1. Kongebok 7:1–51

7  Salomo bygde sitt eget slott,+ og det tok 13 år før alt var ferdig.+  Han bygde Libanon-skoghuset.+ Det var 100 alen* langt, 50 alen bredt og 30 alen høyt og hvilte på fire rader med søyler av sedertre, og oppå søylene var det sederbjelker.+  Ovenfor bærebjelkene som lå oppå søylene, var huset panelt med sedertre. Det var til sammen 45 av dem, 15 i hver rad.  Huset hadde tre rader vinduer med karmer, og vinduene satt rett overfor hverandre i tre plan.  Alle inngangene og dørstolpene hadde firkantede* karmer. Det hadde også de vinduene som satt rett overfor hverandre i tre plan.  Han bygde også Søylehallen.* Den var 50 alen lang og 30 alen bred, og foran den var det en forhall med søyler og et skjermtak.  Dessuten bygde han Tronhallen,*+ også kalt Domshallen,+ der han skulle dømme. Den ble panelt med sedertre fra gulvet og opp til bjelkene.  Det slottet der han selv skulle bo, i den andre forgården,+ lå atskilt fra Hallen* og var bygd på samme måte. Salomo bygde også et hus som lignet på Hallen, til faraos datter, som han hadde giftet seg med.+  Alt dette var bygd av kostbare steiner+ som var hogd etter mål og skåret til med steinsag både på innsiden og på utsiden, fra grunnvollen og opp til murkronen, og utenfor helt til den store forgården.+ 10  Og grunnvollen ble lagt med store og kostbare steiner. Noen steiner målte ti alen og andre åtte alen. 11  Og over dem var det kostbare steiner som var hogd etter mål, og sedertre. 12  Rundt den store forgården var det tre lag med tilhogd stein og ett lag med sederbjelker, slik det var rundt den indre forgården+ til Jehovas hus og forhallen til huset.+ 13  Kong Salomo sendte bud etter Hiram+ og hentet ham fra Tyrus. 14  Han var sønn av en enke fra Nạftalis stamme, og hans far var en kobbersmed fra Tyrus.+ Hiram var svært dyktig og hadde stor innsikt+ og erfaring når det gjaldt all slags arbeid i kobber.* Han kom til kong Salomo og utførte alt det arbeidet han satte ham til. 15  Han støpte to kobbersøyler.+ Hver søyle var 18 alen høy, og det trengtes en målesnor på 12 alen for å nå rundt hver av de to søylene.*+ 16  Og han laget to søylehoder av støpt kobber som skulle settes oppå søylene. Det ene søylehodet var fem alen høyt, og det andre søylehodet var fem alen høyt. 17  På søylehodet oppå hver søyle var det nett av flettede kjeder,+ sju til det ene søylehodet og sju til det andre søylehodet. 18  Og han laget to rader med granatepler rundt hvert nett som skulle dekke søylehodene oppå søylene. Han gjorde det samme med begge søylehodene. 19  Søylehodene oppå søylene ved forhallen var formet som liljer, fire alen høye. 20  Denne delen av søylehodene var oppå de to søylene, like over den avrundede delen som var omgitt av nettet. Og det var 200 granatepler i rader hele veien rundt på hvert søylehode.+ 21  Han reiste søylene ved forhallen til templet.*+ Han satte opp den høyre* søylen og ga den navnet Jakin,* og deretter satte han opp den venstre* søylen og ga den navnet Boas.*+ 22  Den øverste delen av søylene var formet som en lilje. Slik ble arbeidet med søylene fullført. 23  Så laget han Havet* av støpt metall.+ Det var sirkelformet, og det målte 10 alen fra kant til kant og var 5 alen høyt. Det trengtes en målesnor på 30 alen til å nå rundt det.*+ 24  Og til pynt var det gresskar+ under kanten hele veien rundt, ti på en alen rundt hele Havet. Det var to rader med gresskar, støpt i ett med Havet. 25  Det sto på tolv okser.+ Tre var vendt mot nord, tre mot vest, tre mot sør og tre mot øst. Havet hvilte på dem, og alle oksene hadde bakkroppen vendt inn mot midten. 26  Det var en håndsbredd* tykt, og kanten var laget som kanten på et beger, som en liljeblomst. Det pleide å inneholde 2000 bat* vann. 27  Så laget han ti vogner*+ av kobber. Hver vogn var fire alen lang, fire alen bred og tre alen høy. 28  Og slik var vognene laget: De hadde plater på sidene, og platene var mellom tverrstengene. 