Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

HVA BIBELEN SIER

Sjelen

Sjelen

De forskjellige religionene har ulike oppfatninger om hva sjelen er, og om hva som skjer med den når vi dør. Men Bibelen kommer med en tydelig forklaring.

Er sjelen udødelig?

HVA FOLK SIER

Mange tror at sjelen er udødelig. Noen tror at sjelen stadig blir født på ny – at når kroppen dør, blir sjelen gjenfødt i en ny kropp. Andre tror at sjelen til slutt går videre til en annen sfære, for eksempel til himmelen eller til helvete.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen sier ikke at sjelen er udødelig. Faktisk sier den ofte at sjelen kan dø. Profeten Esekiel, som ble ledet av Gud til å skrive en av Bibelens bøker, sa at sjelen kan bli straffet med døden. Et annet sted bruker Bibelen uttrykket «død sjel» om et lik. (3. Mosebok 21:11) Bibelen lærer altså ikke at sjelen er udødelig.

«Den sjel som synder – den skal dø.» – Esekiel 18:20.

Er sjelen atskilt fra kroppen?

HVA FOLK SIER

Sjelen gir liv til kroppen mens en person lever, men forlater kroppen når personen dør.

HVA BIBELEN SIER

Bibelen forteller om en mor som føder «sjeler», det vil si levende barn som puster. (1. Mosebok 46:18) Det hebraiske ordet for «sjel» som er brukt i Bibelen, kan faktisk oversettes med «en puster». Noen ganger blir ordet til og med brukt om dyr. Bibelen sier også at sjelen trenger mat. (5. Mosebok 12:20) Hvis sjelen var atskilt fra kroppen, trengte den da å puste og spise? I Bibelen blir ordet «sjel» som oftest brukt om hele mennesket, både kroppen, følelsene og personligheten.

«Med tiden fødte hun ... seksten sjeler.» – 1. Mosebok 46:18.

Hva skjer med sjelen når man dør?

HVA BIBELEN SIER

Like sikkert som at kroppen slutter å fungere når man dør, er det «verken virksomhet eller planlegging eller kunnskap eller visdom i Sjeol [graven]». (Forkynneren 9:10) Bibelen sier tydelig at når noen dør, «vender [han] tilbake til sin jord; på den dagen går hans tanker til grunne». (Salme 146:4) En død sjel er i en uvirksom tilstand, og derfor sier Bibelen ofte at de døde billedlig talt «sover». – Matteus 9:24.

SPILLER DET NOEN ROLLE?

Når man mister noen man er glad i, ønsker man å få svar på slike spørsmål som: Hvor er de? Hvilken tilstand er de i? Lider de? Siden Bibelen forsikrer oss om at de døde er uten bevissthet, kan vi finne trøst i å vite at våre kjære ikke har det vondt lenger. Vi kan finne ytterligere trøst i å vite at Jehova har lovt å gi døde sjeler livet tilbake i framtiden. – Jesaja 26:19.

«De døde vet slett ingen ting.» – Forkynneren 9:5.