Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Wojna

Wojna

W czasach starożytnych Izraelici prowadzili wojny w imieniu swojego Boga, Jehowy. Czy to znaczy, że Bóg popiera wojny, które toczą się obecnie?

Dlaczego w starożytności Izraelici prowadzili wojny?

CO MÓWIĄ NIEKTÓRZY

 

Izraelici czcili żądnego krwi boga wojny.

CO MÓWI BIBLIA

 

Pokonane przez Izraelitów narody były na wskroś zepsute — dopuszczały się przemocy i praktyk takich jak zoofilia, kazirodztwo czy składanie w ofierze dzieci. Przez całe stulecia Bóg dawał im szansę na zmianę, ale potem powiedział: „Przez wszystkie te rzeczy stały się nieczyste narody, które wypędzam przed wami” (Kapłańska 18:21-25; Jeremiasza 7:31).

„Z powodu niegodziwości tych narodów Jehowa, twój Bóg, wypędza je sprzed twego oblicza” (Powtórzonego Prawa 9:5).

Czy w toczących się obecnie wojnach Bóg popiera którąś ze stron?

CO MOŻNA ZAUWAŻYĆ

 

W wielu konfliktach zbrojnych przywódcy obu stron utrzymują, że mają poparcie Boga. Henry Atkinson w książce The Causes of War (Przyczyny wojny) napisał: „We wszystkich stoczonych wojnach zawsze pewną rolę odgrywała religia”.

CO MÓWI BIBLIA

 

Chrześcijanom nie wolno walczyć z wrogiem. Apostoł Paweł napisał do swoich współwyznawców: „Jeśli możliwe, o ile to od was zależy, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Nie mścijcie się sami” (Rzymian 12:18, 19).

Jezus nie wysyłał swoich uczniów do walki. Przeciwnie, powiedział im: „Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, żebyście się okazali synami waszego Ojca, który jest w niebiosach” (Mateusza 5:44, 45). Chrześcijanie ‛nie są częścią świata’, dlatego nawet jeśli kraj, w którym mieszkają, podejmuje działania wojenne, powinni zachować neutralność (Jana 15:19). Skoro Bóg chce, żeby jego czciciele wywodzący się ze wszystkich narodów trzymali się z dala od świata, to jak mógłby popierać uczestników dzisiejszych konfliktów zbrojnych?

„Moje królestwo nie jest częścią tego świata. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy walczyliby, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest stąd” (Jana 18:36).

 Czy wojny kiedyś się skończą?

CO MÓWIĄ NIEKTÓRZY

 

Wojny są nieuniknione. Autor Paul Hirst napisał w książce War and Power in the 21st Century (Wojna i władza w XXI wieku): „Wojna ma przyszłość. Nie musimy się obawiać, że w tym stuleciu dojdzie do trwałego i powszechnego ‚wybuchu’ pokoju”.

CO MÓWI BIBLIA

 

Wojny się skończą, kiedy nikt nie będzie chciał ich prowadzić. Dlatego Królestwo Boże — realny rząd sprawujący władzę z nieba — wkrótce doprowadzi do powszechnego rozbrojenia i nauczy ludzi, jak utrzymywać pokój. W Biblii znajdujemy zapewnienie, że Bóg „uporządkuje sprawy dotyczące dalekich, potężnych narodów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Nie podniosą miecza, naród przeciw narodowi, ani się już nie będą uczyć wojowania” (Micheasza 4:3).

Biblia uczy, że kiedy nad ziemią zacznie panować Królestwo Boże, przestaną istnieć rywalizujące ze sobą rządy, które zabiegają tylko o własne interesy. Zniknie też popychająca obywateli do buntu niesprawiedliwość oraz nie będzie uprzedzeń prowadzących do podziałów etnicznych. W rezultacie wojny się skończą. Bóg obiecuje: „Nie będą wyrządzać szkody ani przywodzić do zguby na całej mojej świętej górze; gdyż ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak wody pokrywają morze” (Izajasza 11:9).

„Sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi. Łamie łuk i kruszy włócznię, wozy pali w ogniu” (Psalm 46:9).