Hopp til innhold

Etterlign deres tro – levende beretninger om bibelske personer

Denne serien levendegjør beretninger i Bibelen om menn og kvinner som viste at de hadde en spesielt sterk tro. * Disse bibelske personene og deres gode eksempel kan hjelpe deg til å styrke din egen tro og få et nærere forhold til Gud.

^ For å hjelpe deg til å leve deg inn i historiene og se for deg det som skjer, inneholder artiklene i denne serien detaljer som ikke er nevnt i Bibelen. Det ligger grundige undersøkelser bak disse detaljene for at de skal stemme med den bibelske beretningen og også med historiske opptegnelser og arkeologiske funn.

Fra skapelsen til vannflommen

Abel – ‘han taler ennå, selv om han døde’

Hva kan vi lære av Abel og hans tro når det står så lite om ham i Bibelen?

Enok – Gud hadde godkjent ham

Hvis du har en familie å ta deg av eller synes det kan være vanskelig å forsvare det du vet er rett, kan du lære mye av Enoks tro.

Noah – han «vandret med den sanne Gud»

Hvilke utfordringer møtte Noah og hans kone mens de oppdrog barna sine? Hvorfor trengte de tro for å bygge arken?

Noah – han ble bevart «i trygghet sammen med sju andre»

Hvordan overlevde Noah og familien hans et mørkt kapittel i menneskehetens historie?

Fra vannflommen til utgangen av Egypt

Abram – «far til alle dem som har tro»

Hvordan viste Abram tro? På hvilke måter vil du gjerne etterligne Abrams tro?

Sara – ‘du er en vakker kvinne’

I Egypt legger faraos fyrster merke til Saras strålende skjønnhet. Det som skjer videre, vil kanskje overraske deg.

Sara – Gud kalte henne «fyrstinne»

Hvorfor passet dette nye navnet på Sara?

Rebekka – «jeg er villig til å dra»

Rebekka hadde både tro og mange andre flotte egenskaper.

Josef – «hør på denne drømmen»

De som lever i stefamilier i dag, kan lære noe verdifullt av Josefs kompliserte familiebakgrunn.

Josef – «hvordan kunne jeg da gjøre denne store ondskap?»

Hvordan motstod Josef de iherdige forsøkene Potifars kone gjorde på å forføre ham?

Josef – «hører ikke tydninger Gud til?»

Hva satte Josef i stand til frimodig å tyde drømmene til sjefen for munnskjenkene, sjefen for bakerne og farao i Egypt?

Josef – «er jeg i Guds sted?»

Har det noen gang vært sjalusi, svik eller hat i din familie? Da kan Bibelens historie om Josef hjelpe deg.

Job – ‘jeg skal bevare min integritet!’

Hvordan kan Bibelens historie om Job være til hjelp for oss når vi opplever vanskeligheter og motgang eller møter andre trosprøver?

Job – Jehova fjernet smerten hans

Ingenting vil gjøre Satan mer frustrert og glede Jehovas hjerte mer enn at vi etterligner Jobs tro.

Mirjam – «syng for Jehova»!

Profetinnen Mirjam ble inspirert av Gud til å lede de israelittiske kvinnene i en seierssang ved Rødehavet. Livet hennes kan lære oss noe om mot, tro og ydmykhet.

Fra utgangen av Egypt til Israels første konge

Rahab – hun ble «erklært rettferdig ved gjerninger»

Hvordan viser beretningen om Rahab at alle er verdifulle i Jehovas øyne? Hva kan vi lære av hennes tro?

Debora – «jeg stod fram som en mor i Israel»

Hva kan Bibelens beretning om Debora, Barak og de israelittiske soldatene lære oss om tro og mot?

Rut – «dit du går, skal jeg gå»

Hvorfor var Rut villig til å flytte fra familien sin og hjemlandet sitt? Hvilke egenskaper hadde hun som gjorde henne verdifull i Jehovas øyne?

Rut – «en prektig kvinne»

Hvorfor er Rut og Boas’ ekteskap av stor betydning? Hva kan vi lære av Rut og No’omi om familie?

Hanna – hun åpnet sitt hjerte for Gud i bønn

Hannas tro på Jehova hjalp henne til å utholde det som syntes å være en håpløs situasjon.

