Przejdź do zawartości

Czym jest Armagedon?

Biblijna odpowiedź

 Występujący w Biblii termin „Armagedon” odnosi się do rozstrzygającego starcia między Bogiem a rządami ludzkimi. Rządy te wraz ze swoimi zwolennikami już teraz przeciwstawiają się Bogu, odmawiając podporządkowania się Jego władzy (Psalm 2:2). Wojna Armagedonu położy kres panowaniu człowieka nad ziemią (Daniela 2:44).

 Słowo „Armagedon” pojawia się w Biblii tylko raz, w Księdze Objawienia 16:16. W księdze tej proroczo zapowiedziano, że na „miejscu zwanym po hebrajsku Har-Magedon” zostaną zgromadzeni „królowie całej zamieszkanej ziemi (...) na wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” (Objawienie 16:14).

 Kto będzie walczył w tej wojnie? To Jezus Chrystus poprowadzi niebiańską armię do zwycięstwa nad Bożymi wrogami (Objawienie 19:11-16, 19-21). Do wrogów tych należą ci, którzy występują przeciw władzy Boga i Go lekceważą (Ezechiela 39:7).

 Czy Armagedon rozegra się na Bliskim Wschodzie? Nie. Wojna ta nie ograniczy się do jakiegoś konkretnego obszaru, lecz obejmie całą ziemię (Jeremiasza 25:32-34; Ezechiela 39:17-20).

 Określenie „Armagedon”, oddawane często jako „Har-Magedon” (po hebrajsku Har Megiddòn), znaczy dosłownie „góra Megiddo”. Miasto Megiddo leżało na terytorium starożytnego Izraela. Historia donosi, że w okolicach tego miasta rozgrywały się decydujące bitwy, z których kilka opisano w Biblii (Sędziów 5:19, 20; 2 Królów 9:27; 23:29). Słowo „Armagedon” nie może się jednak odnosić do literalnego miejsca w pobliżu starożytnego Megiddo, gdyż nie ma tam żadnej większej góry i nawet cała tamtejsza nizina Jizreel nie pomieściłaby wszystkich mających walczyć z Bogiem. Armagedon to raczej sytuacja światowa, w której siły polityczne po raz ostatni wystąpią przeciwko władzy Boga.

 Jak będzie wyglądać ta wojna? Co prawda nie wiemy, w jaki sposób Bóg użyje swojej siły, będzie On jednak miał do dyspozycji broń, której używał w przeszłości — grad, trzęsienia ziemi, ulewy, ogień i siarkę, pioruny, a także zarazy (Hioba 38:22, 23; Ezechiela 38:19, 22; Habakuka 3:10, 11; Zachariasza 14:12). Chociaż część Jego wrogów wybije siebie nawzajem, w końcu wszyscy i tak zdadzą sobie sprawę, że walczy z nimi sam Bóg (Ezechiela 38:21, 23; Zachariasza 14:13).

 Czy Armagedon będzie równoznaczny z końcem świata? Ponieważ ziemia jest wiecznym domem człowieka, Armagedon nie będzie oznaczał końca naszej planety (Psalm 37:29; 96:10; Kaznodziei 1:4). Również rodzaj ludzki nie zostanie zgładzony — w rzeczywistości „wielka rzesza” sług Bożych ocaleje (Objawienie 7:9, 14; Psalm 37:34).

 W Biblii słowo „świat” oznacza nie tylko naszą planetę — czasami odnosi się też do niegodziwego społeczeństwa ludzkiego przeciwstawiającego się Bogu (1 Jana 2:15-17). Armagedon będzie równoznaczny z „końcem świata” właśnie w takim sensie — będzie oznaczał koniec niegodziwych ludzi (Mateusza 24:3, Biblia warszawska).

 Kiedy nadejdzie Armagedon? W związku z „wielkim uciskiem”, którego punktem kulminacyjnym będzie Armagedon, Jezus powiedział: „O dniu owym i godzinie nie wie nikt — ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec” (Mateusza 24:21, 36). Jednak z Biblii wynika też, że Armagedon nadejdzie podczas niewidzialnej obecności Chrystusa, która rozpoczęła się w roku 1914 (Mateusza 24:37-39).