Przejdź do zawartości

Czy Świadkowie Jehowy są chrześcijanami?

Tak. Co o tym świadczy?

  • Staramy się ściśle trzymać nauk Jezusa Chrystusa i naśladować jego sposób postępowania (1 Piotra 2:21).

  • Wierzymy, że tylko dzięki Jezusowi możliwe jest wybawienie, ponieważ „nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, dzięki któremu mamy zostać wybawieni” (Dzieje 4:12).

  • Kiedy ktoś zostaje Świadkiem Jehowy, jest chrzczony w imię Jezusa (Mateusza 28:18, 19).

  • Modlimy się w imię Jezusa (Jana 15:16).

  • Respektujemy zwierzchnictwo Jezusa nad każdym z nas (1 Koryntian 11:3).

Jednak pod wieloma względami różnimy się od innych religii zwanych chrześcijańskimi. Na przykład wierzymy, że Jezus jest Synem Boga, a nie częścią Trójcy (Mateusza 16:16; Marka 12:29). Nie wierzymy też w naukę o nieśmiertelności duszy, niemającą żadnych podstaw biblijnych, ani w to, że Bóg skazuje ludzi na wieczne męki w piekle. Poza tym w stosunku do osób przewodzących nam w działalności religijnej nie używamy tytułów, które wynosiłyby ich ponad innych (Kaznodziei 9:5; Ezechiela 18:4; Mateusza 23:8-10).