Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 KAPITTEL NITTEN

En god familiefar

En god familiefar

1, 2. (a) Hvilke forandringer stod Josef og familien hans overfor? (b) Hvilke dårlige nyheter måtte Josef fortelle sin kone?

JOSEF la enda en bør på ryggen til eselet. Se ham for deg – det var mørkt i landsbyen Betlehem, og han kikket rundt seg mens han klappet det robuste lastedyret. Han tenkte helt sikkert på den lange reisen de hadde foran seg. Egypt! Et fremmed folk, et fremmed språk, fremmede skikker – hvordan skulle den lille familien hans klare å tilpasse seg så mange forandringer?

2 Det var ikke lett for Josef å fortelle de dårlige nyhetene til sin kjære kone, Maria, men han gjorde det han måtte. Han fortalte henne at han hadde hatt en drøm der en engel hadde kommet med dette budskapet fra Gud: Kongen, Herodes, ønsket å ta livet av den lille sønnen deres! De var nødt til å dra med én gang. (Les Matteus 2:13, 14.) Maria ble alvorlig bekymret. Hvorfor skulle noen ønske å ta livet av det uskyldige lille barnet hennes? Verken Maria eller Josef kunne fatte det. Men de stolte på Jehova, så de gjorde seg klar til å dra.

3. Beskriv omstendighetene da Josef og familien hans drog fra Betlehem. (Se også bildet.)

3 Mens folk i Betlehem lå og sov, uvitende om det dramaet som utspilte seg, drog Josef, Maria og Jesus stille ut av landsbyen i mørket. Etter hvert som de kom lenger sørover, begynte himmelen å lysne i øst, og Josef tenkte sikkert på hva som ventet dem. Hvordan skulle en fattig tømmermann kunne beskytte familien sin mot så sterke krefter? Ville han alltid klare å forsørge familien og dekke dens behov? Ville han klare å fullføre det store oppdraget som Jehova Gud hadde gitt ham – å ta hånd om og oppdra dette helt spesielle barnet? Josef stod overfor overveldende utfordringer. Når vi nå skal se nærmere på hvordan han taklet hver og én av dem, skal vi også se hvorfor familiefedre i dag – og alle vi andre – bør etterligne Josefs tro.

Josef beskyttet familien sin

4, 5. (a) Hvordan forandret Josefs liv seg for bestandig? (b) Hvordan oppmuntret en engel Josef til å påta seg et viktig oppdrag?

4 Flere måneder tidligere, i hjembyen Nasaret, hadde Josefs liv  forandret seg for bestandig etter at han hadde forlovet seg med Helis datter. Josef kjente Maria som en gudfryktig ung kvinne med god moral. Men så fikk han vite at hun var gravid! Han tenkte at han skulle skille seg fra henne i hemmelighet for å beskytte henne mot skandale. * Men en engel talte til ham i en drøm og forklarte at Maria var blitt gravid ved hjelp av Jehovas hellige ånd. Engelen sa også at den sønnen hun skulle få, ville «frelse sitt folk fra deres synder». Han sa dessuten til Josef: «Vær ikke redd for å ta Maria, din hustru, hjem til deg.» – Matt 1:18–21.

5 Josef, som var en rettskaffen mann, gjorde lydig som engelen sa. Han påtok seg det viktigste oppdraget han kunne få – å oppdra og forsørge en sønn som ikke var hans egen, men som var svært dyrebar for Gud. I lydighet mot en befaling fra keiseren reiste Josef senere sammen med sin gravide kone til Betlehem for å bli registrert. Det var der barnet ble født.

6–8. (a) Hvilke hendelser førte til en annen forandring for Josef og hans lille familie? (b) Hva tyder på at det var Satan som sendte «stjernen»? (Se også fotnoten.)

6 Josef drog ikke tilbake til Nasaret med familien sin. Isteden slo de seg ned i Betlehem, ikke så langt fra Jerusalem. De var fattige, men Josef gjorde alt han kunne for at Maria og Jesus ikke skulle lide noen nød. Snart flyttet de inn i et beskjedent hus. Jesus var ikke lenger et spedbarn, men kanskje over et år gammel, da livet deres plutselig forandret seg igjen.

