Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ny verden-oversettelsen av Bibelen (studieutgave)

Oversikt over innholdet

 • 1

  • Esekiel i Babylon ser syner fra Gud (1–3)

  • Syn av Jehovas himmelvogn (4–28)

   • Storm, sky og ild (4)

   • Fire levende skapninger (5–14)

   • Fire hjul (15–21)

   • En stor flate som glitrer som is (22–24)

   • Jehovas trone (25–28)

 • 2

  • Esekiel gjort til profet (1–10)

   • «Enten de vil høre eller ikke» (5)

   • Blir vist en bokrull med sørgesanger (9, 10)

 • 3

  • Esekiel skal spise bokrullen Gud gir ham (1–15)

  • Esekiel skal tjene som vaktmann (16–27)

   • Må advare folket for å unngå blodskyld (18–21)

 • 4

  • Beleiringen av Jerusalem illustrert (1–17)

   • Skyld skal bæres i 390 dager og i 40 dager (4–7)

 • 5

  • Jerusalems fall illustrert (1–17)

   • Profeten barberer av seg håret og deler det opp i tre deler (1–4)

   • Jerusalem verre enn nasjonene (7–9)

   • Opprørerne straffet på tre måter (12)

 • 6

  • Mot Israels fjell (1–14)

   • Avskyelige avguder skal bli ydmyket (4–6)

   • «Dere skal innse at jeg er Jehova» (7)

 • 7

  • Enden har kommet (1–27)

   • En ulykke uten sidestykke (5)

   • Penger kastet på gaten (19)

   • Templet skal bli vanhelliget (22)

 • 8

  • Esekiel ført til Jerusalem i et syn (1–4)

  • Ser avskyelige ting i templet (5–18)

   • Kvinner gråter over Tammuz (14)

   • Menn tilber solen (16)

 • 9

  • Seks domsfullbyrdere og en mann med skrivesaker (1–11)

   • Dommen skal begynne ved helligdommen (6)

 • 10

  • Ild hentet fra stedet mellom hjulene (1–8)

  • Kjeruber og hjul beskrevet (9–17)

  • Guds herlighet forlater templet (18–22)

 • 11

  • Onde fyrster fordømt (1–13)

   • Byen blir sammenlignet med en gryte (3–12)

  • Løfte om gjenopprettelse (14–21)

   • «En ny ånd» (19)

  • Guds herlighet forlater Jerusalem (22, 23)

  • Esekiel ført tilbake til Kaldea i et syn (24, 25)

 • 12

  • Eksil forutsagt ved symbolske handlinger (1–20)

   • Esekiel pakker for å gå i eksil (1–7)

   • Høvdingen skal dra i mørket (8–16)

   • Brød forbundet med bekymring, vann med redsel (17–20)

  • Et ordtak som ikke stemmer (21–28)

   • «Ikke noe av det jeg sier, skal bli utsatt» (28)

 • 13

  • Mot de falske profetene (1–16)

   • Kalkede vegger skal falle (10–12)

  • Mot de falske profetinnene (17–23)

 • 14

  • Avgudsdyrkere fordømt (1–11)

  • Umulig å unnslippe dommen over Jerusalem (12–23)

   • De rettferdige mennene Noah, Daniel og Job (14, 20)

 • 15

  • Jerusalem, en ubrukelig vinranke (1–8)

 • 16

  • Guds kjærlighet til Jerusalem (1–63)

   • Funnet som et forlatt barn (1–7)

   • Gud pynter henne og inngår en ekteskapspakt med henne (8–14)

   • Hun er utro (15–34)

   • Straffet som en utro kvinne (35–43)

   • Sammenlignet med Samaria og Sodoma (44–58)

   • Gud husker sin pakt (59–63)

 • 17

  • Gåten om de to ørnene og vinranken (1–21)

  • Et spinkelt skudd skal bli et majestetisk sedertre (22–24)

 • 18

  • Hver enkelt ansvarlig for sine egne synder (1–32)

   • Den sjelen som synder, skal dø (4)

   • En sønn skal ikke straffes for sin fars synd (19, 20)

   • Finner ingen glede i at en ond dør (23)

   • Anger fører til liv (27, 28)

 • 19

  • En sørgesang om høvdingene i Israel (1–14)

 • 20

  • En beretning om Israels opprør (1–32)

  • Løfte om gjenopprettelse for Israel (33–44)

  • Profeti mot det sørlige området (45–49)

 • 21

  • Guds domssverd dras ut av sliren (1–17)

  • Babylons konge skal angripe Jerusalem (18–24)

  • Israels onde høvding skal fjernes (25–27)

   • «Løft av kronen» (26)

   • «Før han som har den juridiske retten, kommer» (27)

  • Sverd mot ammonittene (28–32)

 • 22

  • Jerusalem, byen med blodskyld (1–16)

  • Israel lik verdiløst slagg (17–22)

