1. Kongebok 6:1–38

6  I det 480. året etter at israelittene* hadde dratt ut av Egypt,+ i det fjerde året etter at Salomo var blitt konge over Israel, i måneden siv*+ (det vil si den andre måneden), gikk han i gang med å bygge Jehovas hus.*+  Huset* som kong Salomo bygde for Jehova, var 60 alen* langt, 20 alen bredt og 30 alen høyt.+  Forhallen+ foran Det hellige* var like bred som huset, 20 alen. Den gikk ti alen ut fra forsiden av huset.  Han laget vinduer med skrånende* karmer+ til huset.  I tillegg bygde han en sidebygning inntil huset. Den gikk langs husets vegger – langs veggene til Det hellige* og det innerste rommet+ – og det var sidekamre hele veien rundt.*+  Den nederste etasjen med sidekamre var fem alen bred, den midterste etasjen var seks alen bred, og den øverste etasjen var sju alen bred. Han laget nemlig avsatser rundt hele huset, slik at ingenting ble festet i selve veggene på huset.+  Huset ble bygd av ferdig tilhogde steiner fra steinbruddet.+ Derfor hørte man verken hammer, øks eller noe som helst jernredskap i huset mens det ble bygd.  Inngangen til den nederste etasjen med sidekamre var på sørsiden* av huset,+ og en vindeltrapp førte opp til den midterste etasjen og derfra opp til den øverste etasjen.  Han fortsatte å bygge huset og gjorde det ferdig,+ og han laget taket av sederbjelker og rader av sederplanker.+ 10  Han bygde sidekamrene langs hele huset.+ De var fem alen høye, og de ble festet til huset med sederbjelker. 11  På denne tiden kom Jehovas ord til Salomo: 12  «Når det gjelder dette huset som du bygger: Hvis du følger mine forskrifter, handler etter mine dommer og holder alle mine bud og lever etter dem,+ da skal jeg oppfylle det løftet jeg ga til din far David i forbindelse med deg.+ 13  Og jeg skal bo midt iblant israelittene,+ og jeg skal ikke forlate mitt folk Israel.»+ 14  Salomo fortsatte å bygge huset for å gjøre det ferdig. 15  Han kledde* de innvendige veggene i huset med bord av sedertre. Fra gulvet og opp til takbjelkene kledde han de innvendige veggene med trepanel, og gulvet i huset dekket han med bord av einertre.+ 16  Han målte 20 alen fra den bakerste veggen i huset og bygde et rom med bord av sedertre, fra gulvet og opp til bjelkene, og inne i det* bygde han det innerste rommet,+ Det aller helligste.+ 17  Og Det hellige*+ – den delen av huset som var foran det* – var 40 alen langt. 18  Sedertreet innvendig i huset hadde utskjæringer av gresskar+ og utsprungne blomster.+ Alt var dekket av sedertre, så ikke en stein kunne ses. 19  Han gjorde i stand det innerste rommet+ i huset, så Jehovas paktsark kunne settes der.+ 20  Det innerste rommet var 20 alen langt, 20 alen bredt og 20 alen høyt.+ Han kledde det med rent gull, og alteret+ kledde han med sedertre. 21  Salomo kledde innsiden av huset med rent gull,+ og han hengte opp kjeder av gull på tvers foran det innerste rommet,+ som var kledd med gull. 22  Han kledde hele huset med gull, fra ende til annen. Hele alteret+ som sto i nærheten av det innerste rommet, kledde han også med gull. 23  Til det innerste rommet laget han to kjeruber+ av furutre,* hver av dem ti alen høy.+ 24  Kjerubens ene vinge var fem alen, og den andre vingen var fem alen. Fra den ene vingespissen til den andre vingespissen var det ti alen. 25  Den andre kjeruben var også ti alen. De to kjerubene hadde samme størrelse og form. 26  Den ene kjeruben var ti alen høy, og det var den andre kjeruben også. 27  Så satte han kjerubene+ inn i det innerste rommet. Kjerubene hadde utstrakte vinger, slik at vingen på den ene kjeruben nådde til den ene veggen og vingen på den andre kjeruben nådde til den andre veggen. De to andre vingene strakte seg mot midten av rommet og berørte hverandre der. 28  Han kledde kjerubene med gull. 29  På alle veggene i huset, både i det indre og i det ytre rommet,* skar han ut figurer av kjeruber,+ palmer+ og utsprungne blomster.+ 30  Han dekket gulvet i huset med gull, både i det indre og i det ytre rommet. 31  Til inngangen til det innerste rommet laget han dører av furutre og sidesøyler og dørstolper, som en femte del.* 32  De to dørene var av furutre, og på dem laget han utskjæringer av kjeruber, palmer og utsprungne blomster, og han kledde dem med gull. Han hamret ut gullet på kjerubene og palmene. 33  Til inngangen til Det hellige* laget han på samme måte dørstolpene av furutre, som hørte til en fjerde del.* 34  Og han laget to dører av einertre. Hver dør hadde to fløyer som dreide på tapper.+ 35  Han skar ut kjeruber, palmer og utsprungne blomster og kledde utskjæringene med bladgull. 36  Han bygde den indre forgården+ av tre lag tilhogd stein og ett lag sederbjelker.+ 37  I det fjerde året, i måneden siv,* ble grunnvollen til Jehovas hus lagt.+ 38  Og i det ellevte året, i måneden bul* (det vil si den åttende måneden), var huset ferdig i alle detaljer og i samsvar med planen for det.+ Salomo brukte altså sju år på å bygge det.

Fotnoter

Bokst.: «Israels sønner».
Dvs. templets hovedbygning.
En alen tilsvarte 44,5 cm. Se Tillegg B14.
Bokst.: «husets tempel».
El.: «traktformede; avsmalnende».
Bokst.: «templet».
Dvs. på tre sider.
Bokst.: «høyre side».
Bokst.: «bygde».
Dvs. inne i huset.
Bokst.: «templet».
Dvs. foran Det aller helligste.
Bokst.: «oljetre», muligens aleppofuruen.
Bokst.: «innvendig og utvendig».
El. muligens: «en femtedel». Sikter kanskje til dørkarmens konstruksjon eller til størrelsen på dørene.
Bokst.: «templet».
El. muligens: «en fjerdedel». Sikter kanskje til dørkarmens konstruksjon eller til størrelsen på dørene.

Studienoter

Multimedia