Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bevar gleden i tjenesten i «de ulykkelige dager»

Bevar gleden i tjenesten i «de ulykkelige dager»

«HELSEPROBLEMER hemmer meg mer og mer», sukker Ernst, som er i 70-årene. * Er det slik du også føler det? Hvis du har kommet opp i årene og merker at helsen svikter, og at du ikke har så mye krefter lenger, kjenner du deg sikkert igjen i den beskrivelsen vi finner i Forkynneren, kapittel 12. I vers 1 blir alderdommens dager kalt «de ulykkelige dager». Men det betyr ikke at du er dømt til å leve et ulykkelig liv. Du kan leve et meningsfylt liv og bevare gleden i tjenesten for Jehova.

BEVAR EN STERK TRO

Akkurat som dere kjære eldre brødre og søstre opplever vanskeligheter, hadde også eldre tjenere for Jehova i bibelsk tid sine utfordringer. Vi leser for eksempel at både Isak, Jakob og Akija mistet synet. (1. Mos 27:1; 48:10; 1. Kong 14:4) Sara følte seg «utslitt». (1. Mos 18:11, 12) Kong David klarte ikke å holde seg varm. (1. Kong 1:1) Den velstående Barsillai kunne ikke lenger nyte smaken av mat eller lyden av sang og musikk. (2. Sam 19:32–35) Abraham og No’omi måtte begge takle tapet av en ektefelle. – 1. Mos 23:1, 2; Rut 1:3, 12.

Hva var det som hjalp dem til å fortsette å være lojale mot Jehova og bevare gleden? Som gammel ble Abraham, som trodde på Guds løfte, «sterk ved sin tro». (Rom 4:19, 20) Vi trenger også sterk tro. En slik tro er ikke avhengig av ens alder, evner eller livssituasjon. Patriarken Jakob, for eksempel, fortsatte å vise sterk tro på Guds løfter etter at han var blitt svak, blind og sengeliggende. (1. Mos 48:1–4, 10; Hebr 11:21) En 93 år gammel søster, Ines, som har muskelsvakhet, sier: «Hver dag føler jeg meg rikt velsignet av Jehova. Hver dag tenker jeg på paradiset. Det gir meg håp.» For en fin, positiv innstilling!

Vi styrker vår tro ved å be, studere Guds Ord og være til stede på kristne møter. Da profeten Daniel var gammel, bad han regelmessig tre ganger om dagen og fortsatte å studere Guds Ord. (Dan 6:10; 9:2) Den eldre enken Anna ‘var aldri borte fra templet’. (Luk 2:36, 37) Når du går på møtene hver gang det er mulig, og deltar så mye du kan, oppmuntrer du ikke bare deg selv, men også alle de andre som er til stede. Og Jehova gleder seg alltid over bønnene dine, selv om det skulle være begrenset hva du er i stand til å gjøre. – Ordsp 15:8.

Oppmuntre andre

Mange av dere trofaste brødre og søstre har fått så dårlig syn at det er vanskelig for dere å lese, eller har fått så lite krefter at det er blitt vanskelig eller kanskje umulig å komme på møtene. Hvis det gjelder deg, så gjør god bruk av de mulighetene du måtte ha. Mange som ikke kan være på møtene, er glad for å kunne høre på dem via telefon. Inger, som er 79 år og har dårlig syn, forbereder seg til møtene ved å bruke datautskrifter med ekstra stor skrift som en bror i menigheten skaffer henne.

Det kan være at du har noe som andre gjerne skulle hatt – tid. Hvorfor ikke bruke noe av tiden din til å høre på lydinnspillinger av Bibelen og bibelsk litteratur, hørespill og opptak av foredrag? Og kanskje du har lyst til å ta initiativet til å ringe til noen brødre og søstre for å gi dem en «åndelig gave» og glede deg over «en utveksling av oppmuntring». – Rom 1:11, 12.

HOLD DEG AKTIV I TJENESTEN FOR GUD

Forkynn ordet

«Det er fryktelig å bli mindre aktiv enn en var før», sier Christa, som er i midten av 80-årene. Hvordan kan så de eldre bevare gleden? «Ved å ha en positiv innstilling», sier Peter, som er 75 år, «og ved ikke hele tiden å tenke på hva en ikke kan  gjøre lenger, men heller glede seg over det en kan gjøre.»

Kan du komme på noen måter å forkynne på som du fortsatt kan benytte deg av? Heidi kan ikke gå fra dør til dør, slik hun gjorde før. Da hun var kommet godt opp i 80-årene, lærte hun seg å skrive brev på datamaskin. Noen eldre forkynnere får i gang bibelske samtaler mens de sitter på en benk i en park eller står på et busstopp. Hvis du bor på sykehjem, kan du kanskje se på de andre beboerne der og helsepersonellet som ditt personlige forkynnerdistrikt.

Vær gjestfri

Da kong David var kommet opp i årene, var han ivrig etter å fremme den rene tilbedelse. Han donerte midler til byggingen av et tempel og organiserte støtte til byggearbeidet. (1. Krøn 28:11 til 29:5) Du kan på lignende måte vise aktiv interesse for det som skjer i forbindelse med Rikets arbeid verden over. Hvorfor ikke støtte pionerene eller andre ivrige forkynnere i menigheten din med noen oppmuntrende ord, en liten gave eller noen enkle forfriskninger? Og kanskje du kan be for barna og de unge, familiene, heltidstjenerne, de syke og dem som har stort ansvar.

Du og din tjeneste blir høyt verdsatt. Vår himmelske Far vil aldri se på dere kjære eldre som ubrukelige. (Sal 71:9) Jehova elsker dere og setter dere høyt. Snart kommer vi alle sammen til å bli eldre og eldre uten å oppleve «ulykkelige dager». Fulle av krefter og med fullkommen helse skal vi fortsette å tjene vår kjærlige Gud, Jehova, i all evighet!

^ avsn. 2 Noen av navnene er forandret.