Etterlign deres tro

Hva kan vi lære av menn og kvinner i Bibelen som hadde sterk tro?

Tidslinje

Tidslinjen og kartene vil hjelpe deg til å se for deg når og hvor disse trofaste bibelske personene levde.

Et brev fra det styrende råd

Det styrende råd oppmuntrer deg på det varmeste til å lese og studere denne boken for deg selv og sammen med familien.

Innledning

Bibelen inneholder en mengde sanne historier om menn og kvinner som levde sitt liv i tro. Hva kan vi lære av dem?

ABEL

‘Han taler ennå, selv om han døde’

Hva kan vi lære av Abel og hans tro når det står så lite om ham i Bibelen?

NOAH

Han «vandret med den sanne Gud»

Hvilke utfordringer møtte Noah og hans kone mens de oppdrog barna sine? Hvorfor trengte de tro for å bygge arken?

ABRAM

«Far til alle dem som har tro»

Hvordan viste Abram tro? På hvilke måter vil du gjerne etterligne Abrams tro?

RUT

«Dit du går, skal jeg gå»

Hvorfor var Rut villig til å flytte fra familien sin og hjemlandet sitt? Hvilke egenskaper hadde hun som gjorde henne verdifull i Jehovas øyne?

RUT

«En prektig kvinne»

Hvorfor er Rut og Boas’ ekteskap av stor betydning? Hva kan vi lære av Rut og No’omi om familie?

HANNA

Hun åpnet sitt hjerte for Gud i bønn

Hannas tro på Jehova hjalp henne til å utholde det som syntes å være en håpløs situasjon.

SAMUEL

Han ‘vokste opp hos Jehova’

Hva var uvanlig med Samuels barndom? Hva var det som hjalp ham til å bygge opp troen mens han var ved tabernaklet?

SAMUEL

Han holdt ut til tross for skuffelser

Vi møter alle vanskeligheter og skuffelser som utgjør en prøve på vår tro. Hva kan vi lære av Samuels utholdenhet?

ABIGAJIL

Hun handlet med forstand

Hva kan vi lære av Abigajils vanskelige ekteskap?

ELIA

Han forsvarte den rene tilbedelse

Hvordan kan vi etterligne Elia når vi treffer slike som er uenige i det Bibelen lærer?

ELIA

Han fulgte våkent med, og han ventet

Hvordan viste Elia at han holdt seg nær til Gud i bønn mens han ventet på at Jehova skulle oppfylle sitt løfte?

ELIA

Han fant trøst hos sin Gud

Hvilke hendelser førte til at Elia ble så nedtrykt at han ønsket å dø?

JONA

Han lærte av sine feil

Har du forståelse for at Jona var redd for å utføre et oppdrag fra Jehova? Beretningen om Jona lærer oss mye om hvor barmhjertig og tålmodig Jehova er.

JONA

Han lærte å være barmhjertig

Hvordan kan beretningen om Jona hjelpe oss til å foreta en ærlig selvransakelse?

ESTER

Hun stod fram for å støtte Guds folk

Det krever tro og mot å vise en slik selvoppofrende kjærlighet som Ester gjorde.

ESTER

Hun handlet klokt, modig og uselvisk

Hvordan handlet Ester uselvisk for Jehova og for hans folk?

MARIA

«Se, Jehovas slavepike!»

Hva forteller Marias svar til Gabriel om hennes tro? Hvilke andre verdifulle egenskaper hadde hun?

MARIA

Hun «trakk slutninger i sitt hjerte»

Det Maria opplevde i Betlehem, styrket hennes tro på Jehovas løfter.

JOSEF

En god familiefar

Hva gjorde Josef for å beskytte familien sin? Hvorfor tok han med seg Maria og Jesus til Egypt?

MARTA

«Jeg har kommet til tro»

Hvordan viste Marta sterk tro også da hun opplevde stor sorg?

PETER

Han kjempet mot frykt og tvil

Tvil kan være en sterk, destruktiv kraft. Men Peter overvant sin tvil og frykt når det gjaldt å følge Jesus.

PETER

Han var lojal når han ble satt på prøve

Hvordan hjalp Peters tro og lojalitet ham til å ta imot tilrettevisning fra Jesus?

PETER

Han lærte om tilgivelse av sin Herre

Hva lærte Jesus Peter om tilgivelse? Hvordan viste Jesus at han hadde tilgitt Peter?

Avslutning

Hvordan kan du fortsette å styrke din tro og ha håpet klart for deg?

Kanskje du også liker

TROEN PÅ GUD

Etterlign deres tro

Etterlign trofaste menn og kvinner i Bibelen og få et nærere forhold til Gud.

VIDEOER

Etterlign deres tro – videoer

I denne videoserien kan du lære av eksempelet til menn og kvinner i Bibelen som hadde sterk tro.