Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Hvordan takle utbrenthet

Hvordan takle utbrenthet

ANIL var helt utkjørt. Han hadde skaffet seg en ny jobb fordi den skulle gi høyere status og større inntekt. Men nå jobbet han til sent på kveld og også i helgene – noen ganger opptil 80 timer i uken. «Arbeidsmiljøet var kaotisk, og det var jeg som satt med alt ansvaret», forteller han. «Jeg sa til meg selv: Hva er det jeg har gjort? Hvis jeg ikke gjør noen forandringer, dør jeg.» Anil var raskt i ferd med å bli utbrent.

Utbrenthet på arbeidsplassen er mer enn bare tretthet og omfatter mer enn det vanlige stresset i forbindelse med det daglige arbeidet. Utbrenthet kjennetegnes av følelsen av å være kronisk utkjørt og av sterk frustrasjon og maktesløshet. De som lider av utbrenthet, er tilbøyelige til å miste engasjementet for arbeidet, miste motivasjonen og bli mindre produktive. Studier har vist at det også er en sammenheng mellom utbrenthet og en rekke følelsesmessige og fysiske helseproblemer.

Hva er årsaken til utbrenthet? Det at man er overarbeidet, er ofte en faktor. På grunn av økonomisk press forlanger noen arbeidsgivere at de ansatte jobber overtid, i noen tilfeller for lavere lønn. Moderne teknologi gjør at noen nå er i konstant kontakt med arbeidsplassen, slik at skillet mellom arbeid og privatliv viskes ut. Andre faktorer som bidrar til utbrenthet, kan være frykten for å miste jobben, liten grad av medbestemmelse eller følelsen av å bli urettferdig behandlet. Det samme gjelder uklare prioriteringer eller konflikter med medarbeidere.

Utbrenthet kan også være selvforskyldt. I jaget etter karrieremål og høyere inntekt prøver noen å få plass til stadig mer arbeid i livet sitt. De påtar seg kanskje altfor mye og oppdager så at de er i ferd med å bli utbrent.

Hva kan du gjøre for å få det bedre hvis du er utbrent på jobben? Hvis du føler deg fanget av omstendigheter du ikke rår over, kan det sikkert virke umulig å få til forandringer. Men tenk over de følgende fire punktene, som kan hjelpe deg til å takle utbrenthet. Du har kanskje flere muligheter enn du er klar over.

 1. VURDER PRIORITERINGENE DINE.

Hva er viktigst for deg? Hos mange vil familie og god helse sannsynligvis komme høyt opp på listen. Men hvis du er utbrent, er dette noe som sannsynligvis går ut over familien og helsen.

Ved å ha klart for deg hva du prioriterer, forbereder du deg på å ta vanskelige avgjørelser og godta alternative løsninger. Det kan for eksempel være at du ser at jobben din fører til at du blir utbrent. Men du tenker kanskje: «Jeg kan ikke skifte jobb eller jobbe mindre – jeg trenger inntekten!» Det er sant at alle trenger en viss inntekt, men hvor stor må den være, og i hvilken grad må du ofre det som er viktigst for deg?

Vær oppmerksom på press til å ha samme prioriteringer som andre rundt deg. Arbeidsgiveren din og du prioriterer sannsynligvis ikke likt. Selv om andre kanskje velger å sette jobben på førsteplassen i livet, betyr ikke det at du må gjøre det samme.

BIBELSK PRINSIPP: «SELV OM NOEN HAR OVERFLOD, KOMMER IKKE HANS LIV AV DE TING HAN EIER.» – LUKAS 12:15

2. LEV ET ENKLERE LIV.

For å redusere stress og få tid til det du setter høyt, kan du vurdere å jobbe færre timer. Kanskje du kan overtale arbeidsgiveren din til å redusere de oppgavene du har i din nåværende jobb. Eller du kan bestemme deg for å skifte jobb. Uansett hva du beslutter deg for å gjøre, vil du sannsynligvis måtte justere budsjettet og gjøre forandringer i livsstilen. Men dette er ikke umulig og blir kanskje ikke så vanskelig som du tror.

