Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hva sier Bibelen om den frie vilje? Styrer Gud alt som skjer?

Bibelens svar

Gud har gitt oss mennesker en fri vilje, evnen til selv å treffe beslutninger framfor å la Gud eller skjebnen bestemme hva vi skal gjøre. Tenk over hva Bibelen lærer:

  • Gud skapte menneskene i sitt bilde. (1. Mosebok 1:26) I motsetning til dyrene, som primært handler etter instinkt, ligner vi mennesker vår Skaper ved den evnen vi har til å vise slike egenskaper som kjærlighet og rettferdighet. Og i likhet med vår Skaper har vi en fri vilje.

  • Vi kan i stor utstrekning bestemme hvordan framtiden vår skal bli. Bibelen oppmuntrer oss til å «velge livet ... ved å lytte til [Guds] røst», det vil si ved å velge å følge hans bud. (5. Mosebok 30:19, 20) Dette tilbudet ville være meningsløst, til og med grusomt, hvis vi ikke hadde en fri vilje. Gud tvinger oss ikke til å gjøre som han sier, men gir oss i stedet denne varme oppfordringen: «Om du bare ville gi akt på mine bud! Da skulle din fred bli som en elv, og din rettferdighet som havets bølger.» – Jesaja 48:18.

  • Om vi lykkes eller mislykkes, er ikke bestemt av skjebnen. Hvis vi ønsker å lykkes med noe vi har satt oss fore, må vi anstrenge oss. Bibelen sier: «Alt det din hånd finner å gjøre, gjør det med din kraft.» (Forkynneren 9:10) Den sier også: «Den flittiges planer fører visselig til fordeler.» – Ordspråkene 21:5.

Den frie vilje er en verdifull gave fra Gud, for den gjør det mulig for oss å elske ham ‘av hele vårt hjerte’ fordi vi ønsker det. – Matteus 22:37.

Styrer ikke Gud alt som skjer?

Bibelen lærer riktignok at Gud er allmektig, at hans makt ikke er begrenset av noen andre enn ham selv. (Job 37:23; Jesaja 40:26) Men han bruker ikke sin makt til å styre alt som skjer. Bibelen sier for eksempel at Gud ‘viste selvkontroll’ når det gjaldt det gamle Babylon, som var en fiende av hans folk. (Jesaja 42:14) På lignende måte velger han i vår tid å tolerere dem som misbruker sin frie vilje og skader andre. Men han kommer ikke til å gjøre det i det uendelige. – Salme 37:10, 11.