Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Dette er vårt sted for tilbedelse

Dette er vårt sted for tilbedelse

«Nidkjærheten for ditt hus skal fortære meg.» – JOH 2:17.

SANGER: 127, 118

1, 2. (a) Hvilke steder for tilbedelse har Jehovas tjenere brukt opp gjennom tidene? (b) Hva følte Jesus for Guds tempel i Jerusalem? (c) Hva er hensikten med denne artikkelen?

HELT fra de tidligste tider har Guds tjenere hatt sine etablerte steder for ren tilbedelse. Abel kan ha brukt et alter når han ofret til Gud. (1. Mos 4:3, 4) Både Noah, Abraham, Isak, Jakob og Moses bygde altere. (1. Mos 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; 2. Mos 17:15) Etter påbud fra Jehova bygde israelittene tabernaklet. (2. Mos 25:8) Senere oppførte de et tempel som skulle brukes i tilbedelsen av Jehova. (1. Kong 8:27, 29) Etter at jødene hadde vendt tilbake fra fangenskapet i Babylon, kom de regelmessig sammen i synagoger. (Mark 6:2; Joh 18:20; Apg 15:21) De første kristne hadde møter i hjemmene til medlemmer av menigheten. (Apg 12:12; 1. Kor 16:19) I dag kommer Jehovas folk sammen i titusener av Rikets saler verden over for å få undervisning og tilbe Jehova.

2 Jesus var så glad i og takknemlig for Jehovas tempel i Jerusalem at det fikk disiplene til å tenke på disse profetiske ordene: «Nidkjærhet for ditt hus har fortært meg.» (Sal 69:9; Joh 2:17) Selv om ingen Rikets sal med rette kan  kalles «Jehovas hus» på samme måte som templet i Jerusalem, bør vi likevel ha dyp respekt for de stedene hvor vi kommer sammen for å tilbe Jehova. (2. Krøn 5:13; 33:4) Bibelen inneholder prinsipper som viser hvordan vi bør betrakte, finansiere og vedlikeholde våre Rikets saler. Vi skal nå se på noen av disse prinsippene og hvordan de kan anvendes. *

VIS RESPEKT FOR DEN RENE TILBEDELSE

3–5. Hva brukes en Rikets sal til, og hvordan bør vi derfor se på møtene våre?

3 En Rikets sal er sentret for den rene tilbedelse i lokalsamfunnet. Noe av det Jehova har gitt oss for at vi skal få åndelig næring, er de ukentlige møtene i Rikets sal. Der får vi ny åndelig styrke og veiledning gjennom hans organisasjon. Alle som er på møtene, er i virkeligheten invitert av Jehova og hans Sønn. Selv om vår invitasjon til å spise ved «Jehovas bord» er en stående invitasjon, må vi aldri ta den for gitt. – 1. Kor 10:21.

4 Jehova ser på møtene, hvor vi tilber ham og oppmuntrer hverandre, som så viktige at han inspirerte apostelen Paulus til å formane oss til ikke å forsømme møtene. (Les Hebreerne 10:24, 25.) Ville vi vise Jehova respekt hvis vi var borte fra møter uten å ha en god grunn til det? Vi kan vise hvor takknemlige vi er mot Jehova for møtene, ved å forberede oss til dem og delta ivrig i dem. – Sal 22:22.

5 Vår holdning til Rikets sal – både til selve bygningen og til de åndelige aktivitetene som foregår der – bør vitne om den rette respekt. Er du ikke enig i at vår holdning i denne forbindelse henger nøye sammen med hva vi føler for Guds navn, som vanligvis står på skiltet på utsiden av Rikets sal? – Jevnfør 1. Kongebok 8:17.

6. Hva har noen sagt om våre Rikets saler og dem som går på møtene der? (Se det første bildet i artikkelen.)

6 Det at vi viser respekt for møtelokalene våre, er noe andre ofte legger merke til. En mann i Tyrkia sa for eksempel: «Jeg ble imponert over å se at det var så rent og så god orden i Rikets sal. Menneskene der var pent kledd, de smilte, og de tok varmt imot meg. Det gjorde stort inntrykk på meg.» Mannen begynte å gå regelmessig på møtene, og etter kort tid ble han døpt. I en by i Indonesia inviterte en menighet som hadde fått en ny Rikets sal, naboene og lokale myndighetspersoner til åpent hus før salen skulle innvies. En av dem som kom, var borgermesteren. Han ble imponert over bygningens kvalitet og over hvor funksjonell den var, og også over den vakre hagen. Han sa: «Det at det er så rent i denne salen, gjenspeiler tydelig det dere tror på.»

