Księga Ezechiela 18:1-32

18  Jehowa znów do mnie przemówił:  „Co znaczy to przysłowie, które macie w ziemi Izraela: ‚Ojcowie jedzą kwaśne winogrona, a synom cierpną zęby’?+  „‚Przysięgam na swoje życie’*, oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa, ‚że już nie będziecie używać w Izraelu tego przysłowia.  Wszystkie dusze* należą do mnie. Zarówno dusza ojca, jak i dusza syna należy do mnie. Dusza*, która grzeszy, ta umrze.  „‚Załóżmy, że jakiś człowiek jest prawy, że czyni to, co słuszne i sprawiedliwe.  Nie jada na górach bałwochwalczych ofiar+, nie szuka pomocy u odrażających bożków* Izraela*, nie cudzołoży* z żoną swojego bliźniego+ ani nie współżyje z kobietą, która ma miesiączkę+.  Nikogo nie gnębi+. Zwraca dłużnikowi zastaw+. Nikogo nie ograbia+. Sam daje głodnemu jedzenie+, a nagiemu ubranie+.  Nie bierze odsetek ani nie uprawia lichwy+. Wystrzega się niesprawiedliwości+. Sprawiedliwie rozsądza spory między ludźmi+.  Trzyma się moich ustaw i przestrzega moich rozporządzeń, żeby okazać się wiernym. Taki prawy człowiek na pewno będzie żył’+ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 10  „‚Ale załóżmy, że taki człowiek ma syna, który jest rabusiem+ lub mordercą*+ albo dopuszcza się którejś ze wspomnianych wcześniej rzeczy 11  (choć jego ojciec niczego takiego nie robił): jada na górach bałwochwalcze ofiary, cudzołoży* z żoną swojego bliźniego, 12  gnębi potrzebującego i biednego+, ograbia innych, nie zwraca zastawu, szuka pomocy u odrażających bożków+, dopuszcza się obrzydliwych praktyk+, 13  uprawia lichwę i bierze odsetki+. Taki syn nie pozostanie przy życiu. Ponieważ dopuszczał się wszystkich tych obrzydliwych rzeczy, bezwzględnie poniesie śmierć. Jego krew spadnie na niego. 14  „‚Z drugiej strony załóżmy, że jakiś syn widzi wszystkie grzechy, których dopuszcza się jego ojciec. Widzi je, ale sam ich nie popełnia. 15  Nie jada na górach bałwochwalczych ofiar, nie szuka pomocy u odrażających bożków Izraela*, nie cudzołoży* z żoną swojego bliźniego, 16  nikogo nie gnębi, nie przywłaszcza sobie żadnego zastawu, nikogo nie ograbia, sam daje głodnemu jedzenie, a nagiemu ubranie, 17  wystrzega się uciskania biednego, nie uprawia lichwy ani nie bierze odsetek, a wprowadza w czyn moje rozporządzenia i przestrzega moich ustaw. Taki człowiek nie umrze za grzech swojego ojca. Z całą pewnością zachowa życie. 18  To jego ojciec, który dopuszczał się oszustw, ograbiał swoich braci, robił złe rzeczy wśród swojego ludu, umrze za swój grzech. 19  „‚Zapytacie: „Czemu syn nie poniesie winy za grzech swojego ojca?”. Bo robi to, co sprawiedliwe i prawe, trzyma się moich ustaw. Z całą pewnością zachowa życie+. 20  Dusza*, która grzeszy, ta umrze+. Syn nie będzie ponosił winy za grzech ojca, a ojciec za grzech syna. Prawość pójdzie tylko na rachunek prawego, a zło tylko na rachunek złego+. 21  „‚Ale jeśli grzesznik* porzuci wszystkie swoje grzechy i będzie się trzymać moich ustaw i robić to, co sprawiedliwe i prawe, to z całą pewnością pozostanie przy życiu. Nie umrze+. 22  Żadnych występków, których się dopuścił, nie będzie się wykorzystywać* przeciwko niemu+. Zachowa życie, bo teraz robi to, co prawe’+. 23  „‚Czy śmierć grzesznika sprawia mi przyjemność?’+ — pyta Wszechwładny Pan, Jehowa. ‚Czy nie wolałbym, żeby porzucił swoje postępowanie i żył?’+. 24  „‚A co wtedy, gdy prawy porzuci prawe postępowanie i zacznie czynić zło* — wszelkie obrzydliwe rzeczy, których dopuszczają się niegodziwcy? Czy pozostanie przy życiu? Wszystkie jego prawe czyny pójdą w niepamięć+. Za swoją niewierność i grzech poniesie śmierć+. 25  „‚Ale wy powiecie: „Jehowa postępuje niesprawiedliwie”+. Posłuchajcie, proszę, domu Izraela! Czy to ja postępuję niesprawiedliwie+, czy to raczej wasze postępowanie jest niesprawiedliwe?+ 26  „‚Gdy prawy porzuci prawe postępowanie i zacznie czynić zło, to poniesie śmierć. Umrze za zło, którego się dopuszcza. 27  „‚A gdy grzesznik porzuci złe postępowanie i zacznie robić to, co sprawiedliwe i prawe, uratuje swoje życie*+. 28  Uświadomił sobie wszystkie swoje występki i z nimi zerwał, więc z całą pewnością pozostanie przy życiu. Nie umrze. 29  „‚Ale dom Izraela powie: „Jehowa postępuje niesprawiedliwie”. Czy to naprawdę ja postępuję niesprawiedliwie, domu Izraela+, czy to raczej wasze postępowanie jest niesprawiedliwe?’. 30  „‚Dlatego każdego z was osądzę stosownie do jego postępowania+, domu Izraela’ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. ‚Porzućcie, całkowicie porzućcie wszystkie swoje występki, żeby nie przyczyniły się do waszego upadku, żeby nie ściągnęły na was winy. 31  Zerwijcie ze wszystkimi występkami, które popełniacie+, i postarajcie się* o nowe serce i nowego ducha+. Bo czemu mielibyście umrzeć+, domu Izraela?’. 32  „‚Mnie nie sprawia przyjemności śmierć żadnego człowieka’+ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. ‚Zawróćcie więc i pozostańcie przy życiu’”+.

Przypisy

Dosł. „jako żyję”.
Lub „każde życie”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Dusza”.
Hebr. termin przetłumaczony tu na „odrażające bożki” może być spokrewniony ze słowem oznaczającym „gnój”. Używa się go w celu wyrażenia pogardy.
Dosł. „domu Izraela”.
Dosł. „nie kala”.
Dosł. „przelewającym krew”.
Dosł. „kala”.
Dosł. „domu Izraela”.
Dosł. „nie kala”.
Lub „osoba”.
Lub „niegodziwiec”.
Dosł. „nie będą pamiętane”.
Lub „niesprawiedliwość”.
Dosł. „uczyńcie sobie”.

Komentarze

Multimedia