Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA BIBELEN SIER

Religiøse bilder

Religiøse bilder

Millioner av oppriktige mennesker viser religiøse bilder og gjenstander ære. Men har dette støtte i Bibelen? Er dette noe Gud vil at man skal gjøre?

Ble religiøse bilder vist ære av trofaste jøder i bibelsk tid?

«Du skal ikke lage deg et utskåret bilde eller noe som er formet som noe oppe i himlene eller nede på jorden eller i vannene under jorden. Du skal ikke bøye deg for dem og ikke la deg forlede til å tjene dem.» – 2. Mosebok 20:4, 5.

Det å vise bilder og andre gjenstander ære blir konsekvent fordømt i De hebraiske skrifter, alminnelig kjent som Det gamle testamente.

HVA NOEN KILDER SIER

Det katolske oppslagsverket New Catholic Encyclopedia skriver at jødene hadde en mengde religiøse bilder, «og disse bildene ble tilbedt og vist ære og ærbødighet». Som eksempler nevner oppslagsverket de utallige utskårne fruktene, blomstene og dyrene som prydet templet i Jerusalem. – 1. Kongebok 6:18; 7:36.

HVA DU BØR VITE

Stikk i strid med det som står i New Catholic Encyclopedia, var det ikke slik at trofaste jøder tilbad noen av de utskårne bildene og figurene i templet eller viste dem ære. Ikke noe sted i Bibelen leser vi om at israelitter som var trofaste mot Gud, tilbad ham ved hjelp av bilder eller andre gjenstander.

HVA BIBELEN SIER

«Min herlighet skal jeg ikke gi til noen annen», sa Gud gjennom profeten Jesaja, «heller ikke min lovprisning til utskårne bilder.» – Jesaja 42:8.

 Brukte de første kristne bilder i sin gudsdyrkelse?

«Hvilken overensstemmelse er det mellom Guds tempel og avguder? . . . hold opp med å røre det urene.» – 2. Korinter 6:16, 17.

«Hvis noen hadde så mye som antydet at det skulle anbringes religiøse bilder i kirkene, ville det ha vakt bestyrtelse blant de første kristne, og de ville ha betraktet det som intet mindre enn avgudsdyrkelse å bøye seg ned for dem eller be foran dem.» – History of the Christian Church

HVA NOEN KILDER SIER

«At det i tidlig kristendom ble brukt bilder i gudsdyrkelsen, kan ikke med rimelighet dras i tvil nå», står det i New Catholic Encyclopedia. «De kristne katakombene er de rene gallerier for tidlig kristen kunst. . . . Også skikkelser fra mytologien pryder de hellige kamrene, både dem som ble brukt i gudsdyrkelsen, og gravkamrene.» *

HVA DU BØR VITE

De eldste bildene man finner i katakombene – underjordiske ganger som ble brukt som gravsteder – daterer seg fra så sent som det tredje århundre. Det var omkring 200 år etter Jesu død. Det som New Catholic Encyclopedia kaller «tidlig kristendom», er følgelig ikke den tidligste kristendom – den som ble utøvd av disiplene i det første århundre og er omtalt i De kristne greske skrifter, alminnelig kjent som Det nye testamente. Det at det fantes slike bilder i katakombene, viser bare at de navnkristne i det tredje århundre hadde antatt den hedenske skikken å vise bilder ære, trolig for å appellere til nyomvendte. *

HVA BIBELEN SIER

«Flykt fra avgudsdyrkelse.» – 1. Korinter 10:14.

Bør man bruke bilder som et hjelpemiddel i gudsdyrkelsen?

«Vokt dere for avguder.» – 1. Johannes 5:21.

Det å vise bilder ære har ingen støtte i Bibelen. Jehovas vitner viser derfor ikke bilder ære, verken hjemme hos seg selv eller i møtelokalene sine.

HVA NOEN KILDER SIER

«Ettersom den tilbedelsen som er rettet mot et bilde, når fram til og ender hos den personen som er representert, kan en gi det bildet som representerer personen, den samme slags tilbedelse som den som tilkommer personen», sies det i New Catholic Encyclopedia.

HVA DU BØR VITE

Da Jesus lærte sine etterfølgere å be, sa han ikke at de skulle be ved hjelp av bilder. Det finnes ikke noe grunnlag i De kristne greske skrifter for å tilbe den sanne Gud ved hjelp av bilder.

HVA BIBELEN SIER

«Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste.» – Matteus 4:10.

^ avsn. 13 I denne sammenhengen blir ordet «bilder» brukt om både bilder, ikoner, statuer, symboler og andre gjenstander som blir vist ære.

^ avsn. 14 Det å vise religiøse bilder ære var vanlig i mange av oldtidens kulturer, deriblant i Egypt, Hellas og India.