Ka rauka ia koe te taangaanga i te bookmark o te JW Library ei akairo i tetai ngai i roto i tetai ua atu puka, mei te ripine rai e taangaanga ana koe ei akairo i tetai ngai i roto i tetai puka. E 10 bookmark no te puka okotai i roto i te JW Library.

Aru i teia au akakiteanga no te taangaanga i te au bookmark:

 Akanoo i Tetai Bookmark Ou

Ka rauka ia koe te akairo i tetai atikara me kore pene, me kore i tetai parakarapa e tetai irava.

Ei akairo i tetai atikara me kore pene, pata i te pitopito o te Bookmark. Ka tuera mai tetai papaanga no te au akairo o te puka e akara ra koe. Pata i tetai akairo kare i taangaangaia ei akairo i tera atikara me kore pene.

Me akairo i tetai parakarapa me kore irava, pata na mua i te irava e oti pata i te pitopito o te Bookmark i runga i te context menu.

 Aere ki Tetai Bookmark

Me aere ki tetai bookmark, akatuera i te puka tei roto te bookmark, e oti pata i te pitopito o te Bookmark. Pata i te bookmark ka inangaro koe te akara.

 Taangaanga i Taau au Bookmarks

Me oti te akanoo i tetai bookmark, ka rauka ia koe te takore me kore i te mono i te reira.

Me takore i tetai bookmark, pata i te pitopito o te Bookmark, e oti pata i te More i te pae mai i te bookmark ka inangaro koe te takore. Pata i te Delete.

Me mono i tetai bookmark, pata i te pitopito o te Bookmark, e oti pata i te pitopito o te More i te pae mai i te bookmark ka inangaro koe te mono. Pata i te Replace. Kua oti i reira i te akaou i te bookmark i te ngai e inangaro ra koe. Mea meitaki teia no te akairo i te ngai e inangaro ra koe i roto i tetai puka ia koe tatau ra. Ei akaraanga, ka rauka ia koe te kite i te ngai o taau tatau Pipiria i te au rā.

Kua tukuia mai teia au mea ou o te JW Library 1.2 i roto ia Me 2014, tei tau meitaki ki te Android 2.3 me kore i te Android o muri mai. Me kare e kitea e koe teia au mea ou nei, aru i te akakiteanga i roto i te atikara “Akamata i te Taangaanga i te JW Library​Android,” i raro i te, Kopi Mai i te au Mea Ou.