5. Mosebok 30:1–20

30  Når alle disse ordene kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt fram for deg,+ og du tenker tilbake på dem*+ ute blant alle de nasjonene som Jehova din Gud har drevet deg bort til,+  og du vender tilbake til Jehova din Gud+ av hele ditt hjerte og av hele din sjel*+ og er lydig mot ham i alt det jeg befaler deg i dag, både du og barna dine,  da skal Jehova din Gud føre deg tilbake fra fangenskapet.+ Han skal vise deg barmhjertighet+ og igjen samle deg fra alle de folkene som Jehova din Gud har spredt deg ut blant.+  Om du så er drevet bort til himmelens ytterste ende, skal Jehova din Gud samle deg og føre deg tilbake derfra.+  Jehova din Gud skal føre deg inn i det landet som dine fedre tok i eie, og det skal bli ditt. Han skal gjøre godt mot deg og gjøre deg mer tallrik enn dine fedre.+  Jehova din Gud skal rense* ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte,+ så du kan elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel* og kan få leve.+  Og Jehova din Gud skal føre alle disse forbannelsene over fiendene dine, som hatet og forfulgte deg.+  Da kommer du igjen til å høre på Jehova og holde alle hans bud, som jeg gir deg befaling om i dag.  I alt det du gjør, skal Jehova din Gud gi deg en overflod av alt som er godt.+ Han skal gi deg mange barn og mange husdyr, og din jord skal gi store avlinger. Jehova skal igjen glede seg over å gjøre godt mot deg, slik han gledet seg over å gjøre godt mot forfedrene dine.+ 10  For du kommer til å høre på Jehova din Gud og holde hans bud og forskrifter, som står skrevet i denne lovboken, og du kommer til å vende tilbake til Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.*+ 11  Dette budet som jeg gir deg befaling om i dag, er ikke for vanskelig for deg å forstå og heller ikke umulig å nå opp til.*+ 12  Det er ikke i himmelen, så du må si: ‘Hvem skal stige opp til himmelen og hente det til oss, så vi kan høre det og følge det?’+ 13  Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si: ‘Hvem skal dra over til den andre siden av havet og hente det til oss, så vi kan høre det og følge det?’ 14  Nei, ordet er veldig nær deg, i din egen munn og i ditt eget hjerte,+ så du kan følge det.+ 15  Jeg legger i dag fram for deg livet og det gode, og døden og det onde.+ 16  Hvis du lytter til Jehova din Guds bud, som jeg gir deg befaling om i dag, og elsker Jehova din Gud,+ vandrer på hans veier og retter deg etter hans bud, forskrifter og lover,* vil du få leve+ og bli tallrik, og Jehova din Gud skal velsigne deg i det landet som du skal ta i eie.+ 17  Men hvis du i ditt hjerte vender deg bort+ og ikke er lydig og du lar deg friste til å bøye deg for andre guder og tjene dem,+ 18  så kunngjør jeg for dere i dag at dere skal gå til grunne.+ Dere kommer ikke til å leve lenge i det landet som dere går over Jordan for å innta. 19  Jeg tar i dag himmelen og jorden til vitne mot dere på at jeg har lagt livet og døden fram for deg, velsignelsen og forbannelsen.+ Du må velge livet for at du skal få leve,+ du og etterkommerne dine,+ 20  ved å elske Jehova din Gud,+ ved å høre på ham og ved å holde deg til ham.+ For han gir liv og kan la deg leve lenge i det landet som Jehova sverget at han skulle gi dine forfedre, Abraham, Isak og Jakob.»+

Fotnoter

Bokst.: «du igjen tar dem til hjertet».
Bokst.: «omskjære».
Bokst.: «ikke langt borte».
El.: «rettslige avgjørelser».

Studienoter

Multimedia