Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Avslutning

Avslutning

‘Vær etterlignere av dem som ved tro og tålmodighet arver løftene.’ – HEBREERNE 6:12.

1, 2. Hvorfor er det livsviktig at vi bygger opp vår tro nå? Illustrer.

TRO. Dette er et ord som gir gode assosiasjoner, et ord som står for en svært tiltalende egenskap. Når vi ser eller hører dette ordet, vil det imidlertid være klokt av oss å tenke på et annet ord: «Livsviktig!» Hvis vi ikke har tro, er det livsviktig at vi utvikler denne egenskapen. Og hvis vi allerede har tro, er det livsviktig at vi beskytter vår tro og gir den næring. Hvorfor?

2 Forestill deg at du er på vei gjennom en stor ørken. Det er livsviktig for deg at du har nok vann. Når du finner vann, må du beskytte det mot solen, så det ikke fordamper. Du må også fylle på vannbeholderen din, slik at du har nok vann helt til du kommer fram. I dag lever vi alle i en åndelig ørken, i en verden hvor ekte tro – i likhet med vannet i illustrasjonen – er mangelvare. Og troen kan lett fordufte hvis vi ikke beskytter den og sørger for åndelig påfyll. Vi har et presserende behov for tro – akkurat som vi ikke kan leve uten vann, kan vi ikke holde oss i live åndelig sett uten tro. – Rom 1:17.

3. Hva har Jehova gjort for å hjelpe oss til å bygge opp troen vår, og hvilke to ting må vi huske?

3 Jehova vet hvor livsviktig det er for oss å ha tro, og han vet hvor vanskelig det er å bygge opp troen og bevare den i dag. Det er uten tvil derfor han har gitt oss gode eksempler som vi kan lære av. Jehova inspirerte apostelen Paulus til å skrive: ‘Vær etterlignere av dem som ved tro og tålmodighet arver løftene.’ (Hebr 6:12) Det er også derfor Jehovas organisasjon har oppmuntret oss til å anstrenge oss for å etterligne trofaste menn og kvinner, som dem vi har lest om i denne boken. Men hva bør vi gjøre nå? La oss huske to ting: (1) Vi må fortsette å styrke vår tro, og (2) vi må ha håpet klart for oss.

4. Hvordan har Satan vist seg å være en fiende av sann tro, men hvorfor bør vi ikke gi opp?

4 Fortsett å styrke din tro. Sann tro har en stor fiende – Satan. Som verdens hersker har han gjort denne tingenes ordning til en slags ørken hvor troen har vanskelige livsvilkår. Han er mye sterkere enn oss. Skal vi da bare gi opp å bygge opp troen og styrke den? På ingen måte! Alle som ønsker å bygge opp ekte tro, kan erfare at den Høyeste, Jehova, er deres Venn. Han forsikrer oss om at fordi Han står på vår side, kan vi stå Djevelen imot og til og med få ham til å flykte fra oss! (Jak 4:7) Vi står ham imot ved at vi hver dag tar oss tid til å styrke vår tro og bygge den opp. Hvordan kan vi gjøre det?

5. Hva var det som førte til at menn og kvinner i bibelsk tid fikk tro? Forklar.

 5 Som vi har sett, ble ikke troens menn og kvinner i bibelsk tid født med tro. De var levende beviser på at tro er et produkt av Jehovas hellige ånd. (Gal 5:22, 23) De bad Jehova om hjelp, og som følge av det fortsatte han å styrke deres tro. La oss følge deres eksempel og aldri glemme at Jehova gir gavmildt av sin ånd til dem som ber om den og handler i samsvar med sine bønner. (Luk 11:13) Er det mer vi kan gjøre?

6. Hvordan kan vi få størst utbytte av å studere beretningene i Bibelen?

6 I denne boken har vi tatt for oss bare noen få eksempler på mennesker som utmerket seg ved sin tro. Det finnes mange, mange flere! (Les Hebreerne 11:32.) Hvert enkelt eksempel gir oss mulighet til å foreta et omfattende og givende studium. Det å be inderlige bønner vil hjelpe oss til å anvende det vi lærer. Hvis vi bare leser overfladisk gjennom Bibelens beretninger om mennesker med sterk tro, vil ikke vår egen tro bli fast forankret. For at vi skal få fullt utbytte av det vi leser, må vi bruke tid på å sette oss inn i sammenhengen og bakgrunnen. Hvis vi alltid husker at disse ufullkomne mennene og kvinnene hadde «de samme følelser som vi», vil deres eksempel bli mer virkelig for oss. (Jak 5:17) Ved å leve oss inn i deres situasjon kan vi forestille oss hvordan de kan ha følt det når de møtte utfordringer og problemer som ligner på dem vi møter.

