Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bidra til å gjøre det åndelige paradis vakrere

Bidra til å gjøre det åndelige paradis vakrere

«Mine føtters sted skal jeg herliggjøre.» – JES 60:13.

SANGER: 102, 75

1, 2. Hva kan ordet «fotskammel» i De hebraiske skrifter sikte til?

JEHOVA GUD har med rette sagt: «Himlene er min trone, og jorden er min fotskammel.» (Jes 66:1) Om sin «fotskammel» har han også sagt: «Mine føtters sted skal jeg herliggjøre.» (Jes 60:13) Hvordan gjør han det? Og hvilken betydning har dette for oss, siden vi bor på Guds «fotskammel»?

2 I tillegg til at ordet «fotskammel» blir brukt om jorden, blir det i De hebraiske skrifter også brukt billedlig om templet som israelittene brukte i gammel tid. (1. Krøn 28:2; Sal 132:7) Templet, som var her på jorden, tjente som senter for den sanne tilbedelse. Derfor var templet virkelig vakkert i Jehovas øyne. Det herliggjorde, eller brakte ære til, ham og hans «føtters sted».

3. Hva er Guds store åndelige tempel, og når ble det til?

3 I dag er det ikke lenger et bokstavelig tempel som er senter for den sanne tilbedelse. Men det finnes et åndelig tempel, og det herliggjør Jehova i langt større grad enn noen bygning kan gjøre. Dette templet er en ordning som gjør det mulig å bli forlikt med Gud på grunnlag av Jesu Kristi prestedømme og offer. Det ble til i år 29 ved Jesu dåp, da Jesus ble salvet som det åndelige tempels Øversteprest. – Hebr 9:11, 12.

4, 5. (a) Hvordan beskriver Salme 99 det inderlige ønsket som Jehovas sanne tilbedere har? (b) Hvilket spørsmål bør vi stille oss selv?

 4 Fordi vi er takknemlige for den åndelige tempelordningen, lovpriser vi Jehova ved å gjøre kjent hans navn, og vi opphøyer ham for at han i sin barmhjertighet har skaffet til veie gjenløsningen. Tenk at det nå er over åtte millioner sanne kristne som aktivt herliggjør Jehova! Til forskjell fra noen religiøse mennesker som feilaktig tror at de skal lovprise Gud når de har forlatt jorden og kommet til himmelen, forstår alle Jehovas vitner at de må lovprise ham her og nå på jorden.

5 Når vi lovpriser Jehova, følger vi eksemplet til hans trofaste tjenere i fortiden. (Les Salme 99:1–3, 5.) Som Salme 99 viser, gav Moses, Aron og Samuel datidens ordning for sann tilbedelse sin fulle støtte. (Sal 99:6, 7) Før de av Jesu salvede brødre som er igjen på jorden, begynner å tjene som prester sammen med Jesus i himmelen, tjener de trofast i det åndelige templets jordiske forgård. Millioner av «andre sauer» støtter dem lojalt. (Joh 10:16) Selv om de to gruppene har forskjellig håp, tilber de Jehova forent her på hans fotskammel. Som enkeltpersoner bør vi imidlertid spørre oss selv: «Gir jeg Jehovas ordning for ren tilbedelse min fulle støtte?»

DE SOM TJENER I GUDS ÅNDELIGE TEMPEL, BLIR IDENTIFISERT

6, 7. Hvilket problem oppstod blant de første kristne, og hva ble nødvendig mange hundre år senere?

6 Mindre enn hundre år etter at den kristne menighet ble opprettet, begynte det å utvikle seg et frafall, akkurat som forutsagt. (Apg 20:28–30; 2. Tess 2:3, 4) Deretter ble det vanskeligere og vanskeligere å se hvem som virkelig tjente Gud i hans åndelige tempel. Det var først mange hundre år senere at tiden var inne til at Jehova skulle bringe klarhet i tingene ved hjelp av sin nyinnsatte Konge, Jesus Kristus.

7 I 1919 ble det tydelig hvem det var som var godkjent av Jehova og tjente i hans åndelige tempel. De hadde blitt renset åndelig sett for at den tjenesten de utførte for Jehova, skulle bli enda mer akseptabel for ham. (Jes 4:2, 3; Mal 3:1–4) Noe apostelen Paulus hadde sett i et syn mange hundre år tidligere, begynte nå til en viss grad å bli oppfylt.

