Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA

Stress – måter å håndtere det på

Stress – måter å håndtere det på

«Jeg følte meg som en mus som løp på en tredemølle, uten å komme av flekken. Jeg hadde ofte 16 timers arbeidsdager og sjelden fri i helgene. Jeg var frustrert fordi jeg bare så den lille datteren min når hun sov. Jeg ble syk av stress.» – Kari, Finland.

DET Kari opplevde, er ikke uvanlig. Ifølge en organisasjon for psykisk helse i Storbritannia har én av fem arbeidstakere sagt at stress har gjort dem fysisk syke i løpet av yrkeslivet, og at uhåndterlig press har fått én av fire til å gråte på jobben. I 2009, et år med økonomisk tilbakegang, ble det skrevet ut flere resepter på antidepressiva enn noensinne.

Hva er det som har gjort deg stresset?

 • Utrygghet – for eksempel økonomisk

 • Krevende rutiner

 • Mellommenneskelige konflikter

 • En traumatisk opplevelse

Hvordan har stress virket på deg?

 • Helseproblemer

 • Følelsesmessig utmattelse

 • Søvnproblemer

 • Depresjon

 • Dårligere forhold til andre

 Stress aktiverer et imponerende system i kroppen din – krisesystemet. Det blir frigjort hormoner som får åndedrettet, hjertefrekvensen og blodtrykket til å øke. Og reserver av blodceller og glukose strømmer inn i blodomløpet. Hele denne kjedereaksjonen forbereder deg på å håndtere stressfaktoren. Når stressfaktoren er borte, kan det være at kroppen blir som før. Men når en stressfaktor blir værende, kan det gjøre at du blir kronisk bekymret eller anspent – det er som når en motor går på høygir hele tiden. Så det at du lærer deg å håndtere stress, er viktig for ditt fysiske og psykiske velvære.

Stresshåndtering

Stress i seg selv er ikke nødvendigvis skadelig. Den amerikanske psykologforening har skrevet: «Stress er for menneskekroppen det som stramming er for fiolinstrengen: Er strengen for slakk, blir musikken kjedelig og knitrete; er strengen for stram, blir musikken skingrende, eller strengen ryker. Stress kan være et dødskyss eller livets krydder. Det kommer an på hvordan man håndterer det.»

Et annet moment er at temperament og generell helsetilstand varierer fra person til person. Så det som stresser én, stresser kanskje ikke en annen. Men du er kanskje overstresset hvis din vanlige rutine gjør deg så anspent at du ikke klarer å slappe av eller å takle at det skjer noe uforutsett.

Som en hjelp til å «takle» kronisk stress tyr noen til alkohol, medikamenter, narkotika eller tobakk. Andre utvikler unormale spisemønstre eller sitter passivt foran en tv eller en datamaskin – vaner som ikke griper fatt i det underliggende problemet, men som faktisk kan forverre det. Hvordan kan vi så lære å håndtere stress?

Mange har klart å håndtere stress og påkjenninger i livet ved å følge den praktiske veiledningen Bibelen gir. Kan Bibelens gode og velprøvde råd hjelpe deg? Tenk over det spørsmålet på bakgrunn av fire vanlige årsaker til stress.

 1 UTRYGGHET

Ingen kan føle seg absolutt trygg. Som Bibelen sier: «Tid og uforutsett hendelse rammer [oss] alle.» (Forkynneren 9:11) Hva kan du gjøre når du føler deg utrygg på hva som vil skje? Prøv disse forslagene:

 • Snakk med noen du har tillit til – en i familien eller en venn. Undersøkelser viser at støtte fra noen en er glad i, gir beskyttelse mot stressrelaterte plager. Ja, «en sann venn viser alltid kjærlighet og er en bror som er født med tanke på tider med trengsel». – Ordspråkene 17:17.

 • Ikke fokuser konstant på det verste som kan skje. Slike tanker vil bare gjøre deg følelsesmessig utmattet. Og det du frykter, kommer kanskje ikke til å skje. Bibelen sier med god grunn: «Vær . . . aldri bekymret for morgendagen, for morgendagen vil ha sine egne bekymringer.» – Matteus 6:34.

 • Hent styrke i bønn. ‘Kast all deres bekymring på Gud, for han har omsorg for dere’, står det i 1. Peter 5:7. Gud viser omsorg ved å gi oss indre fred og ved å forsikre oss om at han ‘slett ikke vil svikte’ dem som oppriktig vender seg til ham for å få hjelp og støtte i vanskelige tider. – Hebreerne 13:5; Filipperne 4:6, 7.

