María Isabelqa sonqo kʼajaywan willaj imillita. Payqa Chile suyumanta San Bernardo llajtapi tiyakun. Paywan familianwanqa mapuche ayllumanta kanku, qallunkupi qotuchakuy jatarinanpajtaj tukuy sonqo yanapakorqanku, parlasqanku qalloqa mapudungún sutikullantaj.

Qotuchakuypeqa Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuy mapudungún qallupi ruwakunanta, chay qallupi 2.000 invitaciones kasqanta ima willakorqa. María Isabeltaj chayta uyarispa imaynatachus invitacionesta saqeypi yanapakuyta atisqanta tapukorqa. Payqa waj cristiano jovenespis compañerosninkuman, profesoresninkuman ima willasqankupi allin risqanta yuyarikorqa. Chantapis tatasninwan parlarerqa, paykunataj escuelanpi imaynatachus invitacionesta jaywananpaj wakichikunanta nerqanku. ¿Imatataj yuyaychakunman karqa?

Ñaupajtaqa escuelamanta cargoyoj kajkunamanta permisota mañakorqa, escuela punkupi uj invitacionta warkhuykunanpaj. Paykunataj chayta ruwajta saqerqanku, sumajta yuyaychakusqantataj nerqanku. Astawanpis directorqa uj paqarin listata wajyashaspa, tukuyninkuman microfononejta chay invitacionmanta willarerqa.

Chantataj María Isabelqa cursomanta curso rinanpaj, profesoresmanta permisota mañakorqa. Ajinata ruwananta saqejtinkutaj, yachakojkunamanta mayqellanpis mapuche ayllumanta kasqankutachus manachus taporqa. Pay nin: “Noqaqa escuelantinpi chunkallapis chayri chunka phishqayojllapis mapuche ayllumanta kanankuta yuyarqani. Chaywanpis, ¡astawanraj kasqa! Chayrayku, 150 invitacionestapuni saqerqani”, nispa.

“PAYQA KURAJ RUNAWAN TINKUYTA YUYASQA”

Uj señoraqa escuela punkupi invitacionta rikuspa, pichus astawan sutʼincharinanta tapukusqa. Chunka watitayoj imillitallaman pusajtinkutaj tʼukulla qhepakusqa. María Isabel asirispa nin: “Payqa kuraj runawan tinkuyta yuyasqa”, nispa. María Isabelqa chay señoraman uj invitacionta jaywaytawan, sutʼinchaytawan ima maypichus tiyakusqanta tapusqa, paywan tatasninwan wasinman rispa astawan Diospa Reinonmanta willarinankupaj. Mapudungún qallupi 20 willajkunaqa chay señora, mapuche ayllumanta 26 runaspiwan, Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuyman risqankumanta may kusisqa kasharqanku. Kunanqa chay qotu, ¡jatun qotuchakuyña!

Noqanchejpis, mashkha watayoj kaspapis kikinta ruwasunman. Ichapis yachaywasimanta chayri llankʼaymanta compañerosninchejta wajyarisunman Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuyman, uj umallirichiyman chayri jatun tantakuyman. Publicacionesninchejpi maskʼaspaqa imaynatachus wajkuna ruwasqankuta yachasun, noqanchejpis kikinta ruwanapaj. Chantapis Jehovamanta espíritu santonta mañakuna runaswan mana manchachikuspa parlarinapaj (Luc. 11:13). Sumajta wakichikusun chayqa, allin riwasqanchejmanta ichapis tʼukushaj, kallpachasqastaj qhepakusun.