Vår oppførsel kan avsløre mangel på respekt for Gud (Se avsnittene 7, 8)

7, 8. Hva bør de som er til stede på kristne møter, ha i tankene?

7 Vår respekt for den Gud som inviterer oss til kristne møter, bør vise seg i den måten vi oppfører og kler oss på, og i vårt utseende ellers. Vi må derfor ikke gå til ytterligheter. Det har blitt lagt merke til at noen virker for strenge når det gjelder hva som er rett oppførsel i Rikets sal, mens andre går for langt den andre veien. Jehova ønsker selvfølgelig at hans tjenere og andre gjester skal føle  seg vel i Rikets sal. Men samtidig bør vi ikke vise mangel på respekt for møtene ved for eksempel å være fritidskledd eller ved å sende meldinger eller snakke eller spise og drikke under møtene. Foreldre bør hjelpe barna sine til å forstå at Rikets sal ikke er et sted hvor de kan løpe eller leke. – Fork 3:1.

8 Fylt av harme kastet Jesus dem som drev med kommersiell virksomhet i Guds tempel, ut derfra. (Joh 2:13–17) Våre Rikets saler er også steder for ren tilbedelse og åndelig undervisning. Så all forretningsvirksomhet som ikke har noe med åndelige aktiviteter å gjøre, bør foregå andre steder. – Jevnfør Nehemja 13:7, 8.

HVORDAN RIKETS SALER BLIR BYGD OG FINANSIERT

9, 10. (a) Hvordan blir nye Rikets saler bygd og finansiert, og hva har blitt utrettet? (b) Hvilken kjærlig ordning har vært til stor hjelp for menigheter som ikke har hatt økonomiske midler til å bygge en Rikets sal?

9 Jehovas organisasjon gjør en stor innsats for å bygge og hjelpe til med å finansiere enkle Rikets saler. Arbeidet med å tegne, bygge og renovere Rikets saler blir utført av ubetalte frivillige. Hva har dette ført til? Siden 1. november 1999 er det blitt bygd over 28 000 pene nye sentre for den rene tilbedelse til bruk for menigheter verden over. Så de siste 15 årene er det blitt bygd gjennomsnittlig 5 nye Rikets saler hver eneste dag.

10 Organisasjonen sørger for at bidrag blir brukt til å bygge Rikets saler overalt hvor det er behov for det. Denne kjærlige ordningen er basert på det bibelske prinsippet om at den overflod noen har, kan avhjelpe den mangel andre har, «slik at det kan finne sted en utjevning». (Les 2. Korinter 8:13–15.) Som følge av det er det blitt bygd fine nye Rikets saler til menigheter som ellers aldri ville hatt økonomiske midler til å bygge en sal.

11. Hva sier noen om sin nye Rikets sal, og hva føler du når du hører slike uttalelser?

11 En menighet i Costa Rica som har dratt nytte av denne ordningen, skrev: «Når vi står foran Rikets sal, føles det som om vi drømmer! Vi kan ikke tro det. Den pene salen vår ble ferdig helt ned til minste detalj på bare åtte dager! Dette var mulig på grunn av Jehovas velsignelse, de tiltakene som organisasjonen har truffet, og støtten fra våre kjære brødre. Dette stedet for tilbedelse er virkelig en verdifull gave, en skatt som Jehova har gitt oss. Vi er overlykkelige.» Blir du ikke varm om hjertet når du leser om noen som er så takknemlige for å ha  fått en ny Rikets sal, og når du tenker på at våre brødre og søstre tusenvis av steder verden over føler en lignende glede? Det er tydelig at Jehova velsigner dette arbeidet, for så snart nye Rikets saler blir fullført, er det ofte mange nye som kommer på møtene for å lære mer om vår kjærlige Skaper. – Sal 127:1.

12. Hvordan kan du støtte byggingen av Rikets saler?

12 Mange brødre og søstre har opplevd stor glede ved å være med på Rikets sal-bygging. Enten vi kan hjelpe til på en byggeplass eller ikke, har vi alle det privilegium å støtte slike prosjekter økonomisk. Nidkjærhet for den rene tilbedelse bidrog til å finansiere teokratiske prosjekter i bibelsk tid, og det samme er tilfellet i dag – til ære for Jehova. – 2. Mos 25:2; 2. Kor 9:7.

RENHOLD AV RIKETS SAL

13, 14. Hvilke bibelske prinsipper viser at det er viktig å ha det rent og ryddig i Rikets sal?

13 Når en Rikets sal er blitt bygd, må det holdes rent og ryddig der for at salen skal reflektere egenskapene og personligheten til den Gud vi tilber – en ordens Gud. (Les 1. Korinter 14:33, 40.) Bibelen knytter hellighet og åndelig renhet til fysisk renhet. (Åp 19:8) Hvis noen ønsker å bli godkjent av Jehova, må de derfor også ha god hygiene.

