Przejdź do zawartości

Miłość w działaniu po kataklizmie

W trudnych sytuacjach Świadkowie Jehowy pomagają swoim współwyznawcom i innym ludziom. Jest to przejawem miłości — cechy rozpoznawczej prawdziwych chrześcijan (Jana 13:35).

Poniżej wymieniono niektóre z akcji niesienia pomocy od połowy 2011 do połowy 2012 roku. Lista nie obejmuje wsparcia duchowego i emocjonalnego, które zawsze towarzyszy takim działaniom.

Większość tych akcji zorganizowały Komitety Pomocy Doraźnej wyznaczone przez nasze Biura Oddziałów. Ponadto regularnie brały w nich udział miejscowe zbory.

Japan

Japonia: 11 marca 2011 roku północną Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi oraz tsunami. Kataklizm dotknął setki tysięcy ludzi. Świadkowie Jehowy z całego świata szczodrze ofiarowali pieniądze, niezbędne rzeczy, a także swoje umiejętności, wspierając akcję niesienia pomocy. Obejrzyj film.

Brazylia: Powodzie i osuwiska spowodowały śmierć setek osób. Świadkowie Jehowy dostarczyli na zniszczone obszary 42 tony artykułów żywnościowych, 20 000 butelek wody, 10 ton ubrań, 5 ton środków czystości oraz lekarstwa i inne rzeczy.

Republika Konga: Kiedy doszło do wybuchu składu amunicji, domy czterech Świadków Jehowy zostały zniszczone, a domy 28 innych — uszkodzone. Tym, którzy ucierpieli, rozdano żywność i ubrania, a miejscowi Świadkowie przyjęli pod swój dach całe rodziny.

Demokratyczna Republika Konga: Chorzy na cholerę otrzymali lekarstwa. Poszkodowanym w powodzi wywołanej ulewnymi deszczami dostarczono odzież. A przebywającym w obozach dla uchodźców zapewniono pomoc medyczną, nasiona do wysiewu oraz tony ubrań.

Wenezuela: Obfite opady doprowadziły do powodzi i osuwisk błotnych. Komitety Pomocy Doraźnej udzieliły wsparcia 288 poszkodowanym Świadkom. Wybudowano ponad 50 nowych domów. Komitety pomagają także tym, których domy są zagrożone z powodu rosnącego poziomu wody w jeziorze Valencia.

Philippines

Filipiny: Wskutek tajfunów część kraju znalazła się pod wodą. Biuro Oddziału wysłało potrzebującym artykuły żywnościowe i ubrania, a gdy powódź ustąpiła, miejscowi Świadkowie pomagali w pracach porządkowych.

Kanada: Po wielkim pożarze lasu w prowincji Alberta zbór Świadków Jehowy w Slave Lake otrzymał od okolicznych współwyznawców znaczną pomoc finansową na usunięcie skutków żywiołu. Ponieważ nie wykorzystał całej kwoty, przeszło połowę pieniędzy przekazał na pomoc poszkodowanym przez kataklizmy w innych częściach świata.

Wybrzeże Kości Słoniowej: W trakcie wojny w tym kraju, jak również przed nią i po niej zapewniano potrzebującym niezbędne artykuły, dach nad głową i opiekę medyczną.

Fidżi: Wskutek powodzi wywołanej ulewnymi deszczami większość ze 192 poszkodowanych rodzin Świadków straciła farmy — źródło pożywienia i dochodów. Rodzinom tym dostarczono artykuły żywnościowe.

Ghana: Powodzianie we wschodniej części kraju otrzymali żywność, nasiona i schronienie.

USA: W wyniku tornad 66 domów Świadków w trzech stanach zostało uszkodzonych, a 12 — kompletnie zniszczonych. Chociaż większość domów była ubezpieczona, przekazano środki na ich naprawę i odbudowę.

Argentyna: Zbory Świadków Jehowy pomogły współwyznawcom z południa kraju, których domy zostały uszkodzone przez pył wulkaniczny.

Mozambik: Ponad 1000 osób dotkniętych skutkami suszy otrzymało żywność.

Nigeria: Przeszło 20 Świadkom poszkodowanym w poważnym wypadku autokaru udzielono pomocy finansowej. Ponadto pomoc zapewniono wielu osobom na północy kraju, które straciły domy z powodu konfliktów na tle etnicznym.

Benin: Powodzianie otrzymali lekarstwa, ubrania, moskitiery, wodę pitną i zakwaterowanie.

Dominican Republic

Dominikana: Po przejściu huraganu Irene miejscowe zbory pomagały w naprawie domów i udzielały wsparcia materialnego.

Etiopia: Przeznaczono środki finansowe dla osób, które w dwóch rejonach ucierpiały na skutek suszy i w jednym na skutek powodzi.

Kenia: Osoby poszkodowane w wyniku suszy otrzymały pomoc materialną.

Malawi: Udzielono wsparcia mieszkańcom obozu dla uchodźców Dzaleka.

Nepal: Osuwisko uszkodziło dom kobiety będącej Świadkiem Jehowy. Zapewniono jej tymczasowe zakwaterowanie, a miejscowy zbór pośpieszył jej z pomocą.

Papua-Nowa Gwinea: Podpalonych zostało osiem domów należących do Świadków. Podjęto starania, by je odbudować.

Rumunia: Niektórzy Świadkowie stracili domy w wyniku powodzi. Udzielono im pomocy w odbudowie.

Mali: Z sąsiedniego Senegalu przekazano fundusze dla osób, którym brakowało żywności z powodu suszy.

Sierra Leone: Świadkowie z Francji będący lekarzami pośpieszyli z pomocą medyczną współwyznawcom mieszkającym na terenach, gdzie wcześniej toczyła się wojna.

Tajlandia: Katastrofalne powodzie wyrządziły mnóstwo szkód w kilku prowincjach. Brygady ochotników naprawiły i wysprzątały 100 domów i 6 Sal Królestwa.

Czechy: Świadkowie z sąsiedniej Słowacji nieśli pomoc osobom, których domy ucierpiały na skutek powodzi.

Sri Lanka: Udzielono pomocy po przejściu tsunami. Większość związanych z tym działań dobiegła już końca.

Sudan: Świadkom Jehowy przesiedlonym z powodu zamieszek wysłano żywność, ubrania, buty i plastikowe prześcieradła.

Tanzania: 14 rodzin straciło w powodzi cały dobytek. Okoliczne zbory podarowały poszkodowanym ubrania i przedmioty codziennego użytku. Jeden dom odbudowano.

Zimbabwe: W jednym rejonie kraju susza spowodowała klęskę głodu. Potrzebującym przekazano żywność i pieniądze.

Burundi: Pomoc, między innymi opiekę medyczną, zapewniano uchodźcom.