Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL NI

Hun handlet med forstand

Hun handlet med forstand

1–3. (a) Hvorfor var Abigajils husstand i stor fare? (b) Hva skal vi få vite om denne kvinnen?

ABIGAJIL så redselen i den unge mannens øyne. Han var livredd, og det med god grunn. En alvorlig fare truet. Akkurat da var omkring 400 krigere på vei – fast bestemt på å drepe alle mennene i husstanden til Nabal, Abigajils mann. Hvorfor?

2 Det hele hadde begynt med Nabal. Han hadde oppført seg på en hard og frekk måte, som vanlig. Men denne gangen hadde han fornærmet feil mann – den avholdte hærføreren for en gruppe lojale og veltrente krigere. En av Nabals unge arbeidere, kanskje en gjeter, gikk nå til Abigajil i full tillit til at hun ville tenke ut en plan som kunne redde dem. Men hva kunne én kvinne gjøre mot en hel hær?

Hva kunne én kvinne gjøre mot en hel hær?

3 La oss først få vite litt mer om denne bemerkelsesverdige kvinnen. Hvem var Abigajil? Hvordan hadde denne kritiske situasjonen oppstått? Og hva kan vi lære av hennes tro?

«God forstand og en vakker skikkelse»

4. Hva slags person var Nabal?

4 Abigajil og Nabal passet ikke særlig godt sammen. Nabal kunne ikke ha valgt en bedre ektefelle, mens Abigajil var gift med en som neppe kunne ha vært verre. Han hadde riktignok penger og så derfor på seg selv som svært betydningsfull. Men hvordan så andre på ham? Det er vanskelig å finne en person i Bibelen som blir omtalt med større forakt. Navnet hans betyr «uforstandig». Fikk han et slikt navn av foreldrene sine da han ble født, eller var det et tilnavn han fikk senere? Uansett hvordan det forholdt seg, passet navnet godt på ham. Nabal var «hard og ond i sine gjerninger». Han var en tyrann og en dranker som var fryktet og mislikt. – 1. Sam 25:2, 3, 17, 21, 25.

5, 6. (a) Hva mener du var Abigajils mest tiltalende egenskaper? (b) Hva kan være grunnen til at Abigajil giftet seg med en så udugelig mann?

 5 Abigajil var helt annerledes enn Nabal. Navnet hennes betyr «min far har gledet seg». Mange fedre er stolte over å ha en vakker datter, men en klok far vil bli mye lykkeligere hvis han legger merke til at datteren har en indre skjønnhet. Mange som er så heldige å ha et vakkert utseende, forstår ikke hvor viktig det er å utvikle slike egenskaper som forstand, visdom, mot og tro. Slik var det ikke med Abigajil. Bibelen snakker positivt om både hennes forstand og hennes skjønnhet. – Les 1. Samuelsbok 25:3.

6 Noen lurer kanskje på hvorfor en slik intelligent ung kvinne giftet seg med en slik udugelig mann. Husk at mange ekteskap i bibelsk tid ble arrangert. Og hvis de ikke ble arrangert, var det likevel viktig med foreldrenes samtykke. Var Abigajils foreldre positivt innstilt til dette ekteskapet, ja, kan det være at de arrangerte det fordi de var imponert over Nabals rikdom og anseelse? Følte de seg presset på grunn av fattigdom? Uansett – Nabals rikdom gjorde ham ikke til noen god ektemann.

7. (a) Hva bør foreldre unngå hvis de ønsker å lære barna sine å ha et sunt syn på ekteskapet? (b) Hva var Abigajil fast bestemt på?

7 Kloke foreldre er nøye med å lære barna sine å ha et sunt syn på ekteskapet. De oppmuntrer dem ikke til å gifte seg for pengenes skyld, og de presser dem heller ikke til å få seg kjæreste før de er gamle nok til å påta seg det ansvaret som følger med det å være voksen. (1. Kor 7:36) Men det var for sent for Abigajil å tenke på slike ting. Uansett hvordan ekteskapet hadde kommet i stand, så var hun gift med Nabal, og hun var fast bestemt på å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon.

«Han skrek skjellsord mot dem»

8. Hvem var det Nabal hadde fornærmet, og hvorfor mener du at det var svært uklokt?

8 Nabal hadde akkurat gjort Abigajils situasjon verre enn noen gang. Den mannen han hadde fornærmet, var ingen ringere enn David – den trofaste tjeneren for Jehova som profeten Samuel hadde salvet for å vise hvem Gud hadde utvalgt til å etterfølge Saul som konge. (1. Sam 16:1, 2, 11–13) David, som oppholdt seg i ødemarken sammen med sine 600 lojale krigere, var på flukt fra den sjalu kong Saul, som var ute etter å drepe ham.

