Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Din framtid, ditt valg!

Din framtid, ditt valg!

KAN DU EGENTLIG VELGE HVORDAN FRAMTIDEN DIN SKAL BLI? Noen mener at livet er forutbestemt, og at det er skjebnen, ikke personlige valg, som styrer livet deres. Når de mislykkes med noe, trekker de kanskje bare på skuldrene og sier: «Det var nok ikke meningen at jeg skulle klare det.»

Andre får en følelse av håpløshet fordi de ikke ser noen løsning på problemene i den vanskelige og urettferdige verden vi lever i. De har kanskje prøvd å få et bedre liv, bare for å oppleve at krig, kriminalitet, naturkatastrofer eller sykdom ødelegger for dem gang på gang. «Spiller det egentlig noen rolle hva man gjør?» spør de kanskje.

Det er sant at slike og andre omstendigheter kan ha stor innvirkning på planene dine. (Forkynneren 9:11) Men når det gjelder din evige framtid, har du faktisk et valg. Bibelen viser at framtiden din avhenger av de valgene du tar. Tenk over noe av det den sier.

Moses, lederen for nasjonen Israel i gammel tid, sa til folket idet de skulle gå inn i det lovte land: «Jeg har lagt livet og døden fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Du må velge livet for at du skal få leve, du og etterkommerne dine, ved å elske Jehova din Gud, ved å høre på ham og ved å holde deg til ham.» – 5. Mosebok 30:15, 19, 20.

«Jeg har lagt livet og døden fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Du må velge livet.» – 5. Mosebok 30:19

Ja, Gud befridde israelittene fra slaveriet i Egypt og ga dem muligheten til å leve et fritt og glederikt liv i det lovte land. Men det var ingen automatikk i at de ville få oppleve dette. De måtte «velge livet». Hvordan kunne de gjøre det? ‘Ved å elske Gud, ved å høre på ham og ved å holde seg til ham.’

Du har et lignende valg, og det du velger, avgjør hvordan framtiden din vil bli. Du kan velge livet – det evige liv på en paradisisk jord – ved å elske Gud, høre på det han sier, og holde deg nær til ham. Men hva innebærer disse tre skrittene?

VELG Å ELSKE GUD

Kjærlighet er den fremste av Guds egenskaper. «Gud er kjærlighet», skrev apostelen Johannes under inspirasjon av Gud. (1. Johannes 4:8) Det er grunnen til at Jesus, da han ble spurt om hva som var det viktigste av alle budene, svarte: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» (Matteus 22:37) Et nært forhold til Jehova Gud må være basert på kjærlighet, ikke på frykt eller blind lydighet. Men hvorfor bør vi velge å elske ham?

Jehovas kjærlighet til menneskene er som den kjærligheten foreldre har til barna sine. Selv om kjærlige foreldre ikke er feilfrie, vil de undervise, oppmuntre, støtte og korrigere barna sine fordi de ønsker at de skal trives og få et godt liv. Hva håper foreldre å få igjen for dette? Jo, at barna blir glad i dem og legger seg på hjertet det foreldrene har forsøkt å lære dem. Er det ikke rimelig at vår fullkomne himmelske Far forventer at vi er glad i ham og viser takknemlighet for alt det han har gjort for oss?

 HØR PÅ HAM

På de språkene Bibelen opprinnelig ble skrevet på, kan ordet «høre» innebære «å adlyde». Er det ikke også det vi mener når vi sier til et barn: «Hør på foreldrene dine»? Så det å høre på Gud innebærer å lære av ham og å være lydig mot det han sier. Vi kan ikke høre Guds stemme direkte, men vi kan høre på ham ved å lese hans Ord, Bibelen, og anvende det vi lærer. – 1. Johannes 5:3.

Jesus viste hvor viktig det er å høre på Gud, da han sa: «Mennesket skal ikke bare leve av brød, men av hvert ord som kommer fra Jehovas munn.» (Matteus 4:4) Bokstavelig mat er viktig for oss, men det å lære om Gud er faktisk enda viktigere. Hvorfor? Den vise kong Salomo gir oss svaret: «Visdom er til beskyttelse slik penger er til beskyttelse, men fordelen med kunnskap og visdom er at de holder et menneske i live.» (Forkynneren 7:12) Også i dag kan kunnskap og visdom fra Gud beskytte oss og hjelpe oss til å ta valg som fører til evig liv i framtiden.

HOLD DEG TIL HAM

Som nevnt i den forrige artikkelen sa Jesus: «Trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og det er få som finner den.» (Matteus 7:13, 14) Hvis du skulle gå på en smal vei som du vet få finner, ville det være til stor hjelp å holde deg i nærheten av en dyktig guide. Så for å nå målet – evig liv – har vi god grunn til å holde oss nær til Gud. (Salme 16:8) Men hvordan gjør vi det?

Hver dag er det mange ting vi er nødt til å gjøre, og kanskje enda flere ting vi har lyst til å gjøre. Slike gjøremål kan ta så mye tid og oppmerksomhet at vi har lite eller ingen tid igjen til å tenke på hva Gud vil at vi skal gjøre. Det er grunnen til at Bibelen kommer med denne påminnelsen: «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, at det ikke er som ukloke, men som kloke, og bruk tiden på beste måte, for dagene er onde.» (Efeserne 5:15, 16) Vi holder oss nær til Gud ved å gjøre vårt forhold til ham til det viktigste i livet vårt. – Matteus 6:33.

VALGET ER DITT

Selv om vi ikke kan gjøre om på fortiden vår, kan vi ta valg som sikrer oss selv og dem vi er glad i, en god framtid. Bibelen viser at vår himmelske Far, Jehova Gud, virkelig er glad i oss, og den forteller oss hva han ønsker at vi skal gjøre. Legg merke til hva profeten Mika skrev:

«Han har fortalt deg, du menneske, hva som er godt. Og hva krever Jehova av deg? Bare at du gjør det som er rett, elsker lojalitet og vandrer beskjedent med din Gud.» – Mika 6:8.

Vil du ta imot Jehovas invitasjon til å vandre med ham og få de evige velsignelsene som venter dem som gjør det? Valget er ditt!