1. Mosebok 46:1–34

46  Dermed tok Israel med seg alt han hadde,* og dro av sted. Da han kom til Beer-Sjeba,+ bar han fram ofre til sin far Isaks Gud.+  Så talte Gud til Israel i et syn om natten og sa: «Jakob, Jakob!» Han svarte: «Her er jeg!»  Han sa: «Jeg er den sanne Gud, din fars Gud.+ Vær ikke redd for å dra ned til Egypt, for der skal jeg gjøre deg til en stor nasjon.+  Jeg skal selv dra ned med deg til Egypt, og jeg skal også selv føre deg opp derfra,+ og Josef skal lukke øynene dine når du dør.»*+  Deretter reiste Jakob fra Beer-Sjeba. Israels sønner fraktet sin far Jakob og barna og konene sine i de vognene som farao hadde sendt for å hente ham.  De tok med seg husdyrene og eiendelene sine, som de hadde samlet seg i Kạnaan. Og Jakob og alle etterkommerne hans kom til Egypt.  Han tok med seg hele familien sin til Egypt – sønnene og sønnesønnene, døtrene og sønnedøtrene.  Dette er navnene på Israels sønner, det vil si Jakobs sønner, som kom til Egypt:+ Jakobs førstefødte var Ruben.+  Rubens sønner var Hanok, Pallu, Hesron og Karmi.+ 10  Sịmeons+ sønner var Jẹmuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar og Sja’ul,+ som var sønn av en kanaaneisk kvinne. 11  Levis+ sønner var Gersjon, Kehat og Merạri.+ 12  Judas+ sønner var Er, Onan, Sjelah,+ Peres+ og Serah.+ Men Er og Onan døde i Kạnaan.+ Peres’ sønner var Hesron og Hamul.+ 13  Jịssakars sønner var Tola, Puva, Iob og Sjimron.+ 14  Sẹbulons+ sønner var Sered, Elon og Jạhleel.+ 15  Dette var Leas sønner, som hun fødte Jakob i Paddan-Aram. Dessuten fødte hun datteren Dina.+ I alt var det 33 sønner og døtre. 16  Gads+ sønner var Sifjon, Haggi, Sjuni, Esbon, Eri, Arọdi og Arẹli.+ 17  Asjers+ sønner var Jimnah, Jisjva, Jisjvi og Berịa, og deres søster var Sera. Berịas sønner var Heber og Mạlkiel.+ 18  Dette var sønnene til Silpa,+ henne som Laban ga til sin datter Lea. Disse ga hun Jakob, 16 personer i alt. 19  Sønnene til Jakobs kone Rakel var Josef+ og Benjamin.+ 20  I Egypt fikk Josef sønnene Manạsse+ og Ẹfraim+ med Ạsenat,+ datter av Potifẹra, presten i On.* 21  Benjamins sønner+ var Bela, Beker, Asjbel, Gera,+ Naạman, Ehi, Rosj, Muppim, Huppim+ og Ard.+ 22  Dette var de sønnene Rakel ga Jakob, 14 personer i alt. 23  Dans+ sønn* var Husjim.+ 24  Nạftalis+ sønner var Jạhseel, Guni, Jeser og Sjillem.+ 25  Dette var sønnene til Bilha, henne som Laban ga til sin datter Rakel. Disse ga hun Jakob, sju personer i alt. 26  De som stammet fra Jakob, og som dro til Egypt sammen med ham, var i alt 66. I tillegg kom Jakobs svigerdøtre.+ 27  Josef hadde to sønner som ble født i Egypt. Jakobs husstand som kom til Egypt, utgjorde i alt 70 personer.+ 28  Jakob sendte Juda+ i forveien for å fortelle Josef at han var på vei til Gosen. Da de kom til Gosen,+ 29  spente Josef for vognen sin og dro opp for å møte sin far Israel der. Da de møttes, kastet han seg om halsen hans og gråt lenge. 30  Så sa Israel til Josef: «Nå kan jeg dø. Jeg har sett ditt ansikt og vet at du er i live.» 31  Josef sa da til brødrene sine og til alle i sin fars husstand: «La meg dra opp og avlegge rapport for farao+ og fortelle ham: ‘Brødrene mine og min fars husstand har kommet hit til meg fra Kạnaan.+ 32  Mennene er gjetere+ og holder husdyr,+ og de har tatt med seg småfeet og storfeet sitt og alt de har.’+ 33  Når farao tilkaller dere og spør hvilket yrke dere har, 34  skal dere svare: ‘Dine tjenere har holdt husdyr fra ungdommen av og til nå, både vi og forfedrene våre.’+ Da vil han la dere få bo i Gosen,+ for alle sauegjetere er noe avskyelig for egypterne.»+

Fotnoter

El.: «alle som var hans».
Bokst.: «legge sin hånd på øynene dine».
Dvs. Heliopolis.
Bokst.: «sønner». Det fantes muligens andre sønner som ikke er nevnt ved navn.

Studienoter

Multimedia