Neke ki te tumu manako rikiriki

Tei Roto a Genese i te Reo Akairo o Marike

Tei Roto a Genese i te Reo Akairo o Marike

REKAREKA te aronga turi i te tarevareva i to ratou rima no te akameitaki i te akakiteanga: “Ka rekareka kotou te kite e ka uriia tetai au puka Pipiria i roto i te Tuatua Tapu Ebera [Koreromotu Taito]. Kua oti te rekotianga [vitio] o te puka Genese!

Kua orongaia te reira akakiteanga i te tuatau o te ako openga i ko i te au uruoaanga tei raveia e te Au Kite o Iehova e kua orongaia i te Reo Akairo o Marike (ASL).

I te 2005, kua akamata te Au Kite o Iehova i te uri i te New World Translation of the Holy Scriptures ki roto i te ASL, akamata ki te puka o Mataio. I te 2010, pouroa te au puka e 27 tei kapikiia ko te Koreromotu Ou, kua oti i te uriia i roto i te ASL.

Kapiti mai, kua uri te Au Kite o Iehova i tetai tuanga o te Pipiria i roto i te rima reo akairo ke.

Eaa i raveia ai teia angaanga? Kua mārama te Au Kite o Iehova e e akatumuia ana te au puka neneiia ki roto i tetai reo e tuatuaia ana e kare te aronga turi e kite i te reira. Ka riro tetai urianga tika, taka meitaki, e te natura o te Pipiria ki roto i te reo akairo ei tauturu i te manganui o te aronga turi kia mārama i te reira e kia akatupu i tetai pirianga vaitata ki te Atua. Akapeea te tangata te ariuanga ki teia urianga Pipiria?

Te orongaia anga te puka o Mataio i nga mataiti i topa akenei,” i karanga ai tetai mapu tane turi, “kua kite mai au e e akapapuanga teia noku tikai i te aroa o te Atua ko Iehova, e i te orongaia anga te puka o Genese kua maata atu toku rekareka. Te akapapu nei aia e kia kite au iaia.

Kua akamārama tetai vaine turi i tona manako i te na ko anga: “Taka meitaki tikai te reo akairo e te akaari anga tukeke o te tutu mata! E ākā inangaro toku i te Pipiria. Kua kite mai au e ka inangaro a Iehova iaku kia tatau i te papaanga o tana Tuatua, irava e te irava, kia rauka iaku te mārama pu tikai iaia. Kua pakia toku ngakau e kua rauka iaku i te akaari i toku manako ngakau kiaia na roto i te pure.