29  På platene mellom tverrstengene var det løver,+ okser og kjeruber.+ Tverrstengene var dekorert på samme måte. Over og under løvene og oksene var det kranser i relieff. 30  Og hver vogn hadde fire kobberhjul og kobberaksler, og de fire hjørnestykkene fungerte som støtter for dem. Under karet var det støtter, pyntet med kranser som de var støpt i ett med. 31  Åpningen på karet var innenfor en sirkelformet ramme og strakte seg én alen oppover. Åpningen på rammen var rund, og sammen med støttene utgjorde den et understell som var en og en halv alen høyt. På denne åpningen var det inngraveringer. Og sideplatene var firkantede, ikke runde. 32  De fire hjulene var under sideplatene, og hjulenes holdere var festet til vognen. Høyden på hvert hjul var en og en halv alen. 33  Og hjulene var formet som vognhjul. Holderne, hjulringene, eikene og navene på dem var alle av støpt metall. 34  Det var fire støtter på hver vogn, én i hvert hjørne. Støttene var støpt som en del av* vognen. 35  Øverst på vognen var det en sirkelformet ramme som var en halv alen høy. Og innfatningene og sideplatene øverst på vognen var støpt som en del av* den. 36  På overflaten av innfatningene og sideplatene inngraverte han kjeruber, løver og palmer etter hva det var plass til på hver, med kranser rundt omkring.+ 37  Slik laget han de ti vognene.+ De var alle sammen støpt likt+ og hadde samme mål og form. 38  Han laget ti kobberkar.+ Hvert kar rommet 40 bat og målte fire alen.* Det var ett kar for hver av de ti vognene. 39  Så satte han fem vogner på høyre side av huset og fem på venstre side av huset. Og han plasserte Havet på høyre side av huset, mot sørøst.+ 40  Hiram+ laget også de andre karene og spadene+ og skålene.+ Dermed ble Hiram ferdig med alt det arbeidet som han utførte for kong Salomo på Jehovas hus. Dette var det han laget:+ 41  de to søylene+ og de skålformede søylehodene som var oppå de to søylene, de to nettene+ som skulle dekke de to søylehodene, 42  de 400 granateplene+ til de to nettene, to rader granatepler til hvert nett, som skulle dekke de to skålformede søylehodene oppå de to søylene, 43  de ti vognene+ og de ti karene+ på vognene, 44  Havet+ og de tolv oksene under Havet 45  og spannene, spadene, skålene og alle redskapene. Alt dette laget Hiram av polert kobber for kong Salomo til Jehovas hus. 46  Kongen fikk dem støpt i leirformer i Jordan-distriktet, mellom Sukkot og Sạretan. 47  Salomo lot være å veie alle redskapene, for det var så mange av dem. Vekten av kobberet ble ikke fastslått.+ 48  Salomo laget alt utstyret til Jehovas hus: gullalteret,+ gullbordet+ som skuebrødene* skulle legges på, 49  lampestakene+ av rent gull, fem til høyre og fem til venstre foran det innerste rommet, og blomstene,+ lampene og veketengene* av gull,+ 50  karene, lyseslokkerne,+ skålene, begrene+ og fyrfatene+ av rent gull og tappholderne av gull til dørene til det indre huset,+ det vil si Det aller helligste, og til dørene til Det hellige.*+ 51  Dermed fullførte kong Salomo alt det arbeidet som han skulle utføre på Jehovas hus. Salomo førte så inn de tingene som hans far David hadde helliget,+ og han la sølvet, gullet og gjenstandene i skattkamrene i Jehovas hus.+

Fotnoter

En alen tilsvarte 44,5 cm. Se Tillegg B14.
El.: «kvadratiske; rektangulære».
El.: «Søyleforhallen».
El.: «Tronforhallen».
Bokst.: «Hallens hus». Sikter sannsynligvis til Tronhallen.
El.: «bronse», her og videre utover i kapitlet.
El.: «og hver av de to søylene var 12 alen i omkrets».
El.: «sørlige».
Betyr muligens «med styrke».
El.: «nordlige».
Betyr «måtte han [dvs. Jehova] grunnfeste».
Sikter her til Det hellige.
El.: «vannbassenget».
El.: «Det var 30 alen i omkrets.»
Ca. 7,4 cm. Se Tillegg B14.
Ca. 44 000 liter. En bat tilsvarte 22 liter. Se Tillegg B14.
El.: «vannvogner».
El.: «var i ett stykke med».
El.: «var i ett stykke med».
El.: «fire alen i diameter».
Bokst.: «templets hus».

Studienoter

Multimedia