Hopp til innhold

Er det riktig å tilbe religiøse bilder?

Er det riktig å tilbe religiøse bilder?

Bibelens svar

 Nei, det er det ikke. New Catholic Encyclopedia omtaler de lovene som Gud gav til nasjonen Israel, og sier: «Av forskjellige bibelske beretninger framgår det tydelig at religiøse bilder manglet helt i den sanne tilbedelse av Gud.» Tenk over disse bibelversene:

  •   «Du skal ikke lage deg et utskåret bilde eller noe som er formet som noe oppe i himlene eller nede på jorden eller i vannene under jorden. Du skal ikke bøye deg for dem og ikke la deg forlede til å tjene dem, for jeg, Jehova din Gud, er en Gud som krever udelt hengivenhet.» (2. Mosebok 20:4, 5) Siden Gud «krever udelt hengivenhet», liker han ikke at vi ærer eller tilber bilder, ikoner, statuer eller symboler.

  •   «Jeg tillater ikke at statuer får den lovprisningen som burde vært gitt til meg.» (Jesaja 42:8, Easy-to-Read Version) Gud godkjenner ikke at man tilber ham gjennom bilder eller statuer. Da noen israelitter prøvde å tilbe Gud gjennom en billedstøtte av en kalv, sa han at de hadde «gjort noe forferdelig». – 2. Mosebok 32:7–9, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.

  •   «Vi [bør] ikke forestille oss at Det Guddommelige Vesen er lik gull eller sølv eller stein, lik noe som er formet ved menneskelig kunst og oppfinnsomhet.» (Apostlenes gjerninger 17:29) I hedensk tilbedelse brukes ofte gjenstander «som er formet ved menneskelig kunst og oppfinnsomhet», men Bibelen sier at de kristne skal ‘vandre i samsvar med tro, ikke i samsvar med det de ser’. – 2. Korinter 5:7.

  •   «Vokt dere for avguder.» (1. Johannes 5:21) Gjennom bud som ble gitt både til nasjonen Israel og til de kristne, viser Bibelen konsekvent at det er en myte at Gud godkjenner bruken av bilder, ikoner eller andre gjenstander i tilbedelsen av ham.