1. Mosebok 23:1–20

23  Sara ble 127 år. Så lenge levde hun.+  Sara døde i Kirjat-Arba,+ det vil si Hebron,+ i landet Kạnaan,+ og Abraham sørget og gråt over Sara.  Så reiste Abraham seg og gikk bort fra sin døde kone, og han sa til hetittene:+  «Jeg er en utlending og innvandrer blant dere.+ Gi meg en eiendom som jeg kan ha som gravsted hos dere, så jeg kan gravlegge min kone der.»  Hetittene svarte Abraham:  «Hør på oss, min herre. Du er en Guds høvding* blant oss.+ Du kan gravlegge din kone i det beste av våre gravsteder. Ingen av oss skal nekte deg sitt gravsted og hindre deg i å gravlegge din kone.»  Da reiste Abraham seg og bøyde seg ned for folket i landet, for hetittene,+  og sa til dem: «Hvis dere vil la meg gravlegge min kone her, så hør på meg og spør Efron, Sohars sønn,  om jeg kan få kjøpe Makpẹla-hulen av ham, den som ligger i utkanten av marken hans. La ham selge den til meg i deres nærvær for full betaling i sølv,+ slik at jeg kan ha en eiendom som gravsted.»+ 10  Nå satt hetitten Efron der blant hetittene. Han svarte derfor Abraham så hetittene og alle som gikk inn i byporten,+ hørte det: 11  «Nei, min herre! Hør på meg. Jeg gir deg både marken og hulen som er på den. Foran mitt folks sønner gir jeg deg dette. Gravlegg din kone der.» 12  Da bøyde Abraham seg ned for folket i landet 13  og sa til Efron så folket hørte det: «Vær så snill, hør på meg! Jeg vil gi deg full betaling i sølv for marken. Ta imot betalingen av meg, så jeg kan gravlegge min kone der.» 14  Da svarte Efron Abraham: 15  «Min herre, hør på meg. Dette jordstykket er verdt 400 sekel* sølv, men hva betyr vel det for meg og deg? Så gå og gravlegg din kone.» 16  Abraham hørte på Efron og veide opp den betalingen i sølv som Efron hadde nevnt foran hetittene, 400 sekel* sølv etter den vekten som var alminnelig anerkjent blant kjøpmennene.+ 17  Slik ble det slått fast at Efrons mark i Makpẹla, som lå i nærheten av Mamre – marken og hulen på den og alle trærne innenfor markens grenser – 18  nå var Abrahams kjøpte eiendom. Dette skjedde i nærvær av hetittene og foran alle som gikk inn i byporten. 19  Deretter gravla Abraham sin kone Sara i hulen på Makpẹla-marken, i nærheten av Mamre, det vil si Hebron, i Kạnaan. 20  Slik ble marken og hulen på den overdratt fra hetittene til Abraham, så han kunne bruke eiendommen som gravsted.+

Fotnoter

El. muligens: «en stor høvding».
En sekel tilsvarte 11,4 g. Se Tillegg B14.
En sekel tilsvarte 11,4 g. Se Tillegg B14.

Studienoter

Multimedia