7 En dag kom det noen menn, noen astrologer fra Østen, sannsynligvis fra det fjerntliggende Babylon. De hadde fulgt en «stjerne» til det huset der Josef og Maria bodde, og lette etter et barn som skulle bli jødenes konge. Mennene var svært respektfulle.

8 Enten astrologene visste det eller ikke, hadde de satt det lille barnet i stor fare. Den «stjernen» de hadde sett, hadde først ledet dem til Jerusalem, ikke til Betlehem. * I Jerusalem hadde de fortalt den onde kong Herodes at de prøvde å finne et barn som skulle bli jødenes konge. Det de sa, gjorde kongen rasende av sjalusi.

9–11. (a) Hva viser at det var sterkere krefter enn Herodes og Satan i virksomhet? (b) Hvordan var reisen til Egypt annerledes enn det som beskrives i apokryfiske myter?

9 Men som vi skal se, var det heldigvis andre, sterkere krefter i virksomhet enn Herodes og Satan. Da de besøkende kom til det huset Jesus befant seg i, og så ham sammen med hans mor, overrakte de gaver uten å be om noe til gjengjeld. Så rart det må ha  vært for Josef og Maria plutselig å eie noe så verdifullt som «gull og virak og myrra»! Astrologene hadde tenkt å dra tilbake til kong Herodes og fortelle ham nøyaktig hvor de hadde funnet barnet. Men Jehova grep inn. I en drøm gav han astrologene beskjed om å ta en annen vei hjem. – Les Matteus 2:1–12.

10 Kort tid etter at astrologene hadde dratt, fikk Josef denne advarselen fra Jehovas engel: «Stå opp, ta det lille barnet og moren og flykt til Egypt og bli der inntil jeg gir deg beskjed; for Herodes skal til å lete etter det lille barnet for å ta livet av det.» (Matt 2:13) Som nevnt innledningsvis var Josef snar til å gjøre som han fikk beskjed om. Han satte barnets sikkerhet foran alt annet og drog til Egypt med familien sin. Fordi de hedenske astrologene hadde kommet med slike kostbare gaver, hadde Josef nå midler som kunne dekke familiens utgifter mens de var i Egypt.

Josef handlet besluttsomt og uselvisk for å beskytte barnet sitt

11 Apokryfiske myter og legender tegnet senere et romantisk bilde av reisen til Egypt. Det ble hevdet at barnet Jesus på mirakuløst vis forkortet reisen, uskadeliggjorde røvere og til og med fikk daddelpalmer til å bøye seg, slik at moren kunne plukke frukt av dem. * I virkeligheten var det rett og slett en lang og slitsom reise ut i det ukjente.

Josef gav avkall på sin egen bekvemmelighet for familiens skyld

12. Hva kan foreldre som oppdrar barna sine i vår tids farefulle verden, lære av Josef?

12 Foreldre kan lære mye av Josef. Han var villig til å skyve arbeidet sitt til side og gi avkall på sin egen bekvemmelighet for å beskytte familien mot fare. Det er tydelig at han så på familien sin som en hellig gave Jehova hadde betrodd ham. Foreldre i dag oppdrar barna sine i en verden der det er krefter som kan sette de unge i fare, forderve dem eller fullstendig ødelegge dem. Alle de mødrene og fedrene som i likhet med Josef handler besluttsomt og arbeider hardt for å beskytte barna sine mot slik påvirkning, fortjener virkelig ros.

Josef dekket familiens behov

13, 14. Hvordan gikk det til at Nasaret ble hjembyen til Josef og Maria og barna deres?

13 Det ser ut til at familien ikke var så lenge i Egypt, for snart sa engelen til Josef at Herodes var død. Josef tok med seg familien tilbake til hjemlandet. En gammel profeti hadde forutsagt at  Jehova skulle kalle sin Sønn «fra Egypt». (Matt 2:15) Josef var med på å oppfylle denne profetien, men hvor skulle han dra med familien sin nå?

