Hopp til innhold

Hvem får navnet sitt oppskrevet i «livets bok»?

Bibelens svar

«Livets bok», som også blir omtalt som «livets bokrull» og «en minnebok», inneholder navnene på personer som har utsikt til å få evig liv i gave. (Åpenbaringen 3:5; 20:12; Malaki 3:16) Gud bestemmer hvilke navn som skal stå der, basert på om en person er trofast og lydig mot ham. – Johannes 3:16; 1. Johannes 5:3.

Gud har bevart hver og én av sine lojale tjenere i sitt minne, som om han har skrevet opp navnene deres i en bok, helt «fra verdens grunnleggelse». (Åpenbaringen 17:8) Den trofaste mannen Abel var tydeligvis den første som fikk navnet sitt oppskrevet i livets bok. (Hebreerne 11:4) Men livets bok er ikke bare en upersonlig navneliste. Det at det finnes en slik bok, forteller oss at Jehova er en kjærlig Gud som «kjenner dem som hører ham til». – 2. Timoteus 2:19; 1. Johannes 4:8.

Kan navn strykes ut av «livets bok»?

Ja. Gud sa om ulydige personer i det gamle Israel: «Hver den som har syndet mot meg, ham skal jeg stryke ut av min bok.» (2. Mosebok 32:33) Men hvis vi er trofaste, vil navnet vårt fortsette å stå i «livets bokrull». – Åpenbaringen 20:12.