Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | LØGNER SOM GJØR DET VANSKELIG Å ELSKE GUD

Løgn 3: Gud er grusom

Løgn 3: Gud er grusom

HVA MANGE TROR

«Sjelene til dem som dør i dødssynd, stiger umiddelbart etter døden ned i helvetet hvor de gjennomgår helvetets straff, ‘den evige ild’.» (Den Katolske Kirkes Katekisme, utgitt i 1994, side 259) Noen religiøse ledere sier at helvete er en tilstand hvor man er fullstendig isolert og atskilt fra Gud.

DEN BIBELSKE SANNHET

«Den sjel som synder – den skal dø.» (Esekiel 18:4) De døde «vet slett ingen ting». (Forkynneren 9:5) Hvis sjelen dør og ikke vet noen ting, hvordan kan den da bli straffet i «den evige ild» eller bli pint ved evig atskillelse fra Gud?

Enkelte bibeloversettelser gjengir det hebraiske ordet sjeʼọl og det greske ordet haides med «helvete», men i de fleste norske oversettelsene blir disse ordene gjengitt med «dødsriket», menneskehetens felles grav. Da Job led av en smertefull sykdom, bad han for eksempel: «Å, om du ville gjemme meg og holde meg skjult i dødsriket [hebraisk: sjeʼọl].» (Job 14:13, NO 1978/85) Job ønsket å få hvile, ikke i et brennende helvete eller på et sted hvor han var fremmedgjort fra Gud, men i graven.

HVORFOR DET BETYR NOE

Grusomhet gir oss ikke lyst til å nærme oss Gud, snarere tvert imot. «Helt fra jeg var liten, lærte jeg om helvete», sier Rocío, som bor i Mexico. «Jeg var livredd. Jeg kunne ikke tenke meg at Gud hadde noen gode egenskaper. Jeg var sikker på at han var sint og intolerant.»

Bibelens klare ord om Guds dommer og de dødes tilstand fikk Rocío til å forandre syn på Gud. «Jeg følte meg fri. Det var som om en stor følelsesmessig byrde var blitt løftet fra mine skuldrer», sier hun. «Jeg fikk tillit til at Gud vil oss det beste, at han elsker oss, og at jeg kan elske ham. Han er som en far som tar barna sine i hånden. Han vil dem virkelig det beste.» – Jesaja 41:13.

Mange har anstrengt seg for å leve et fromt og gudfryktig liv av redsel for å havne i helvete. Men Gud vil ikke at vi skal tjene ham av redsel. Jesus sa tvert imot: «Du skal elske Jehova din Gud.» (Markus 12:29, 30) Når vi forstår at Gud ikke handler urettferdig i dag, kan vi stole på at han heller ikke i framtiden kommer til å treffe urettferdige avgjørelser. I likhet med Jobs venn Elihu kan vi si med overbevisning: «Det er fjernt fra den sanne Gud å handle ondt og fra Den Allmektige å handle urett!» – Job 34:10.