Hopp til innhold

Er røyking en synd?

Bibelens svar

Røyking * eller andre måter å bruke tobakk på blir ikke nevnt direkte i Bibelen. Men den inneholder prinsipper som viser at Gud ikke godkjenner usunne og urene vaner, og at han derfor ser på røyking som en synd.

  • Respekt for livet. ‘Gud gir alle liv og pust.’ (Apostlenes gjerninger 17:24, 25) Siden livet er en gave fra Gud, bør vi ikke gjøre noe som kunne forkorte livet vårt, for eksempel røyke. Verden over er røyking en av hovedårsakene til dødsfall som kunne ha vært unngått.

  • Nestekjærlighet. «Du skal elske din neste som deg selv.» (Matteus 22:39) Det å røyke i nærheten av andre er mangel på nestekjærlighet. De som jevnlig blir utsatt for passiv røyking, har høyere risiko for å få noen av de samme helseproblemene som røykere ofte får.

  • Vi må være hellige. «[Bær] fram kroppen deres som et levende og hellig offer som Gud kan godkjenne.» (Romerne 12:1) «La oss rense oss for alt som forurenser kropp og sinn, slik at vi i ærefrykt for Gud kan bli mer og mer hellige.» (2. Korinter 7:1) Røyking er unaturlig, og det er uforenelig med det å være hellig – det vil si ren – for tobakksbrukere inntar med vilje giftige stoffer som skader kroppen alvorlig.

Sier Bibelen noe om det å røyke slike narkotiske stoffer som marihuana?

Bibelen nevner heller ikke marihuana (også kjent som cannabis og «weed») eller lignende narkotiske stoffer direkte. Men den inneholder prinsipper som utelukker at man kan bruke slike avhengighetsskapende stoffer for nytelsens skyld. I tillegg til de prinsippene som allerede er nevnt, kommer de følgende inn i bildet:

  • Vi må ha kontroll over våre mentale evner. «Du skal elske Jehova din Gud ... av hele ditt sinn.» (Matteus 22:37, 38) «Vær fullt ut fornuftige.» (1. Peter 1:13) Man kan ikke ha full kontroll over sinnet sitt hvis man misbruker narkotiske stoffer. Og mange blir til og med avhengige av slike stoffer. Sinnet deres fokuserer på det å skaffe seg og bruke narkotika i stedet for å fokusere på oppbyggende tanker. – Filipperne 4:8.

  • Vi må følge samfunnets lover. Bibelen oppfordrer oss til å «adlyde regjeringer og myndigheter». (Titus 3:1) I mange land er bruken av narkotiske stoffer strengt regulert av loven. Hvis vi ønsker å glede Gud, må vi være lydige mot myndighetene. – Romerne 13:1.

^ avsn. 1 Med røyking siktes det her til det å bevisst puste inn tobakksrøyk fra sigaretter, sigarer, piper eller vannpiper. Men de prinsippene som blir drøftet, gjelder også bruk av tyggetobakk, snus, elektroniske sigaretter som inneholder nikotin, og lignende produkter.