2 KREVENDE RUTINER

Et tett program – reising til og fra jobben, arbeid, studier eller omsorg for barn eller gamle foreldre – kan gjøre at stressnivået holder seg høyt. Og det er kanskje ikke mulig å forandre på noe av dette. (1. Timoteus 5:8) Så hva kan du gjøre for å takle stresset?

 • Prøv å ta deg tid til å slappe av og få nok hvile. Bibelen sier: «Bedre er en håndfull hvile enn en dobbelt håndfull hardt arbeid og jag etter vind.» – Forkynneren 4:6.

 • Prioriter fornuftig, og ha en moderat livsstil. (Filipperne 1:10) Vurder om du kan leve enklere, kanskje ved å skjære ned på utgiftene eller på den tiden du bruker på arbeid. – Lukas 21:34, 35.

Kari, den finske mannen som ble sitert innledningsvis, tok livet sitt opp til ny vurdering. Han skriver: «Jeg innså at jeg hadde en egoistisk livsstil.» Han solgte firmaet sitt og tok seg arbeid som gjorde at han fikk mer tid hjemme. «Levestandarden vår er nok blitt litt lavere», innrømmer han, «men min kone og jeg er ikke lenger konstant stresset, og vi har mer tid til å være sammen med familie og venner. Jeg ville ikke bytte bort den indre fred jeg har nå, mot noen som helst forretningsmuligheter.»

 3 MELLOMMENNESKELIGE KONFLIKTER

Konflikter med andre, spesielt på arbeidsplassen, kan være svært stressende. Hvis du har slike problemer, er det flere ting du kan gjøre som kan være til hjelp.

 • Når noen gjør deg oppbrakt, så prøv å bevare fatningen. Ikke gjør situasjonen verre ved å puste til ilden. «Et mildt svar stiller voldsom harme, men et ord som volder smerte, får vrede til å stige opp», står det i Ordspråkene 15:1.

 • Forsøk å løse uoverensstemmelser under fire øyne og på en respektfull måte, slik at den andre får beholde sin verdighet. – Matteus 5:23–25.

 • Prøv å få innsikt i hvordan han eller hun føler det eller ser på tingene. En slik innsikt ‘bremser vår vrede’, for den får oss til å sette oss i den andres sted. (Ordspråkene 19:11) Den kan også hjelpe oss til å se oss selv med den andres øyne.

 • Prøv å tilgi. Det er noe vakkert ved det å tilgi. Og det er god medisin. I 2001 viste en studie at «uforsonlige tanker» førte til «betydelig høyere» blodtrykk og hjertefrekvens, mens en tilgivende holdning reduserte stress. – Kolosserne 3:13.

4 TRAUMATISKE OPPLEVELSER

Nieng, som bor i Kambodsja, ble utsatt for en rekke tragedier. I 1974 ble hun skadet da en bombe eksploderte på en flyplass. Året etter døde både de to barna hennes, moren hennes og mannen hennes. I år 2000 ble hjemmet hennes ødelagt i en brann, og tre år senere døde hennes ektemann nummer to. På det tidspunktet ønsket hun å gjøre slutt på livet.

«Bedre er en håndfull hvile enn en dobbelt håndfull hardt arbeid»

Men Nieng fant en måte å takle situasjonen på. I likhet med Kari undersøkte hun Bibelen. Det gav henne så mye at hun gikk inn for å hjelpe andre til å få det samme utbyttet av å lese Bibelen. Historien hennes minner om noe som ble påvist i en studie foretatt av britiske forskere i 2008: Én måte å utvikle sin «evne til å tåle stress» på er å «gi til andre på en eller annen måte». Dette er i tråd med noe som har stått i Bibelen hele tiden. – Apostlenes gjerninger 20:35.

Nieng fikk også et sikkert håp om en bedre framtid, en tid da alle de problemene som menneskeheten nå er hjemsøkt av, vil være borte, og da det vil være «fred i overflod». – Salme 72:7, 8.

Et reelt håp og visdom til å takle livets påkjenninger er av uvurderlig verdi. Bibelen kan gi deg det. Millioner har allerede hatt stort utbytte av å bli kjent med denne helt spesielle boken. Det kan du også få.