“Aya magambo . . . ajye ahora ku mutima wawe”

Ni irihe somo ry’ingenzi wavana mu Gutegeka kwa Kabiri 6:6? Imiryango ikora iki kugira ngo igire gahunda y’iby’umwuka ihoraho?

“Aya magambo . . . ajye ahora ku mutima wawe”

Abana bakeneye ko ababyeyi babo babakorera iki? Irebere icyo umubyeyi yakoze kugira ngo arokore umuryango we.

Gahunda y’iby’umwuka mu muryango

Kumara umwanya mwiga Bibiliya mu muryango buri cyumweru bituma muba incuti za Yehova kandi mukabana neza.

Ibindi wamenya

UMURYANGO WAWE USHOBORA KUGIRA IBYISHIMO

Mujye musenga Yehova mu rwego rw’umuryango

Wakora iki ngo urusheho kwishimira gahunda y’iby’umwuka mu muryango?