I mange land sender forbrukersamfunnet ut det budskapet at lykke er knyttet til inntektsnivå og eiendeler. Men det stemmer ikke. En enklere livsstil kan gi større frihet og tilfredshet. For å forberede deg på en slik forandring bør du redusere utgiftene og spare. Forsøk å nedbetale eller kvitte deg med gjeld. Drøft behovet for forandring med familien din, og få dens støtte.

BIBELSK PRINSIPP: «NÅR VI HAR MAT OG KLÆR OG HUSLY, SKAL VI VÆRE TILFREDS MED DISSE TING.» – 1. TIMOTEUS 6:8

 3. LÆR DEG NÅR DU SKAL SI NEI TIL ARBEID.

Hvis du har en urimelig stor arbeidsbyrde eller et annet vedvarende problem på arbeidsplassen, så drøft situasjonen med arbeidsgiveren din. Hvis mulig, foreslå løsninger som både du og arbeidsgiveren kan være fornøyd med. La arbeidsgiveren forstå at du føler ansvar for jobben din, og forklar hva du er villig til å gjøre, men vær tydelig og bestemt med hensyn til hva du ikke kan gjøre.

Vær forutseende og realistisk. Hvis du ønsker å jobbe mindre, venter sikkert arbeidsgiveren at du er villig til å gå ned i lønn. Regn med at du kan risikere å miste jobben, og vær forberedt på å takle en slik situasjon. Husk at du har større muligheter til å få en annen jobb mens du ennå er ansatt et sted.

Selv om du og arbeidsgiveren er blitt enige om en grei ordning, må du regne med at du kan bli presset til å påta deg mer arbeid senere. Hva kan hjelpe deg til å stå imot presset? Det at du oppfyller din del av avtalen. Dette kan gi ordene dine større tyngde når du ber arbeidsgiveren din oppfylle sin del av avtalen, deriblant å begrense arbeidsbyrden din til det dere ble enige om.

BIBELSK PRINSIPP: «LA . . . DERES ORD JA BETY JA OG DERES NEI NEI.» – MATTEUS 5:37

 4. HENT NYE KREFTER.

Du har kanskje ikke store problemer på arbeidsplassen, men det kan være at du opplever stress, vanskelige personer og ubehagelige situasjoner. Sett derfor av tid til nok hvile og likevektig avkobling. Husk at avkoblingen ikke trenger å koste så mye for at den skal gi deg og familien din nye krefter.

Sørg for å utvikle interesser og vennskap utenfor jobben. Unngå å skape et selvbilde som er basert på hva slags arbeid du har, og hvor mye du gjør. Hvorfor? Boken Your Money or Your Life sier: «Hvem du er, er mye viktigere enn hva du jobber med.» Hvis identiteten din og egenverdet ditt først og fremst er knyttet til arbeidet ditt, vil det være vanskelig for deg å begrense den rollen arbeidet spiller i livet ditt.

BIBELSK PRINSIPP: «BEDRE ER EN HÅNDFULL HVILE ENN EN DOBBELT HÅNDFULL HARDT ARBEID OG JAG ETTER VIND.» – FORKYNNEREN 4:6

Kan du klare å gjøre de forandringene som må til for å takle utbrenthet? Ja, det kan du. Anil, som er nevnt i begynnelsen av denne artikkelen, klarte det. Han forteller: «Jeg tok kontakt med den forrige arbeidsgiveren min og spurte om jeg kunne få jobbe hos ham igjen, og det sa han ja til. Jeg syntes det var flaut å møte de gamle arbeidskameratene igjen etter at jeg hadde snakket om å begynne et sted der ‘gresset var grønnere’. Og jeg gikk ganske mye ned i lønn. Men jeg fikk fred i sinnet og fikk mer tid til familien og annet som betyr mye for meg.»