  • Lederne og folket i Israel fordømt (23–31)

 • 23

  • To søstre som er utro (1–49)

   • Ohola med Assyria (5–10)

   • Oholiba med Babylon og Egypt (11–35)

   • Straff over de to søstrene (36–49)

 • 24

  • Jerusalem lik en rusten gryte (1–14)

  • Esekiels kone dør; er et tegn (15–27)

 • 25

 • 26

  • Profeti mot Tyrus (1–21)

   • «En tørkeplass for fiskegarn» (5, 14)

   • Steiner og jord kastet ut i vannet (12)

 • 27

  • En sørgesang over det synkende skipet Tyrus (1–36)

 • 28

  • Profeti mot kongen i Tyrus (1–10)

   • «Jeg er en gud» (2, 9)

  • Sørgesang over kongen i Tyrus (11–19)

   • «Du var i Eden» (13)

   • «Den salvede, beskyttende kjerub» (14)

   • «Det ble funnet urettferdighet hos deg» (15)

  • Profeti mot Sidon (20–24)

  • Israel skal bli hentet tilbake (25, 26)

 • 29

  • Profeti mot farao (1–16)

  • Egypt skal bli gitt til Babylon som lønn (17–21)

 • 30

  • Profeti mot Egypt (1–19)

   • Nebukadnesars angrep forutsagt (10)

  • Faraos makt brutt (20–26)

 • 31

  • Egypt, det høye sedertreet, skal falle (1–18)

 • 32

  • Sørgesang over farao og Egypt (1–16)

  • Egypt skal bli gravlagt hos de uomskårne (17–32)

 • 33

  • En vaktmanns ansvar (1–20)

  • Nyheten om Jerusalems fall (21, 22)

  • Budskap til dem som bor blant ruinene (23–29)

  • Folk handler ikke etter budskapet (30–33)

   • Esekiel «lik en som synger kjærlighetssanger» (32)

   • «Det har vært en profet blant dem» (33)

 • 34

  • Profeti mot Israels hyrder (1–10)

  • Jehovas omsorg for sauene (11–31)

   • «Min tjener David» skal være hyrde for dem (23)

   • «En fredspakt» (25)

 • 35

  • Profeti mot Se’irs fjellområde (1–15)

 • 36

  • Profeti om Israels fjell (1–15)

  • Gjenopprettelse for Israel (16–38)

   • «Jeg skal hellige mitt store navn» (23)

   • «Som Edens hage» (35)

 • 37

  • Syn av dal full av tørre knokler (1–14)

  • To staver blir til én (15–28)

   • Én nasjon under én konge (22)

   • Evig fredspakt (26)

 • 38

  • Gogs angrep på Israel (1–16)

  • Jehovas vrede mot Gog (17–23)

   • ‘Nasjoner skal innse at jeg er Jehova’ (23)

 • 39

  • Gog og hans tropper utslettet (1–10)

  • Gravlegging i Hamon-Gog-dalen (11–20)

  • Gjenopprettelse for Israel (21–29)

   • Guds ånd utøst over Israel (29)

 • 40

  • Esekiel ført til Israel i et syn (1, 2)

  • Esekiel ser et tempel i et syn (3, 4)

  • Forgårdene og portbygningene (5–47)

   • Den ytre portbygningen mot øst (6–16)

   • Den ytre forgården; andre portbygninger (17–26)

   • Den indre forgården og dens portbygninger (27–37)

   • Rom brukt til tempeltjeneste (38–46)

   • Alteret (47)

  • Templets forhall (48, 49)

 • 41

  • Det ytre og det indre rommet i templet (1–4)

  • Veggen og sidekamrene (5–11)

  • Bygningen mot vest (12)

  • Bygninger målt (13–15a)

  • Inne i templet (15b–26)

 • 42

  • Bygninger med spiserom (1–14)

  • Templets fire sider målt (15–20)

 • 43

 • 44

  • Portbygningen mot øst skal forbli lukket (1–3)

  • Forskrifter om fremmede (4–9)

  • Forskrifter for levitter og prester (10–31)

 • 45

  • Det hellige bidraget og byen (1–6)

  • Høvdingens tildelte område (7, 8)

  • Høvdinger må handle ærlig (9–12)

  • Folkets bidrag og høvdingen (13–25)

 • 46

  • Offergaver ved bestemte anledninger (1–15)

  • Høvdingens eiendom som arv (16–18)

  • Kokesteder for offerdyr (19–24)

 • 47

  • Elven som renner fra templet (1–12)

   • Vannet blir gradvis dypere (2–5)

   • Vannet i Dødehavet blir friskt (8–10)

   • Sumper blir ikke friske (11)

   • Trær som gir mat og helbredelse (12)

  • Landets grenser (13–23)

 • 48

  • Inndeling av landet (1–29)

  • Byens tolv porter (30–35)

   • Byen får navnet «Jehova er der» (35)