9, 10. (a) Under hvilke forhold kjempet David og mennene hans for å overleve? (b) Hvorfor burde Nabal ha satt pris på det David og mennene hans hadde gjort? (Se også fotnoten til avsnitt 10.)

9 Nabal bodde i Maon, men arbeidet og eide sannsynligvis også  et landområde i Karmel, som lå i nærheten. * Disse byene var omgitt av gresskledd høyland, som egnet seg godt til saueoppdrett, og Nabal hadde 3000 sauer. Men det omkringliggende området var ødemark. I sør lå den vidstrakte Paran-ødemarken. I øst kunne man komme til Salthavet (i dag kjent som Dødehavet) gjennom øde områder hvor det fantes mange kløfter og huler. Det var i disse områdene David og mennene hans kjempet for å overleve. De gikk sikkert på jakt for å få noe å spise og måtte utholde mange vanskeligheter. De støtte ofte på de unge mennene som arbeidet som gjetere for den velstående Nabal.

10 Hvordan behandlet disse hardt arbeidende soldatene gjeterne? De kunne lett ha tatt en sau fra tid til annen, men de gjorde ikke det. De var isteden som en beskyttende mur omkring Nabals hjorder og tjenere. (Les 1. Samuelsbok 25:15, 16.) Sauene og gjeterne ble utsatt for mange farer. Det var mange rovdyr, og Israels sørlige grense lå så nær at røverflokker og tyver fra nabolandene ofte herjet i området. *

11, 12. (a) Hvordan viste David takt og respekt da han sendte bud til Nabal? (b) Hva var galt med den måten Nabal reagerte på?

11 Det må ha vært litt av en oppgave å skaffe nok mat til alle disse mennene i ødemarken. En dag sendte derfor David ti menn til Nabal for å be om hjelp. David valgte tidspunktet med omhu. Det var ved tiden for saueklippingen, en tid som vanligvis var forbundet med gavmildhet og festligheter. David var også nøye med sitt ordvalg og uttrykte seg på en høflig måte. Han omtalte til og med seg selv som «din sønn David», kanskje som en respektfull erkjennelse av at Nabal var eldre enn ham. Hvordan reagerte Nabal? – 1. Sam 25:5–8.

12 Han ble rasende! «Han skrek skjellsord mot dem.» Det var slik den unge mannen som er nevnt i begynnelsen av kapitlet, beskrev opptrinnet for Abigajil. Den gjerrige Nabal klaget høylytt. Han ville ikke gi fra seg noe av sitt verdifulle brød, vann og slaktekjøtt. Han omtalte hånlig David som en ubetydelig person og sammenlignet ham med en tjener som hadde rømt fra sin herre. Det kan være at Nabal i likhet med Saul hatet David. Ingen av dem så på David slik Jehova gjorde. Jehova elsket David og så ikke på ham som en opprørsk slave, men som Israels framtidige konge. – 1. Sam 25:10, 11, 14.

13. (a) Hvordan reagerte David på fornærmelsene fra Nabal? (b) Hva kan vi lære av prinsippet i Jakob 1:20 i forbindelse med Davids reaksjon?

 13 Da Davids menn fortalte ham hva som hadde skjedd, mistet han besinnelsen. «Spenn sverdet om dere, alle sammen!» befalte han. David væpnet seg og drog av sted sammen med 400 av sine menn. Han sverget på at han skulle utrydde hver eneste mann i Nabals husstand. (1. Sam 25:12, 13, 21, 22) Davids sinne var forståelig, men det var ikke riktig av ham å la det komme til uttrykk på den måten. Bibelen sier: «Manns vrede utvirker ikke Guds rettferdighet.» (Jak 1:20) Hvordan kunne så Abigajil redde sin husstand?

«Velsignet være din fornuft»

14. (a) På hvilken måte tok Abigajil det første skrittet for å rette på den uretten Nabal hadde begått? (b) Hva kan vi lære av kontrasten mellom Nabal og Abigajil? (Se også fotnoten.)

14 Vi har allerede sett at Abigajil tok det første skrittet for å rette på den grove uretten Nabal hadde begått. I motsetning til sin mann, Nabal, var hun villig til å lytte. Den unge tjeneren forklarte hvorfor han ikke ville ta opp saken med Nabal: «Han er en så udugelig mann at en ikke kan tale til ham.» * (1. Sam 25:17) Det at Nabal følte seg så betydningsfull, førte tragisk nok til at han ikke var villig til å lytte. En slik arroganse er svært vanlig også i dag. Men den unge mannen visste at Abigajil var annerledes, og det var utvilsomt derfor han kom til henne med dette problemet.