14 Josef var forsiktig. Han fryktet med god grunn Herodes’ sønn og etterfølger, Arkelaus, som var ondskapsfull og morderisk i likhet med sin far. Gud ledet det slik at Josef drog nordover med familien sin, bort fra Jerusalem og alle intrigene der og tilbake til hjembyen Nasaret i Galilea. Der bosatte han og Maria seg, og der vokste barna deres opp. – Les Matteus 2:19–23.

15, 16. Hva arbeidet Josef med, og hva slags verktøy kan han ha brukt?

15 De levde enkelt, men måtte arbeide hardt. Bibelen omtaler Josef som tømmermannen. Det ordet som er brukt, omfatter mange måter å arbeide med tre på, for eksempel det å felle trær, å slepe tømmeret hjem og å la trevirket tørke og deretter bruke det til å bygge hus, båter, små broer, kjerrer, hjul, åk og alle slags jordbruksredskaper. (Matt 13:55) Det var hardt fysisk arbeid. En tømmermann i bibelsk tid arbeidet ofte i nærheten av inngangen til det enkle huset sitt eller i et verksted som lå like ved.

16 Josef brukte mange forskjellige typer verktøy. Noe av verktøyet hadde han sannsynligvis arvet fra faren sin. Han kan ha brukt en vinkel, et lodd, en krittsnor, en øks, en skarvøks, en sag, en hammer, en klubbe, flere hoggjern, et bor (som han brukte ved å trekke en bue fram og tilbake), forskjellige typer lim og kanskje noen spikrer, men de var dyre.

17, 18. (a) Hva lærte Jesus av adoptivfaren sin? (b) Hvorfor måtte Josef arbeide stadig hardere som tømmermann?

17 Se for deg Jesus som liten gutt, der han stod og så på adoptivfaren som jobbet. Med våkne øyne fulgte han nøye med på hver eneste bevegelse Josef gjorde. Han så sikkert beundrende på Josefs brede skuldrer, senete armer, kyndige hender og kloke øyne. Kanskje Josef begynte å vise den lille sønnen sin hvordan han kunne utføre visse enkle oppgaver, som å pusse bort ujevnheter på trematerialet med tørket fiskeskinn. Sannsynligvis lærte han Jesus forskjellene mellom de treslagene han brukte – for eksempel mellom morbærfikentre, eik og oliventre.

Josef lærte opp sønnen sin til å bli tømmermann

 18 Jesus erfarte også at de samme sterke hendene som felte trær, hogg til bjelker og banket de ulike delene sammen, kunne være varsomme hender som kjærtegnet og trøstet ham og moren og søsknene. Ja, familien til Josef og Maria ble stadig større og bestod til slutt av minst seks barn i tillegg til Jesus. (Matt 13:55, 56) Josef måtte arbeide stadig hardere for å forsørge dem alle.

Josef forstod at det å dekke familiens åndelige behov var det aller viktigste

19. Hvordan dekket Josef sin families åndelige behov?

19 Josef forstod imidlertid at det å dekke familiens åndelige behov var det aller viktigste. Han brukte derfor tid på å lære barna om Jehova Gud og Hans lover. Han og Maria tok dem regelmessig med til den lokale synagogen, der Loven ble lest høyt og forklart. Det kan være at Jesus hadde mange spørsmål etterpå, og at Josef gjorde så godt han kunne for å tilfredsstille guttens åndelige appetitt. Josef tok også familien med til Jerusalem for å overvære religiøse høytider. Når det gjaldt den årlige påsken, kan det være at familien brukte i alt to uker på reisen til Jerusalem (som lå cirka tolv mil unna), feiringen av høytiden og reisen hjem igjen.

