Bibelens svar

Nei, det er ikke bestemt på forhånd når vi skal dø. Bibelen støtter ikke troen på skjebnen, men sier at døden ofte skyldes «uforutsett hendelse». – Forkynneren 9:11.

Sier ikke Bibelen at det er «en tid til å dø»?

Jo, Forkynneren 3:2 sier at det er «en tid til å fødes og en tid til å dø; en tid til å plante og en tid til å rykke opp det som ble plantet». Men den sammenhengen dette verset står i, viser at Bibelen her snakker om ting som rett og slett hører med til livets gang. (Forkynneren 3:1–8) Gud fastsetter ikke tidspunktet for når vi skal dø, like lite som han tvinger en jordbruker til å plante på et bestemt tidspunkt. Poenget er at vi ikke må bli så opptatt av dagligdagse gjøremål at vi glemmer å tenke på vår Skaper. – Forkynneren 3:11; 12:1, 13.

Vi kan leve lenge

Selv om livet er usikkert, kan fornuftige avgjørelser i mange tilfeller føre til et lengre liv. Bibelen sier: «Den vises lov er en livets kilde; den vender en bort fra dødens snarer.» (Ordspråkene 13:14) I tråd med dette sa Moses til israelittene at deres ‘dager kunne bli mange’ hvis de fulgte Guds lover. (5. Mosebok 6:2) Hvis vi på den annen side er ufornuftige og gjør dumme ting, risikerer vi å forkorte livet vårt. – Forkynneren 7:17.

Men uansett hvor fornuftige og forsiktige vi er, kan vi ikke unngå døden. (Romerne 5:12) Slik vil det imidlertid ikke være for bestandig, for Bibelen lover at det skal komme en tid da ‘døden ikke skal være mer’. – Åpenbaringen 21:4.