Samuel – han ‘vokste opp hos Jehova’

Hva var uvanlig med Samuels barndom? Hva var det som hjalp ham til å bygge opp troen mens han var ved tabernaklet?

Samuel – han holdt ut til tross for skuffelser

Vi møter alle vanskeligheter og skuffelser som utgjør en prøve på vår tro. Hva kan vi lære av Samuels utholdenhet?

Fra Israels første konge til Jesu fødsel

Jonatan – «ingenting kan hindre Jehova»

Jonatan ledet et tomannsangrep mot en hel forpost av bevæpnede menn, og resultatet skapte historie.

David – «striden hører Jehova til»

Hva satte David i stand til å overvinne Goliat? Hva kan vi lære av beretningen om David?

David og Jonatan – ‘de ble nære venner’

Hvordan kunne to menn med så forskjellig bakgrunn og alder bli så nære venner? Hvordan kan det de opplevde, hjelpe deg til å få nære venner?

Abigajil – hun handlet med forstand

Hva kan vi lære av Abigajils vanskelige ekteskap?

Elia – han forsvarte den rene tilbedelse

Hvordan kan vi etterligne Elia når vi treffer slike som er uenige i det Bibelen lærer?

Elia – han fulgte våkent med og ventet

Hvordan viste Elia at han holdt seg nær til Gud i bønn mens han ventet på at Jehova skulle oppfylle sitt løfte?

Elia – han fant trøst hos sin Gud

Hvilke hendelser førte til at Elia ble så nedtrykt at han ønsket å dø?

Elia – han utholdt urettferdighet

Har du vært offer for urettferdighet? Lengter du etter at Gud skal ordne opp i forholdene? Tenk over hvordan du kan etterligne den trofaste Elia.

Elia – han holdt ut til enden

Elia var trofast og utholdende. Hans eksempel kan hjelpe oss til å styrke troen vår i vanskelige tider.

Jona – han lærte av sine feil

Har du forståelse for at Jona var redd for å utføre et oppdrag fra Jehova? Beretningen om Jona lærer oss mye om hvor barmhjertig og tålmodig Jehova er.

Jona – han lærte å være barmhjertig

Hvordan kan beretningen om Jona hjelpe oss til å foreta en ærlig selvransakelse?

Ester – hun stod fram for å støtte Guds folk

Det krever tro og mot å vise en slik selvoppofrende kjærlighet som Ester gjorde.

Ester – hun handlet klokt, modig og uselvisk

Hvordan handlet Ester uselvisk for Jehova og for hans folk?

Fra Jesu fødsel til apostlenes død

Maria – «se, Jehovas slavepike!»

Hva forteller Marias svar til Gabriel om hennes tro? Hvilke andre verdifulle egenskaper hadde hun?

Maria – hun «trakk slutninger i sitt hjerte»

Det Maria opplevde i Betlehem, styrket hennes tro på Jehovas løfter.

Maria – hun ble gjennomboret av sorgens sverd, men overlevde

Ved sitt eksempel kan Maria, Jesu mor, hjelpe deg hvis du har sorg.

Josef – han var en god familiefar

Hva gjorde Josef for å beskytte familien sin? Hvorfor tok han med seg Maria og Jesus til Egypt?

Marta – «jeg har kommet til tro»

Hvordan viste Marta sterk tro også da hun opplevde stor sorg?

Maria Magdalena – «jeg har sett Herren!»

Denne trofaste kvinnen ble betrodd oppgaven med å formidle en god nyhet til andre.

Peter – han kjempet mot frykt og tvil

Tvil kan være en sterk, destruktiv kraft. Men Peter overvant sin tvil og frykt når det gjaldt å følge Jesus.

Peter – han var lojal når han ble satt på prøve

Hvordan hjalp Peters tro og lojalitet ham til å ta imot tilrettevisning fra Jesus?

Peter – han lærte om tilgivelse av sin Herre

Hva lærte Jesus Peter om tilgivelse? Hvordan viste Jesus at han hadde tilgitt Peter?

Timoteus – «mitt elskede og trofaste barn i Herren»

Hva var det som forandret Timoteus fra å være en sjenert ungdom til å bli en fremtredende kristen tilsynsmann?