Josef tok regelmessig familien med seg til templet i Jerusalem for å tilbe Jehova

20. Hvordan kan kristne familieoverhoder følge Josefs eksempel?

20 Kristne familieoverhoder i dag følger et lignende mønster. De gir av seg selv for å dekke barnas behov og setter åndelig opplæring foran andre ting, deriblant materielle bekvemmeligheter. De gjør seg store anstrengelser for å lede et familiestudium hjemme og ta med seg barna på kristne møter og stevner. I likhet med Josef vet de at de ikke kan investere tid og krefter på noen bedre måte til gagn for barna.

Fortvilelse

21. Hva opplevde Josefs familie i forbindelse med påsken, og når oppdaget Josef og Maria at Jesus ikke var med i reisefølget?

21 Da Jesus var tolv år, tok Josef som vanlig med seg familien til Jerusalem. Det var påske, en glederik tid, og store familier reiste sammen i flokk og følge gjennom det frodige vårlandskapet. Etter hvert som de nærmet seg det goldere landskapet rundt Jerusalem, som lå høyt, var det mange som sang de kjente oppstigningssalmene. (Sal 120 til 134) Jerusalem myldret av folk – det var sannsynligvis flere hundre tusen i byen. Etter høytiden satte familiene kursen hjemover i store grupper. Josef og Maria, som sikkert hadde mye å gjøre, gikk ut fra at Jesus reiste sammen med noen andre, kanskje noen slektninger. Først etter at de hadde lagt en hel  dagsreise bak seg, ble de klar over noe helt forferdelig – Jesus var ikke med i reisefølget! – Luk 2:41–44.

22, 23. Hva gjorde Josef og Maria da de oppdaget at sønnen deres ikke var med i reisefølget, og hva sa Maria da de endelig fant ham?

22 Fortvilet gikk de den samme veien helt tilbake til Jerusalem for å prøve å finne Jesus. Tenk så tom og fremmed byen må ha virket nå som de gikk gate opp og gate ned og ropte på sønnen sin. Hvor kunne gutten være? De lette i tre dager. Kan Josef ha begynt å lure på om han hadde mislyktes fullstendig med det hellige oppdraget Jehova hadde betrodd ham? Til slutt gikk de til templet. De lette helt til de kom til et rom der mange lærde menn som var kyndige i Loven, var samlet – og der satt den unge Jesus  midt iblant dem! Forestill deg hvor lettet Josef og Maria må ha blitt! – Luk 2:45, 46.

23 Jesus satt og hørte på de lærde mennene og stilte dem ivrig spørsmål. Mennene var forbløffet over hvor forstandig gutten var, og hvor godt han svarte. Maria og Josef ble slått av forundring. I Bibelens beretning er Josef taus. Men det Maria sa, uttrykker godt det de begge følte: «Barn, hvorfor har du handlet slik mot oss? Se, din far og jeg har lett fortvilt etter deg.» – Luk 2:47, 48.

24. Hvordan kan vi si at Bibelen tegner et realistisk bilde av hvordan det er å være foreldre?

24 Guds Ord tegner her et realistisk bilde av hvordan det er å være foreldre. Det kan være nokså stressende – selv om barnet er  fullkomment! Det å oppdra barn i dagens farlige verden kan innebære mye bekymring og fortvilelse, men fedre og mødre kan finne oppmuntring i å vite at Bibelen erkjenner at det er en utfordring.

25, 26. Hvilket svar gav Jesus foreldrene sine, og hva kan Josef ha følt når han tenkte på det sønnen sa?

25 Jesus hadde oppholdt seg på det stedet i verden hvor han følte seg nærmest sin himmelske Far, Jehova, og der hadde han ivrig sugd til seg alt han kunne lære. Han svarte foreldrene sine i all oppriktighet: «Hvorfor måtte dere lete etter meg? Visste dere ikke at jeg måtte være i min Fars hus?» – Luk 2:49.

26 Josef tenkte sikkert på disse ordene mange ganger. Kanskje han ble fylt av stolthet når han tenkte på dem. Han hadde jo samvittighetsfullt gått inn for å lære adoptivsønnen sin å føle det slik overfor Jehova Gud. Allerede som gutt hadde Jesus varme følelser for ordet «far» – følelser som for en stor del var formet av årene sammen med Josef.

