Hopp til innhold

Finnes det virkelig demoner?

Bibelens svar

Ja. Demoner er «engler som syndet», åndeskapninger som gjorde opprør mot Gud. (2. Peter 2:4) Den første engelen som gjorde seg selv til en demon, var Satan Djevelen, som Bibelen kaller «demonenes hersker». – Matteus 12:24, 26.

Opprør på Noahs tid

Bibelen forteller at noen engler gjorde opprør før vannflommen på Noahs tid: «Den sanne Guds sønner begynte å legge merke til menneskedøtrene og så at de var vakre; og de begynte å ta seg hustruer – alle dem som de valgte seg.» (1. Mosebok 6:2) Disse onde, eller falne, englene «forlot sin egen, rette bolig» i himmelen og materialiserte seg i menneskekropper for å kunne ha sex med kvinner. – Judas 6.

Da vannflommen kom, forlot de opprørske englene menneskekroppene sine og vendte tilbake til himmelen. Men Gud stengte dem ute fra sin familie. Som en del av straffen får demonene aldri mer lov til å ikle seg menneskekropper. – Efeserne 6:11, 12.