Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Innledning

Innledning

‘Vær etterlignere av dem som ved tro og tålmodighet arver løftene.’ – HEBREERNE 6:12.

1, 2. Hvordan så en reisende tilsynsmann tydeligvis på trofaste bibelske personer, og hvorfor ville det ha vært flott å ha dem som venner?

«HAN snakker om bibelske personer som om de var gamle venner av ham.» Det sa en kristen kvinne etter å ha hørt et foredrag av en eldre reisende tilsynsmann. Hun hadde helt rett. Broren hadde brukt flere tiår på å studere og undervise i Guds Ord. Det hadde ført til at disse troens menn og kvinner virkelig føltes som gamle venner han hadde kjent hele livet.

2 Ville det ikke ha vært fantastisk å ha slike bibelske personer som venner? Er de like virkelige for deg? Forestill deg hvordan det ville ha vært å bli kjent med og å få bruke tid sammen med menn og kvinner som Noah, Abraham, Rut, Elia og Ester. Tenk på hvilken innvirkning de kunne hatt på livet ditt – de verdifulle rådene og den stimulerende oppmuntringen de kunne gitt! – Les Ordspråkene 13:20.

3. (a) Hvordan kan vi lære av menn og kvinner i Bibelen som hadde sterk tro? (b) Hvilke spørsmål skal vi se nærmere på?

3 Slike oppbyggende vennskap blir selvfølgelig mulig i full forstand når de rettferdige får en oppstandelse. (Apg 24:15) Men allerede nå kan vi lære mye av menn og kvinner i Bibelen som hadde sterk tro. Hvordan? Apostelen Paulus gir dette nyttige svaret: ‘Vær etterlignere av dem som ved tro og tålmodighet arver løftene.’ (Hebr 6:12) La oss nå, før vi går i gang med et studium som dreier seg om menn og kvinner med sterk tro, se nærmere på noen spørsmål som Paulus’ ord kan få oss til å stille: Hva er egentlig tro? Hvorfor trenger vi tro? Hvordan kan vi etterligne fortidens trofaste mennesker?

Tro – hva det er og hvorfor vi trenger det

4. Hva mener mange at tro er, men hvorfor tar de feil?

4 Tro er en tiltalende egenskap, en egenskap alle de mennene og kvinnene som vi skal studere om i denne boken, verdsatte høyt. Mange i dag vet ikke hva sann tro er. De tenker at det å tro betyr å ha sterk tillit til noe man ikke har beviser eller grunnlag for. Men de tar feil. Sann tro er ikke godtroenhet; det er ikke bare en følelse; det er noe annet enn blind tro. Det er farlig å være godtroende. Følelser kan være ustabile. Og det å tro at Gud er til, er ikke nok, for selv «demonene tror – og grøsser». – Jak 2:19.

5, 6. (a) Hvilke to slags ting vi ikke kan se, fokuserer vår tro på? (b) Hvor solid bør grunnlaget for vår tro være? Illustrer.

 5 Sann tro er noe helt annet enn godtroenhet eller blind tro. Husk hvordan Bibelen definerer tro. (Les Hebreerne 11:1.) Paulus sa at sann tro fokuserer på to slags ting vi ikke kan se. For det første fokuserer troen på nåværende realiteter som «ikke ses». Våre bokstavelige øyne kan ikke se virkelige ting i åndeverdenen – Jehova Gud, hans Sønn eller hans rike, som nå hersker i himmelen. For det andre fokuserer troen på «ting en håper på» – begivenheter som ennå ikke har funnet sted. Vi kan ennå ikke se den nye verden som Guds rike snart skal innføre. Men betyr dette at vår tro på usynlige realiteter og de ting vi håper på, er uten grunnlag?

6 Overhodet ikke! Paulus forklarte at sann tro har et solid grunnlag. Da han omtalte tro som «den sikre forventning», brukte han et uttrykk som også kan gjengis med «skjøte». Tenk deg at en mann bestemmer seg for å gi deg et hus. Han gir deg kanskje skjøtet til eiendommen og sier: «Dette er ditt nye hjem.» Han mener selvfølgelig ikke at du skal bo på dette papiret – han mener at dokumentet er så juridisk bindende at det i praksis er det samme som huset. På lignende måte er grunnlaget for vår tro så overbevisende, så solid, at det kan settes likhetstegn mellom det og troen vår.

7. Hva innebærer sann tro?

7 Sann tro innebærer altså en velbegrunnet tillit og en urokkelig overbevisning som er tydelig fokusert på Jehova Gud. Vår tro får oss til å se ham som vår kjærlige Far og til å stole på at alle hans løfter kommer til å bli oppfylt. Men ekte tro innebærer mer. Troen er som en levende organisme – den må få næring for å holde seg i live. Og den må komme til uttrykk i handling. Hvis den ikke gjør det, vil den dø. – Jak 2:26.

8. Hvorfor er det så viktig å ha tro?

8 Hvorfor er det så viktig å ha tro? Paulus gir et tankevekkende svar. (Les Hebreerne 11:6.) Vi kan verken nærme oss Jehova eller behage ham hvis vi ikke har tro. Det er derfor absolutt nødvendig å ha tro hvis vi skal nå det mest opphøyde og edleste mål en intelligent skapning kan ha: å nærme seg vår himmelske Far, Jehova, og lovprise ham.

