Przejdź do zawartości

Czy Świadkowie Jehowy wierzą w Jezusa?

Tak, wierzymy w Jezusa. Powiedział on o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie” (Jana 14:6). Jesteśmy przekonani, że Jezus przyszedł z nieba na ziemię i oddał swe doskonałe życie ludzkie na okup (Mateusza 20:28). Dzięki jego śmierci i zmartwychwstaniu każdy, kto w niego wierzy, będzie mógł zyskać życie wieczne (Jana 3:16). Jesteśmy też przeświadczeni, że obecnie Jezus rządzi jako Król w niebiańskim Królestwie Bożym, które wkrótce na całej ziemi zaprowadzi pokój (Objawienie 11:15). Jednak poważnie traktujemy jego słowa: „Ojciec jest większy niż ja” i dlatego nie czcimy Jezusa jako Boga Wszechmocnego (Jana 14:28).