Esekiel 36:1–38

36  «Menneskesønn, du skal profetere om Israels fjell og si: ‘Dere Israels fjell, hør Jehovas ord.  Dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier: «Fienden har sagt om dere: ‘Ha! Selv høydene fra gammel tid er blitt våre!’»’+  Derfor skal du profetere og si: ‘Dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier: «De har herjet og angrepet dere fra alle kanter, så dere ble overtatt av de overlevende* fra nasjonene og folk snakker om dere og baktaler dere.+  Derfor, dere Israels fjell, hør Den Suverene Herre Jehovas ord! Dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier til fjellene og høydene, til bekkene og dalene, til de øde ruinene+ og til de forlatte byene som er blitt plyndret og latterliggjort av de overlevende fra nasjonene rundt dem.+  Til disse sier Den Suverene Herre Jehova: ‘I min brennende vrede+ skal jeg tale mot de overlevende fra nasjonene og mot hele Edom, de som med stor glede og dyp forakt+ har gjort mitt land til sin eiendom for å overta beitemarkene der og for å plyndre det.’»’+  Derfor skal du profetere om Israels land og si til fjellene og til høydene, til bekkene og til dalene: ‘Dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier: «Jeg skal tale i min vrede og i min harme fordi dere har måttet tåle å bli ydmyket av nasjonene.»’+  Derfor sier Den Suverene Herre Jehova: ‘Jeg løfter hånden og avlegger ed på at de omkringliggende nasjonene selv skal bli ydmyket.+  Men dere, Israels fjell, skal få grener og bære frukt for mitt folk Israel,+ for de skal snart komme tilbake.  For jeg er med dere og skal vende meg til dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd. 10  Jeg skal gjøre befolkningen deres stor – hele Israels hus, alle sammen – og byene skal bli bebodd,+ og ruinene skal bli bygd opp igjen.+ 11  Ja, jeg skal gjøre befolkningen deres stor og la husdyrene bli mange.+ De skal bli tallrike og være fruktbare. Jeg skal la dere være bebodd som før i tiden,+ og jeg skal gjøre mer godt mot dere enn før.+ Og dere skal innse at jeg er Jehova.+ 12  Jeg skal la mennesker – mitt folk Israel – vandre på dere, og de skal ta dere i eie.+ Dere skal bli deres arv, og dere skal aldri igjen gjøre dem barnløse.’»+ 13  «Dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier: ‘Man sier til dere: «Dere er et land som sluker mennesker og gjør sine nasjoner barnløse.»’ 14  ‘Men dere skal ikke lenger sluke mennesker eller gjøre deres nasjoner barnløse’, sier Den Suverene Herre Jehova. 15  ‘Jeg skal ikke lenger la dere bli hånt av nasjonene eller la dere bli utsatt for folks forakt,+ og dere skal ikke lenger få deres nasjoner til å snuble’, sier Den Suverene Herre Jehova.» 16  Og Jehovas ord kom til meg igjen: 17  «Menneskesønn, da israelittene bodde i sitt land, gjorde de det urent ved sin handlemåte og sine gjerninger.+ I mine øyne var den måten de oppførte seg på, som en kvinnes urenhet under menstruasjon.+ 18  Og jeg tømte min harme ut over dem fordi de hadde utøst blod i landet,+ og fordi de hadde gjort landet urent med sine avskyelige avguder.*+ 19  Jeg spredte dem blant nasjonene og strødde dem ut i landene.+ Jeg dømte dem etter deres handlemåte og etter deres gjerninger. 20  Men da de kom til disse nasjonene, vanhelliget folk mitt hellige navn+ ved å si om dem: ‘Dette er Jehovas folk, men de måtte forlate hans land.’ 21  Derfor skal jeg beskytte mitt hellige navn, som Israels hus vanhelliget blant de nasjonene de kom til.»+ 22  «Si derfor til Israels hus: ‘Dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier: «Det er ikke for deres skyld jeg griper inn, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld, det som dere vanhelliget blant de nasjonene dere kom til.»’+ 23  ‘Jeg skal hellige mitt store navn,+ som ble vanhelliget blant nasjonene, det som dere vanhelliget blant dem. Og nasjonene skal innse at jeg er Jehova’,+ sier Den Suverene Herre Jehova, ‘når jeg helliger meg blant dere for øynene på dem. 24  Jeg skal hente dere fra nasjonene, samle dere fra alle landene og føre dere tilbake til deres eget land.+ 25  Jeg skal stenke rent vann på dere, og dere skal bli rene.+ Jeg skal rense dere for all deres urenhet+ og for alle de avskyelige avgudene deres.+ 26  Jeg vil gi dere et nytt hjerte+ og legge en ny ånd i deres indre.+ Jeg skal ta steinhjertet+ ut av kroppen deres og gi dere et hjerte av kjøtt.* 27  Jeg vil legge min ånd i deres indre og få dere til å følge mine forskrifter,+ og dere skal holde mine lover* og leve etter dem. 28  Da skal dere bo i det landet som jeg ga forfedrene deres, og dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.’+ 29  ‘Jeg skal befri dere for all deres urenhet. Jeg skal kalle på kornet og gjøre avlingen stor, og jeg skal ikke la dere bli rammet av matmangel.+ 30  Jeg skal sørge for at trærne bærer mye frukt, og at marken gir stor avling, så dere aldri mer blir vanæret blant nasjonene på grunn av matmangel.+ 31  Da skal dere huske hvor ondt dere handlet, og tenke tilbake på det dere gjorde som ikke var godt. Og dere skal avsky dere selv på grunn av deres synder og det motbydelige dere har gjort.+ 32  Men dette skal dere vite: Det er ikke for deres skyld jeg gjør dette’,+ sier Den Suverene Herre Jehova. ‘Nei, dere skal skamme dere og være flaue på grunn av det dere har gjort, Israels hus.’ 33  Dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier: ‘Den dagen jeg renser dere for alle syndene deres, skal jeg la byene bli bebodd+ og ruinene bli bygd opp igjen.+ 34  Det øde landet som lå forlatt for øynene på alle som dro forbi, skal bli dyrket. 35  Og folk kommer til å si: «Det øde landet er blitt som Edens hage,+ og de forlatte byene som var revet ned og lå i ruiner, er nå befestet og bebodd.»+ 36  Og de nasjonene som er igjen rundt dere, skal innse at jeg, Jehova, har bygd opp det som var revet ned, og beplantet den jorden som lå øde. Jeg, Jehova, har talt, og jeg har gjort det.’+ 37  Dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier: ‘Jeg vil også oppfylle denne bønnen for Israels hus: Jeg skal gjøre dem like tallrike som en saueflokk. 38  Som en flokk av hellige, som sauene som fyller Jerusalem* under høytidene,+ slik skal flokker av mennesker fylle de byene som lå i ruiner.+ Og de skal innse at jeg er Jehova.’»

Fotnoter

Bokst.: «en rest; de gjenværende».
Den hebraiske betegnelsen kan være beslektet med et ord som betyr «møkk», og brukes som et uttrykk for forakt.
Dvs. et hjerte som er mottagelig for Guds veiledning.
El.: «rettslige avgjørelser».
El. muligens: «Som flokkene av offersauer i Jerusalem».

Studienoter

Multimedia