Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Kan Djevelen ha kontroll over mennesker?

Bibelens svar

Djevelen og demonene påvirker menneskene i så stor grad at Bibelen sier: «Hele verden ligger i den ondes makt.» (1. Johannes 5:19) Bibelen beskriver flere metoder som Djevelen bruker for å påvirke mennesker.

  • Bedrag. Bibelen oppfordrer de kristne til å stå imot «djevelens listige knep». (Efeserne 6:11, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011) Et av knepene hans er å få folk til å tro at hans tjenere i virkeligheten er Guds tjenere. – 2. Korinter 11:13–15.

  • Okkultisme. Djevelen villeder mennesker gjennom åndemedier og slike som driver med spådomskunst og astrologi. (5. Mosebok 18:10–12) Narkotikamisbruk, hypnose og meditasjonsteknikker som tømmer sinnet, gjør også en person mer utsatt for å komme under demonenes kontroll. – Lukas 11:24–26.

  • Falsk religion. Religioner som framholder falske læresetninger, forleder folk til å være ulydige mot Gud. (1. Korinter 10:20) Bibelen kaller slike falske trosoppfatninger «demoners lærdommer». – 1. Timoteus 4:1.

  • Demonbesettelse. Bibelen forteller om tilfeller da onde ånder tok kontroll over enkeltpersoner. Demonbesatte personer ble noen ganger gjort blinde eller stumme, eller de til og med skadet seg selv. – Matteus 12:22; Markus 5:2–5.

Hvordan unngå Djevelens påvirkning

Du trenger ikke å leve i frykt for å komme under demonenes kontroll, for Bibelen viser hvordan du kan lykkes i å stå imot Djevelen:

  • Lær deg å identifisere Djevelens metoder, slik at du ikke er «uvitende om hans planer». – 2. Korinter 2:11.

  • Skaff deg kunnskap fra Bibelen, og lev så etter det du lærer. Det å følge bibelske prinsipper vil beskytte deg mot Djevelens påvirkning. – Efeserne 6:11–18.

  • Kvitt deg med alt som har med demoner å gjøre. (Apostlenes gjerninger 19:19) Det innbefatter musikk, bøker, blad, plakater og filmer som skaper interesse for det okkulte.