Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Visste du dette?

Visste du dette?

Hva var uvanlig med den måten Jesus behandlet spedalske på?

Jødene i bibelsk tid var redde for å bli smittet av den typen spedalskhet som da var vanlig. Denne fryktede sykdommen kunne angripe en persons nerveender og føre til varig skade og vansiring. Det fantes ingen kur for spedalskhet. De som var angrepet av sykdommen, ble satt i karantene og måtte advare andre om tilstanden sin. – 3. Mosebok 13:45, 46.

De jødiske religiøse lederne laget regler for spedalskhet som gikk lenger enn det som stod i Skriftene, og gjorde på den måten livet unødvendig vanskelig for de spedalske. For eksempel forbød rabbinske regler noen å komme nærmere en spedalsk enn 4 alen (cirka 2 meter). Men hvis det blåste, måtte ingen komme nærmere enn 100 alen (cirka 45 meter). Noen talmudister mente at Skriftenes krav om at spedalske skulle bo «utenfor leiren», betydde at de måtte bo utenfor bymurene. Derfor kunne en rabbiner som så en spedalsk inne i byen, finne på å kaste steiner etter ham og si: «Gå din vei. Du skitner til andre!»

Så annerledes Jesus var! Han jaget ikke bort de spedalske, men han rørte ved dem – og til og med helbredet dem. – Matteus 8:3.

På hvilket grunnlag innvilget jødiske religiøse ledere skilsmisse?

Skilsmisseattest fra 71/72 evt.

Spørsmålet om skilsmisse var et hett tema blant religiøse ledere i det første århundre. Derfor utfordret en gang noen fariseere Jesus med dette spørsmålet: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn?» – Matteus 19:3.

Moseloven tillot at en mann kunne skille seg fra sin kone hvis han fant «noe anstøtelig hos henne». (5. Mosebok 24:1) På Jesu tid var det to skoler som utdannet rabbinere som hadde helt forskjellig tolkning av den loven. Sjammai-skolen, den strengeste av dem, tolket den slik at den eneste gyldige grunnen til å skille seg var «ukyskhet», det vil si utroskap. Hillel-skolen, derimot, sa at det var greit at en mann kunne skille seg på grunn av et hvilket som helst ekteskapsproblem, uansett hvor lite det var. Ifølge denne skolen kunne en mann skille seg fra sin kone hvis hun var uheldig med middagen, eller hvis han fant en annen kvinne som han syntes var penere.

Hvordan svarte Jesus på fariseernes spørsmål? Han sa rett ut: «Enhver som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn utukt og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd.» – Matteus 19:6, 9.