Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | BIBELEN – HVA DEN HAR OVERLEVD

Hvorfor Bibelen har overlevd

Hvorfor Bibelen har overlevd

Bibelen har overlevd. Det er derfor du kan få tak i og lese den i dag. Og når du velger en god oversettelse av Bibelen, kan du være trygg på at du leser en pålitelig utgave av den opprinnelige teksten. * Men hvorfor har Bibelen, ofte på utrolige måter, overlevd naturlig forfall, kraftig motstand og bevisste forsøk på å forandre dens budskap? Hva er det som er så spesielt med denne boken?

«Nå er jeg overbevist om at Bibelen er en gave fra Gud»

Mange som studerer Bibelen, har kommet til samme konklusjon som apostelen Paulus: «Hele Skriften er inspirert av Gud.» (2. Timoteus 3:16) De tror at Bibelen har overlevd fordi den er Guds unike Ord, og fordi Gud har bevart den helt fram til i dag. Faizal, som ble sitert i den første artikkelen i denne serien, bestemte seg for å se nærmere på disse påstandene ved å undersøke Bibelen selv. Han ble overrasket over det han fant ut. Han forstod raskt at Bibelen ikke inneholder mange av de læresetningene som er utbredt i kristenheten. Dessuten gjorde det sterkt inntrykk på ham å lære om Guds hensikt med jorden, slik den blir beskrevet i Bibelen.

«Nå er jeg overbevist om at Bibelen er en gave fra Gud», sier han. «Hvis Gud kan skape universet, hvorfor skulle han ikke da kunne gi oss en bok og bevare den for oss? Å si noe annet ville være det samme som å begrense Guds makt – å begrense Den Allmektiges makt! Og hvordan skulle jeg kunne gjøre det?» – Jesaja 40:8.

^ avsn. 3 Se artikkelen «Hvordan kan du velge en god bibeloversettelse?» i Vakttårnet for 1. mai 2008.