Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | BIBELEN – HVA DEN HAR OVERLEVD

Bibelen har overlevd motstand

Bibelen har overlevd motstand

TRUSSELEN: Mange politiske og religiøse lederes agenda har vært stikk i strid med Bibelens budskap. De har ofte brukt sin myndighet til å hindre folk i å eie, oversette eller trykke Bibelen. Tenk over to eksempler:

  • Omkring 167 fvt.: Selevkidkongen Antiokos Epifanes, som prøvde å påtvinge jødene gresk religion, gav ordre om at alle avskrifter av De hebraiske skrifter skulle ødelegges. Historikeren Heinrich Graetz skrev at kongens tjenestemenn «rev i stykker og brente bokruller med Loven når de kom over dem, og drepte dem som hentet styrke og trøst i sitt studium av dem».

  • Middelalderen: Noen katolske ledere, som var opprørt over at lekfolket forkynte det Bibelen lærer, istedenfor katolske dogmer, stemplet som kjetter enhver lekmann som eide andre bibelske bøker enn Salmene på latin. Et kirkemøte bestemte at kirkens menn «samvittighetsfullt, trofast og hyppig» skulle lete opp kjetterne ved å gjennomsøke alle hus og underjordiske rom hvor man hadde den minste mistanke om at noen hadde bibelske bøker. Det huset der man fant en kjetter, skulle ødelegges.

Hvis Bibelens fiender hadde lyktes med å utrydde Bibelen, ville også dens budskap ha blitt borte.

William Tyndales oversettelse til engelsk overlevde til tross for forbud, bibelbrenning og henrettelsen av Tyndale selv i 1536

HVORDAN BIBELEN HAR OVERLEVD: Kong Antiokos rettet sin kampanje mot Israel, men jødene hadde dannet samfunn i en rekke andre land. Forskerne anslår faktisk at over 60 prosent av jødene i slutten av det første århundre bodde utenfor Israel. Jødene oppbevarte kopier av Skriftene i synagogene – de samme skriftene som ble brukt av senere generasjoner, deriblant de kristne. – Apostlenes gjerninger 15:21.

I middelalderen trosset de som satte Bibelen høyt, forfølgelse, og de fortsatte å oversette og lage avskrifter av Skriftene. Selv før trykkpressen ble oppfunnet på midten av 1400-tallet, kan deler av Bibelen ha vært tilgjengelig på hele 33 språk. Deretter ble Bibelen oversatt og produsert i et tempo uten like.

RESULTATET: Trass i trusler fra mektige konger og fanatiske prester er Bibelen den boken i historien som har fått størst utbredelse og blitt oversatt til flest språk. Den har vært med på å forme lovene og språket i mange land og livet til millioner av mennesker.