8, 9. Forklar hvilke tre aspekter av «paradiset» Paulus så i et syn.

8 Vi finner Paulus’ beskrivelse av synet han fikk, i 2. Korinter 12:1–4. (Les.) Han omtalte det han så i det overnaturlige synet, som en åpenbaring. Det dreide seg om noe som hørte framtiden til, ikke noe som eksisterte på hans tid. Hva var det «paradiset» Paulus så da han «ble bortrykket ... til den tredje himmel»? Det paradiset Paulus snakket om, skulle ha et jordisk, et åndelig og et himmelsk aspekt, som alle tre vil være en realitet samtidig i framtiden. Det omfatter det fysiske, jordiske paradiset som vi venter på. (Luk 23:43) Det omfatter også det åndelige paradiset som Guds tjenere vil få oppleve til det fulle i den nye verden. Og i tillegg omfatter det de lykkelige forholdene i himmelen i «Guds paradis». – Åp 2:7.

9 Men hvorfor sa Paulus at han «hørte usigelige ord som det ikke er tillatt for et menneske å tale»? Fordi tiden ikke var kommet til å fortelle i detalj om de vidunderlige tingene han hadde sett i synet.  Men i dag er det tillatt å snakke om de velsignelsene som Guds folk nå erfarer!

10. Hvorfor er ikke det åndelige paradis det samme som det åndelige tempel?

10 Uttrykket «åndelig paradis» har blitt en del av vårt teokratiske ordforråd. Det beskriver vårt unike, åndelig rike miljø, eller vår åndelige tilstand, som gjør det mulig for oss å ha fred med Gud og med våre brødre og søstre. Vi bør imidlertid ikke trekke den konklusjon at det åndelige paradis er det samme som det åndelige tempel. Det åndelige tempel er Guds ordning for sann tilbedelse. Det åndelige paradis bidrar til å identifisere dem som har Guds godkjennelse, og som i dag tjener ham i hans åndelige tempel. – Mal 3:18.

11. Hvilket privilegium har vi i dag i forbindelse med det åndelige paradiset?

11 Så spennende det er å vite at Jehova siden 1919 har latt ufullkomne mennesker få samarbeide med ham om å kultivere, styrke og utvide det åndelige paradiset på jorden! Kan du se den rolle du spiller i dette enestående arbeidet? Motiverer dette deg til å fortsette å samarbeide med Jehova om å herliggjøre hans «føtters sted»?

JEHOVAS ORGANISASJON BLIR GJORT VAKRERE

12. Hvilken tillit har vi alle når det gjelder oppfyllelsen av Jesaja 60:17? (Se det første bildet i artikkelen.)

12 Profeten Jesaja forutsa at det skulle skje en storslagen forandring i forbindelse med den jordiske delen av Jehovas organisasjon. (Les Jesaja 60:17.) De som er unge eller relativt nye i sannheten, har lest om denne forandringen eller hørt om den fra andre. Men de brødrene og søstrene som personlig har erfart denne forandringen, er virkelig privilegerte! Det er ikke noe rart at de er overbevist om at Jehova leder sin organisasjon ved hjelp av sin regjerende Konge. De vet at de har et godt grunnlag for å ha en slik tillit, en tillit vi alle sammen har. Når du hører det de har å fortelle, kan det styrke din tro og din tillit til Jehova.

13. Hvilken forpliktelse har vi ifølge Salme 48:12–14?

13 Uansett hvor lenge vi har vært i sannheten, må vi fortelle andre om Jehovas enestående organisasjon. Det at det finnes et åndelig paradis midt i en kald, ond og korrupt verden, er virkelig et moderne mirakel! Den kunnskapen vi har om Jehovas organisasjon, eller «Sion», og sannheten om det åndelige paradis må vi entusiastisk dele med ‘framtidige generasjoner’. – Les Salme 48:12–14.

14, 15. Hvilke organisasjonsmessige forandringer ble gjort på 1970-tallet, og hvordan har de vært nyttige?