I motsetning til Nabal var Abigajil villig til å lytte

15, 16. (a) Hvordan viste Abigajil at hun var som den dyktige hustruen som er beskrevet i Ordspråkene? (b) Hvorfor var ikke det Abigajil gjorde, et opprør mot hennes manns rettmessige lederskap?

15 Abigajil tenkte og handlet raskt. «Straks skyndte Abigajil seg», står det. Fire ganger i denne beretningen blir det samme verbet, «å skynde seg», brukt om denne kvinnen. Hun gjorde klar en sjenerøs gave til David og hans menn. Den bestod av brød, vin, sauer, ristet korn, rosinkaker og fikenkaker. Det er tydelig at Abigajil visste hva hun hadde, og at det var hun som styrte husholdningen, i likhet med den dyktige hustruen som senere ble beskrevet i Ordspråkene. (Ordsp 31:10–31) Hun sendte forsyningene i forveien med noen av tjenerne sine og kom så etter alene. «Men til sin mann Nabal fortalte hun ingenting», sier beretningen. – 1. Sam 25:18, 19.

 16 Betyr dette at Abigajil gjorde opprør mot sin manns rettmessige lederskap? Nei. Husk at Nabal hadde handlet ondt mot en salvet tjener for Jehova, og dette kunne føre til at mange uskyldige medlemmer av Nabals husstand ble drept. Kunne Abigajil ha blitt medskyldig med sin mann hvis hun ikke hadde gått til handling? I dette tilfellet måtte hun underordne seg Gud framfor å underordne seg sin mann.

17, 18. (a) Hvordan henvendte Abigajil seg til David, og hva sa hun? (b) Hvorfor var det hun sa, så virkningsfullt?

17 Det gikk ikke lang tid før Abigajil møtte David og hans menn. Igjen skyndte hun seg – hun steg raskt ned av eselet og bøyde seg for David. (1. Sam 25:20, 23) Så utøste hun sitt hjerte for ham og bønnfalt ham inntrengende om å vise barmhjertighet mot hennes mann og hennes husstand. Hvorfor var det hun sa, så virkningsfullt?

«Jeg ber deg, la din slavekvinne tale for dine ører»

18 Hun påtok seg ansvaret for problemet og bad David om å tilgi henne personlig. Hun var realistisk og erkjente at mannen hennes var like tåpelig som navnet hans tydet på. Med det antydet hun muligens at det ville være under Davids verdighet å straffe en slik mann. Hun gav uttrykk for sin tillit til at David var Jehovas representant, ved at hun sa at hun forstod at han utkjempet «Jehovas kriger». Hun viste også at hun kjente til det løftet Jehova hadde kommet med i forbindelse med David og kongedømmet, for hun sa: «Jehova kommer . . . med sikkerhet . . . til å bemyndige deg til å være leder for Israel.» Videre oppfordret hun David til ikke å gjøre noe som kunne føre blodskyld over ham, eller som senere kunne bli «en årsak til vakling» – hun siktet tydeligvis til en dårlig samvittighet. (Les 1. Samuelsbok 25:24–31.) Dette var virkelig vennlige, gripende ord!

19. Hvordan reagerte David på det Abigajil sa, og hvorfor roste han henne?

19 Hvordan reagerte David? Han tok imot det Abigajil hadde kommet med, og sa: «Velsignet være Jehova, Israels Gud, som på denne dag har sendt deg for å møte meg! Og velsignet være din fornuft, og velsignet være du som på denne dag har hindret meg i å pådra meg blodskyld.» David roste henne for at hun modig hadde skyndt seg for å møte ham, og han innrømmet at hun hadde hindret ham i å pådra seg blodskyld. «Dra opp til ditt hus i fred», sa han og la ydmykt til: «Jeg har lyttet til din røst.» – 1. Sam 25:32–35.

«Her er din slavekvinne»

20, 21. (a) Hva synes du er beundringsverdig ved at Abigajil var villig til å dra tilbake til mannen sin? (b) Hvordan viste Abigajil mot og forstand når det gjaldt å velge det rette tidspunktet for å snakke med Nabal?

