Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | ENGLER – FINNES DE?

Finnes det onde engler?

Finnes det onde engler?

Svaret er ja. Det finnes onde engler. Hvor kom de fra? Husk at Gud skapte englene med fri vilje. Kort tid etter at de første menneskene, Adam og Eva, ble skapt, var det et fullkomment åndevesen som misbrukte sin frihet til å velge og fikk i gang et opprør på jorden. Han lyktes med å få Adam og Eva til å gjøre opprør mot Gud. (1. Mosebok 3:1–7; Åpenbaringen 12:9) Bibelen sier ikke hva navnet på dette åndevesenet var, eller hvilken stilling han hadde i himmelen før han gjorde opprør. Men den sier at han etter opprøret ble kalt Satan, som betyr «motstander», og Djevelen, som betyr «baktaler». – Matteus 4:8–11.

Dessverre endte ikke opprøret mot Gud der. I Noahs dager var det et ukjent antall engler som «forlot sin egen, rette bolig» i Guds himmelske familie. De kom ned til jorden, tok på seg fysiske kropper og begynte å leve et fordervet og umoralsk liv. De gikk bort fra Guds hensikt med dem. – Judas 6; 1. Mosebok 6:1–4; 1. Peter 3:19, 20.

Hva skjedde med disse onde englene? Da Gud sendte vannflommen for å rense jorden, dematerialiserte de seg og vendte tilbake til åndeverdenen. Men Gud lot ikke disse onde englene få tilbake «sin opprinnelige stilling». Han dømte dem til å være i en fornedret tilstand, et «tykt [åndelig] mørke», kalt Tartaros. (Judas 6; 2. Peter 2:4) Disse demonene har underordnet seg Satan Djevelen, «demonenes hersker», som stadig gjør seg om «til en lysets engel». – Matteus 12:24; 2. Korinter 11:14.

Bibelen lærer at en himmelsk regjering, Guds messianske rike, ble opprettet i 1914. * Etter det ble Satan og demonene kastet ut av himmelen og måtte holde seg i jordens nærhet. All den fryktelige ondskapen og umoralen på jorden i dag er et bevis for deres destruktive påvirkning. – Åpenbaringen 12:9–12.

Men det at umoralen og volden blir stadig mer sjokkerende, viser at det snart blir slutt på Satans og demonenes onde påvirkning. Snart skal Gud sette en stopper for det disse grusomme åndevesenene gjør. Og når Guds rike har hersket over en paradisisk jord i tusen år, skal disse onde åndene få en siste kort sjanse til å prøve menneskene. Så skal Satan og demonene bli ødelagt for alltid. – Matteus 25:41; Åpenbaringen 20:1–3, 7–10.

^ avsn. 6 Flere opplysninger om Guds rike finner du i kapittel 8 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner. Også tilgjengelig på jw.org.