14 De eldre blant oss har opp gjennom årene personlig erfart noen av de organisasjonsmessige forandringene som har gjort den jordiske delen av Jehovas organisasjon vakrere. De husker da menighetene hadde en menighetstjener i stedet for et eldsteråd, da avdelingskontorene hadde en avdelingstjener i stedet for et utvalg, og da retningslinjer ble gitt av Selskapet Vakttårnets president i stedet for Jehovas vitners styrende råd. Selv om alle disse lojale brødrene fikk hjelp av trofaste assistenter, var det i bunn og grunn én person som hadde ansvaret for å treffe avgjørelser i menighetene, på avdelingskontorene og på hovedkontoret. I løpet av 1970-tallet ble  det gjort endringer for at en gruppe av eldste, ikke bare enkeltpersoner, skulle ha ansvaret for å føre tilsyn.

15 Har disse forandringene gitt gode resultater? Ja, og det er logisk. Hvorfor kan vi si det? Fordi forandringene var basert på økt forståelse av det mønsteret vi finner i Bibelen. I stedet for at én persons innflytelse får dominere, får organisasjonen nyte godt av de samlede gode egenskapene til alle de ‘gavene i form av mennesker’ som Jehova har gitt. – Ef 4:8; Ordsp 24:6.

Jehova gir mennesker overalt den veiledningen de trenger mest (Se avsnittene 16, 17)

16, 17. Hvilke forandringer i de senere årene har spesielt gjort inntrykk på deg, og hvorfor?

16 Tenk også på forandringer som er gjort i de senere årene, for eksempel forandringer som gjelder publikasjonene våre – utseendet, innholdet og distribusjonsmetodene. For en glede det er å tilby nyttig, tiltalende og interessevekkende litteratur i tjenesten! Og når vi bruker dagens teknologi til å utbre sannheten, for eksempel ved hjelp av nettstedet jw.org, viser vi at vi i likhet med Jehova ønsker å gi folk overalt den veiledningen som de fleste av dem mangler, men så sårt trenger.

17 Vi er også glad for den visdom som lå bak den forandringen som gjorde at vi fikk en familiestudiekveld eller mer tid til personlig studium. Vi setter dessuten pris på de forbedringene som har blitt gjort i stevneprogrammene. Vi sier ofte at de blir bedre for hvert år! Og vi gleder oss selvfølgelig over den økte opplæringen som blir gitt ved hjelp av alle de teokratiske skolene våre. Vi kan tydelig se at Jehova står bak alle disse forandringene. Han gjør gradvis sin organisasjon  og det åndelige paradiset vi gleder oss over allerede nå, enda vakrere!

HVORDAN DU KAN BIDRA TIL AT VÅRT ÅNDELIGE PARADIS BLIR VAKRERE

18, 19. Hvordan kan vi være med på å gjøre det åndelige paradis vakrere?

18 Det at Jehova lar oss få være med på å gjøre vårt åndelige paradis vakrere, er en ære. Vi gjør det ved ivrig å forkynne det gode budskap om Riket og gjøre flere disipler. Hver gang vi hjelper en person til å gjøre åndelige framskritt og bli en tjener for Gud, har vi vært med på å utvide det åndelige paradisets grenser. – Jes 26:15; 54:2.

19 En annen måte vi kan bidra til å gjøre vårt åndelige paradis vakrere på, er stadig å forbedre vår kristne personlighet. Det kan føre til at utenforstående føler seg mer tiltrukket av dette paradiset. Ofte er det ikke først og fremst vår bibelkunnskap, men vår gode moral og vennlige og fredelige oppførsel som til å begynne med drar mennesker til organisasjonen og i sin tur til Gud og Kristus.

Du kan bidra til å utvide det åndelige paradisets grenser (Se avsnittene 18, 19)

20. Hva bør vi ønske å gjøre, i harmoni med Ordspråkene 14:35?

20 Så glade Jehova og Jesus må være når de ser vårt vakre åndelige paradis i dag! Den gleden vi selv føler nå når vi er med på å gjøre det åndelige paradis vakrere, er bare en forsmak på den gleden vi vil føle senere når vi er med på å gjøre jorden til et bokstavelig paradis. La oss huske det som står i Ordspråkene 14:35: «En konge finner behag i den tjener som handler med innsikt.» Måtte vi alltid handle med innsikt mens vi går inn for å gjøre det åndelige paradis vakrere!