9. Hvordan har Jehova vist at han vet hvor viktig det er for oss å ha tro?

9 Jehova vet hvor viktig det er for oss å ha tro, så han gir oss eksempler som kan lære oss hvordan vi kan bygge opp troen vår og vise tro. Han velsigner den kristne menighet med trofaste menn som tar ledelsen og er gode eksempler. Hans Ord sier: «Etterlign deres tro.» (Hebr 13:7) Han har også  gitt oss noe mer. Paulus skrev om en «stor . . . sky av vitner», menn og kvinner i gammel tid som var enestående eksempler når det gjelder tro. (Hebr 12:1) Paulus’ liste over trofaste tjenere for Gud i Hebreerne, kapittel 11, er på ingen måte komplett. Bibelen inneholder en mengde sanne historier om menn og kvinner, unge og gamle, fra alle samfunnslag, som levde sitt liv i tro, og som vi kan lære mye av i en tid da tro er mangelvare.

Hvordan kan vi etterligne andres tro?

10. Hvordan kan vårt personlige studium hjelpe oss til å etterligne de trofaste mennene og kvinnene Bibelen forteller om?

10 Hvis du skal etterligne en person, må du først studere ham eller henne nøye. Når du leser denne boken, vil du legge merke til at det er gjort mange undersøkelser for å hjelpe deg til å bli bedre kjent med disse mennene og kvinnene med sterk tro. Kanskje du kan foreta ytterligere undersøkelser selv? Grav dypere i Bibelen under ditt personlige studium ved å bruke de studieverktøyene du har tilgjengelig. Mediter over det du studerer, og prøv å forestille deg de bibelske stedene og rammen omkring det som skjer. Prøv å se for deg situasjonene, høre lydene og kjenne duftene. Og enda viktigere – prøv å sette deg inn i følelsene til dem du leser om. Når du lever deg inn i deres situasjon, vil disse trofaste mennene og kvinnene bli mer virkelige for deg. Du blir bedre kjent med dem og kan til og med føle at noen av dem er som gode, gamle venner.

11, 12. (a) Hvordan kan du oppleve at du blir enda bedre kjent med Abram og Sarai? (b) Hvordan kan du ha nytte av Hannas, Elias og Samuels eksempel?

11 Når du blir virkelig godt kjent med disse mennene og kvinnene, får du lyst til å etterligne dem. Tenk deg for eksempel at du vurderer om du skal påta deg et nytt tjenesteoppdrag. Gjennom Jehovas organisasjon blir du oppfordret til å utvide din tjeneste på en eller annen måte. Kanskje du blir bedt om å flytte til et sted hvor det er stort behov for flere forkynnere, eller kanskje du blir oppfordret til å prøve en form for forkynnelse som du ikke er vant til eller føler deg komfortabel med. Når du vurderer om du skal påta deg oppdraget og ber til Jehova om det, vil det kanskje være til hjelp å reflektere over Abrams eksempel. Han og Sarai var villige til å forlate det komfortable livet i Ur, og de ble rikt velsignet som følge av det. Når du følger deres eksempel, vil du sikkert føle at du blir enda bedre kjent med dem.

12 Eller hva om en som står deg nær,  skulle behandle deg dårlig og du blir motløs – kanskje du til og med føler deg fristet til å la være å gå på møtene? Hvis du reflekterer over Hannas eksempel og det at hun hevet seg over Peninnas ondskapsfulle væremåte, vil det hjelpe deg til å treffe den rette avgjørelsen. Det kan også føre til at du i enda større grad ser på Hanna som en nær venn. Hvis du kjenner deg verdiløs og er nedtrykt, kan du føle at du står Elia nærmere når du har lest om hans vanskelige situasjon og den trøsten han fikk av Jehova. Og ungdommer som møter sterkt press fra umoralske skolekamerater, kan oppleve at Samuel blir som en god venn for dem når de studerer hvordan han stod imot den nedbrytende påvirkningen fra Elis sønner ved tabernaklet.

13. Vil du i mindre grad bli et selvstendig individ ved å etterligne en bibelsk persons tro? Forklar.

13 Vil du ved å etterligne slike bibelske personers tro bare bli en kopi og i mindre grad et selvstendig individ? På ingen måte! Husk at Jehovas Ord oppmuntrer oss til å etterligne mennesker med sterk tro. (1. Kor 4:16; 11:1; 2. Tess 3:7, 9) Og noen av dem vi skal studere om her, var selv etterlignere av trofaste mennesker som hadde levd før dem. I kapittel 17 i denne boken blir det for eksempel nevnt at Maria tydeligvis siterte noe av det Hanna sa. Hun betraktet åpenbart Hanna som et godt eksempel. Betyr det at Marias tro var svakere? Selvfølgelig ikke! Hannas eksempel hjalp Maria til å bygge opp sin tro, slik at hun selv, som enkeltindivid, kunne få et godt navn hos Jehova Gud.

14, 15. Hva er noen av trekkene ved denne boken, og hvordan kan vi gjøre god bruk av den?

14 Denne boken er utarbeidet for å hjelpe deg til å styrke din tro. De følgende kapitlene er basert på artikler i serien «Etterlign deres tro», som har stått i Vakttårnet mellom 2008 og 2013. En del nytt stoff er blitt tilføyd. Det er blitt satt inn spørsmål som kan hjelpe oss til å drøfte og anvende stoffet. Det er blitt laget mange fargerike og detaljerte illustrasjoner, og illustrasjoner som har vært brukt tidligere, er blitt forstørret og forbedret. Andre nyttige trekk, for eksempel kart og en tidslinje, er også føyd til. Denne boken, Etterlign deres tro, er utarbeidet med tanke på personlig studium, familiestudium og studium i menigheten. Mange familier vil kanskje også rett og slett like å lese kapitlene høyt sammen.

15 Måtte denne boken hjelpe deg til å etterligne den tro Jehovas lojale tjenere i fortiden viste. Og måtte den hjelpe deg til å vokse i tro og komme i et enda nærere forhold til din himmelske Far, Jehova.