27. Hvilket privilegium har du hvis du er far, og hvorfor bør du huske Josefs eksempel?

27 Hvis du er far, forstår du da hvor privilegert du er som kan hjelpe barna dine til å danne seg et bilde av hva en kjærlig, beskyttende far er? Og hvis du har stebarn eller adoptivbarn, så husk Josefs eksempel og gå inn for å behandle hvert barn som unikt og dyrebart. Hjelp dem til å få et nært forhold til sin himmelske Far, Jehova Gud. – Les Efeserne 6:4.

Josef fullførte trofast sitt oppdrag

28, 29. (a) Hva forteller ordene i Lukas 2:51, 52 om Josef? (b) Hvordan hjalp Josef sønnen sin til å gå framover i visdom?

28 Bibelen kommer ikke med så mange flere opplysninger om Josefs liv, men den gir oss noen ledetråder som det er verdt å se nærmere på. Vi leser at Jesus «fortsatte å  underordne seg under dem» – foreldrene sine. Det står også: «Jesus gikk stadig framover i visdom og i fysisk vekst og i velvilje hos Gud og mennesker.» (Les Lukas 2:51, 52.) Hva forteller disse ordene oss om Josef? Flere ting. Vi forstår at Josef fortsatte å ta ledelsen i familien, for hans fullkomne sønn respekterte hans myndighet og fortsatte å underordne seg.

29 Vi får også vite at Jesus fortsatte å vokse i visdom. Josef bidrog helt sikkert mye til dette. På den tiden fantes det et gammelt ordspråk blant jødene. Det foreligger i trykt form den dag i dag. Ordspråket hevder at bare menn som har rikelig med tid, kan bli virkelig vise. Men om slike arbeidsfolk som tømmermenn, jordbrukere og smeder sies det: «De legger ikke dannelse og lovkyndighet for dagen, de står ikke klare med visdomsord.» (Sirak 38:33) Senere avslørte Jesus hvor meningsløst dette ordspråket var. Som gutt hadde han utallige ganger hørt adoptivfaren sin, en enkel tømmermann, undervise på en vis måte om Jehovas lov.

30. Hvordan var Josef et godt eksempel for familieoverhoder i dag?

30 Jesu fysiske vekst kan også fortelle oss noe om Josef. Som gutt ble Jesus sørget godt for, og han vokste opp og ble en sunn og sterk mann. Josef gav dessuten sønnen god opplæring i håndverket sitt. Jesus var ikke kjent bare som tømmermannens sønn, men også som «tømmermannen». (Mark 6:3) Den opplæringen Josef gav, var altså vellykket. Familieoverhoder bør etterligne Josef ved å sørge for at barna har det de trenger fysisk sett, og ved å hjelpe dem til å kunne forsørge seg selv.

31. (a) Når ser det ut til at Josef døde? (Se også  rammen.) (b) Hvordan er Josef et godt eksempel for oss?

31 Når vi kommer fram til beretningen om at Jesus blir døpt, da han er omkring 30 år gammel, hører vi ikke mer om Josef. Det ser ut til at Maria var enke på det tidspunktet da Jesus begynte sin tjeneste. (Se rammen « Når døde Josef?») Men Josef satte tydelige spor etter seg – han var et strålende eksempel ved at han var en far som beskyttet familien sin, som dekket dens behov, og som trofast fullførte det oppdraget han hadde fått. Alle fedre, alle familieoverhoder, ja alle kristne har god grunn til å etterligne Josefs tro.

^ avsn. 4 På den tiden ble en forlovelse betraktet som nesten like bindende som et ekteskap.

^ avsn. 8 Denne «stjernen» var ikke noe naturlig astronomisk fenomen, og det var ikke Gud som hadde sendt den. Det er tydelig at dette overnaturlige fenomenet var en del av Satans onde plan for å ta livet av Jesus.

^ avsn. 11 Bibelen viser tydelig at Jesus utførte sitt første mirakel, «begynnelsen på sine tegn», først etter at han var blitt døpt. – Joh 2:1–11.