20 På vei tilbake kunne Abigajil sikkert ikke la være å tenke på dette møtet med David. Hun kunne ikke ha unngått å legge merke til kontrasten mellom denne trofaste, vennlige mannen og den  tyrannen hun var gift med. Men hun dvelte ikke ved slike tanker. Det står videre: «Senere kom Abigajil hjem til Nabal.» Ja, hun drog tilbake til sin mann, mer besluttsom enn noen gang på å utføre sin oppgave som hans kone så godt hun kunne. Hun måtte fortelle ham om den gaven hun hadde gitt David og hans menn. Han hadde rett til å få vite det. Hun måtte også fortelle ham om den faren som var blitt avverget, før han fikk høre om det fra andre, noe som ville ha vært enda mer vanærende for ham. Men hun kunne ikke fortelle ham det nå. Han festet som en konge og var så full som han kunne bli. – 1. Sam 25:36.

Abigajil fortalte modig Nabal hva hun hadde gjort for å redde livet hans

21 Abigajil viste igjen både mot og forstand og ventet til neste morgen, da han ikke lenger kom til å være beruset. Da ville han være edru nok til å oppfatte det hun sa, men samtidig ville kanskje temperamentet hans være enda farligere. Hun fortalte ham likevel hele historien. Hun regnet utvilsomt med at han kom til å eksplodere av raseri og kanskje også bli voldelig. Isteden ble han bare sittende helt urørlig. – 1. Sam 25:37.

22. Hva skjedde med Nabal, og hva kan vi lære når det gjelder alle tilfeller av mishandling og vold i hjemmet?

22 Hva var det som var i veien med ham? «Hans hjerte døde inni ham, og selv ble han som en stein.» Kanskje han ble rammet av et slag. Han døde omkring ti dager senere – og ikke bare av medisinske årsaker. Beretningen forteller: «Jehova [slo] Nabal, slik at han døde.» (1. Sam 25:38) Med denne rettferdige dommen var Abigajils lange mareritt av et ekteskap over. Selv om Jehova ikke griper inn på en slik måte i dag, er denne beretningen en påminnelse om at ikke et eneste tilfelle av mishandling og vold i hjemmet unngår hans oppmerksomhet. Når hans tid er inne, vil han med sikkerhet sørge for at rettferdigheten blir håndhevet. – Les Lukas 8:17.

23. Hvordan ble Abigajil nå velsignet, og hvordan viste hun at hennes nye utsikter ikke forandret henne?

23 Abigajil ble ikke bare befridd fra et dårlig ekteskap. Hun hadde også mer godt i vente. Da David hørte at Nabal var død, sendte han budbærere for å fri til henne. Hun svarte: «Her er din slavekvinne, som en tjenestekvinne som skal vaske føttene til min herres tjenere.» Det er tydelig at utsiktene til å bli Davids kone ikke forandret henne – hun tilbød seg til og med å være en  tjener for tjenerne hans! Så leser vi igjen at hun skyndte seg, denne gangen for å gjøre seg klar til å dra til David. – 1. Sam 25:39–42.

24. Hvilke utfordringer møtte Abigajil i sitt nye liv, men hvordan betraktet hennes ektemann og hennes Gud henne?

24 Dette betydde ikke at hun heretter levde lykkelig alle sine dager, som i eventyrene. Abigajils liv med David var ikke alltid lett. David var allerede gift med Akinoam, og selv om Gud tillot polygami, medførte denne ekteskapsformen spesielle utfordringer for trofaste kvinner på den tiden. Og David var ikke konge ennå – det var mange hindringer og vanskeligheter som måtte overvinnes før han kunne begynne å tjene Jehova som konge. Men Abigajil hjalp og støttet David, hun fødte ham en sønn, og hun opplevde at hun hadde en ektemann som satte pris på henne og beskyttet henne. En gang reddet han henne til og med fra noen som hadde bortført henne. (1. Sam 30:1–19) David etterlignet på den måten Jehova Gud, som elsker og setter pris på slike forstandige, modige og trofaste kvinner.

^ avsn. 9 Dette var ikke det kjente Karmel-fjellet langt i nord, hvor profeten Elia senere hadde en konfrontasjon med Ba’al-profetene. (Se kapittel 10.) Det var byen Karmel, som lå i utkanten av ødemarken sør i landet.

^ avsn. 10 David følte sannsynligvis at det å beskytte jordeierne i området og deres hjorder var en måte å yte Jehova Gud tjeneste på. På den tiden var det Jehovas hensikt at etterkommerne til Abraham, Isak og Jakob skulle bo i dette landet. Det å beskytte det mot inntrengere og røverflokker fra nabolandene var dermed en form for hellig tjeneste.

^ avsn. 14 Det uttrykket som er gjengitt med «udugelig mann», betyr bokstavelig «en belial-sønn»; «belial» betyr «udugelighet» eller «verdiløshet». I andre bibeloversettelser beskrives Nabal i denne setningen blant annet som en mann som «ikke vil lytte til noen», og «som det ikke nytter å snakke med».