14 I harmoni med disse prinsippene må vi sørge for at Rikets sal er presentabel. Når vi gjør det, vil det alltid være hyggelig å invitere noen til møtene våre, for vi vil være trygge på at salen vil stå i stil til det gode budskap vi forkynner. De vi inviterer, vil kunne se at vi tror på en Gud som er hellig, og som snart skal  gjøre jorden til et rent og vakkert paradis. – Jes 6:1–3; Åp 11:18.

15, 16. (a) Hvorfor kan det være en utfordring å holde Rikets sal ren, men hvorfor er det viktig? (b) Hva gjør din menighet for å holde salen ren, og hvilket privilegium har vi alle?

15 Folk har forskjellige meninger om behovet for rengjøring. Hvorfor er det slik? Oppfatningen av hvor mye rengjøring som er nødvendig, kan være påvirket av ens oppvekst og slike faktorer som hvor mye gjørme og støv det er på det stedet der man bor, hvilken tilstand veiene er i, og hvor god tilgang det er på vann og rengjøringsprodukter. Uansett hvordan situasjonen eller holdningene er der vi bor, bør vår Rikets sal være ren og pen, siden den bærer Guds navn og er et sted for ren tilbedelse. – 5. Mos 23:14.

16 Renholdet av Rikets sal kan ikke overlates til tilfeldighetene. Hvert eldsteråd må sørge for at det blir satt opp en renholdsplan, og for at det alltid er nok utstyr tilgjengelig, slik at Rikets sal kan holdes i best mulig stand. Fordi noen rengjøringsoppgaver må gjøres etter hvert møte, mens andre oppgaver ikke trenger å bli gjort like ofte, må noen koordinere og føre tilsyn med renholdet, slik at ingenting blir oversett. Alle i menigheten har det privilegium å samarbeide om renholdet.

VEDLIKEHOLD AV RIKETS SAL

17, 18. (a) Hvilke beretninger fra Bibelen viser at det er viktig å vedlikeholde de stedene der vi tilber Jehova? (b) Hvorfor må en Rikets sal holdes i god stand?

17 Jehovas tjenere gjør seg også anstrengelser for at deres steder for tilbedelse skal være godt vedlikeholdt. Juda-kongen Jehoasj gav prestene befaling om å bruke de bidragene som ble gitt til Jehovas hus, til å «utbedre sprekkene i huset, hvor som helst det [fantes] en sprekk». (2. Kong 12:4, 5) Over 200 år senere brukte også kong Josjia bidrag som var gitt til templet, til å finansiere nødvendige reparasjoner. – Les 2. Krønikebok 34:9–11.

18 Avdelingskontorer i noen land har lagt merke til at befolkningen generelt sett ikke prioriterer det å vedlikeholde bygninger og utstyr. Det er kanskje få i disse landene som har den nødvendige kunnskapen eller de nødvendige ressursene til å utføre vedlikehold. Men det er opplagt at Rikets sal ville begynne å forfalle hvis man forsømte vedlikeholdet av den, og det ville ikke være noe godt vitnesbyrd i lokalsamfunnet. Når menighetens medlemmer på den annen side gjør alt de kan for å holde salen i god stand, bringer det ære til Jehova, og det blir ikke sløst med penger som brødre og søstre har gitt som frivillige bidrag.

Renholdet og vedlikeholdet av Rikets sal må ikke forsømmes (Se avsnittene 16, 18)

19. Hva er du bestemt på å gjøre når det gjelder våre steder for tilbedelse?

19 Rikets sal er en bygning som er innviet til Jehova. Det vil derfor ikke være riktig å si at den tilhører et menneske eller en menighet, uansett hva som måtte stå i eiendomsdokumentene. Kristne prinsipper tilsier at vi samarbeider godt om å sørge for at våre steder for tilbedelse holder den standarden det er meningen at de skal ha. Alle i menighetene kan bidra til dette ved å vise den rette respekt for møtelokalene, ved å støtte nye byggeprosjekter økonomisk og ved å bruke tid og krefter på å rengjøre og vedlikeholde eksisterende Rikets saler. På disse måtene kan vi vise at vi er nidkjære for Jehovas sted for ren tilbedelse, slik Jesus var. – Joh 2:17.

^ avsn. 2 Denne artikkelen dreier seg hovedsakelig om Rikets saler, men prinsippene som blir drøftet, kan også anvendes på stevnehaller og andre bygninger og lokaler som blir brukt i den rene tilbedelse.