7–9. (a) Hvordan tror du troens menn og kvinner i bibelsk tid ville reagert hvis de fikk anledning til å tilbe Jehova på den måten vi gjør i dag? (b) Hvorfor bør vi styrke troen vår ved våre gjerninger?

7 Vi styrker også troen vår ved det vi gjør. Det er jo slik at troen er «død uten gjerninger». (Jak 2:26) Tenk så glade de mennene og kvinnene vi har studert om her, ville blitt hvis de hadde fått den slags oppdrag som Jehova har gitt oss i dag!

8 La oss ta et par eksempler. Hva om Abraham hadde blitt fortalt at han kunne få tilbe Jehova, ikke ved enkle steinaltere i ødemarken, men sammen med godt organiserte grupper av trosfeller i vakre Rikets saler og på store stevner? Og tenk deg at han der kunne få oppleve at de strålende løftene han bare så «oppfylt langt borte», ble grundig behandlet og forklart i detalj! (Les Hebreerne 11:13.) Eller hva om Elia hadde fått vite at oppdraget hans ikke innebar at han skulle henrette onde Ba’al-profeter mens han prøvde å tjene Jehova under styret til en ond, frafallen konge, men at han isteden skulle besøke folk på en fredelig måte og forkynne et budskap som gav håp og trøst? Tror du ikke troens menn og kvinner i bibelsk tid ville grepet sjansen med én gang dersom de kunne tilbedt Jehova slik vi gjør i dag?

9 Så la oss fortsette å styrke vår tro ved våre gjerninger. Når vi gjør det, viser vi i praksis at  vi etterligner de trosheltene som Guds Ord forteller om. Som nevnt i innledningen til denne boken vil vi da føle at de blir stadig nærere venner av oss. Men snart vil slike vennskap kunne bli mye mer virkelige.

10. Hva vil vi kunne glede oss over i paradiset?

10 Ha håpet klart for deg. Trofaste menn og kvinner har alltid funnet styrke i det håpet Gud har gitt dem. Gjør du det? Tenk for eksempel på hvor fantastisk det vil bli å treffe trofaste tjenere for Gud som kommer tilbake til livet når de rettferdige får en oppstandelse. (Les Apostlenes gjerninger 24:15.) Har du noen spørsmål som du kunne ha lyst til å stille dem?

11, 12. Hvilke spørsmål kan du stille i den nye verden til (a) Abel? (b) Noah? (c) Abraham? (d) Rut? (e) Abigajil? (f) Ester?

11 Når du treffer Abel, har du da lyst til å spørre ham om hvordan foreldrene hans var? Eller kanskje du vil spørre: «Prøvde du noen gang å snakke med de kjerubene som voktet inngangen til Eden? Svarte de deg?» Hva med Noah? Du kan spørre ham: «Var du noen gang redd for nefilim? Hvordan tok du deg av alle dyrene det året dere var i arken?» Hvis du treffer Abraham, kan du spørre: «Hadde du noen kontakt med Sem? Hvem lærte deg om Jehova? Var det vanskelig å forlate Ur?»

12 Eller tenk på noen spørsmål som du kanskje har lyst til å stille de trofaste kvinnene som får en oppstandelse. «Rut, hva var det som motiverte deg til å begynne å tilbe Jehova?» «Abigajil, var du redd for å fortelle Nabal om hvordan du hadde hjulpet David?» «Ester, hva skjedde med deg og Mordekai etter at den bibelske beretningen om dere slutter?»

13. (a) Hva slags spørsmål kan det hende at de som får en oppstandelse, vil stille deg? (b) Hva synes du om muligheten til å treffe fortidens trofaste menn og kvinner?

13 Det kan også hende at disse trofaste mennene og kvinnene vil være fulle av spørsmål de gjerne vil stille deg. Tenk så spennende det vil bli å fortelle dem om de avgjørende siste dager og hvordan Jehova velsignet sitt folk i en vanskelig tid! Det vil helt sikkert gjøre dypt inntrykk på dem å få vite hvordan Jehova oppfylte alle sine løfter. Når den tiden kommer, vil det ikke lenger være noen utfordring å se Guds lojale tjenere som er omtalt i Bibelen, klart og tydelig for seg. De kommer til å være der sammen med oss, i paradiset! Fortsett da å gjøre alt du kan her og nå for at disse menneskene skal være virkelige for deg. Fortsett å etterligne deres tro. Måtte du få oppleve den glede det vil være å tjene Jehova sammen med dem som dine kjære venner i all evighet!