Esekiel 43:1–27

43  Så førte han meg til den portbygningen som vender mot øst.+  Der så jeg Israels Guds herlighet komme fra øst.+ Guds røst var som lyden av brusende vannmasser,+ og jorden ble opplyst av hans herlighet.+  Det jeg så, minnet om det synet jeg hadde sett da jeg* kom for å ødelegge byen, og det lignet på det jeg hadde sett ved Kebar-elven.+ Og jeg kastet meg ned med ansiktet mot jorden.  Så kom Jehovas herlighet inn i templet* gjennom den portbygningen som vender mot øst.+  En ånd reiste meg da opp og førte meg inn i den indre forgården, og jeg så at templet var blitt fylt av Jehovas herlighet.+  Så hørte jeg en som talte til meg fra templet, og mannen kom og stilte seg ved siden av meg.+  Han sa til meg: «Menneskesønn, dette er stedet for min trone+ og stedet der mine føtter hviler.+ Her skal jeg bo blant Israels folk for evig.+ Israels hus skal ikke lenger gjøre mitt hellige navn urent,+ verken de eller deres konger, ved sin åndelige prostitusjon og ved likene av sine døde konger.*  Ved å sette sin* dørterskel ved siden av min dørterskel og sin* dørstolpe ved siden av min dørstolpe, med bare en vegg mellom meg og dem,+ gjorde de mitt hellige navn urent. Jeg ble så vred på grunn av det avskyelige de gjorde, at jeg utryddet dem.+  La dem nå fjerne sin åndelige prostitusjon og likene av sine konger og få dette langt bort fra meg, så skal jeg bo blant dem for evig.+ 10  Du, menneskesønn, beskriv templet for Israels hus,+ så de kan skamme seg over sine synder,+ og få dem til å studere planen over byggverket.* 11  Hvis de skammer seg over alt det de har gjort, skal du fortelle dem om templets grunnplan og form, utganger og innganger.+ Gjør dem kjent med alle dets grunnplaner og forskrifter, ja dets grunnplaner og lover. Skriv det ned mens de ser på, så de kan merke seg hele grunnplanen og rette seg etter forskriftene.+ 12  Dette er loven om templet: Hele området rundt det på toppen av fjellet er høyhellig.+ Ja, dette er loven om templet. 13  Dette er målene på alteret i alen+ (hver alen var en ekstra håndsbredd lang).* Sokkelen er en alen høy og en alen bred. Hele veien rundt har den en kant som er et fingerspann* høy. Dette er alterets sokkel. 14  Fra sokkelen på bakken og opp til toppen av den nederste delen er det to alen, og den har en avsats som er en alen bred. Fra denne lille delen og opp til toppen av den store delen er det fire alen, og den har en avsats som er en alen bred. 15  Selve ildstedet er fire alen høyt, og opp fra ildstedet stikker det fire horn.+ 16  Ildstedet er kvadratisk, tolv alen langt og tolv alen bredt.+ 17  Den store delen er også kvadratisk, 14 alen lang og 14 alen bred. Kanten rundt den er en halv alen, og hver side av alterets sokkel er en alen. Altertrappen vender mot øst.» 18  Han sa så til meg: «Menneskesønn, dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier: ‘Dette er de anvisningene som skal følges når alteret blir laget, så det kan ofres brennofre på det og stenkes blod på det.’+ 19  ‘Du skal gi en ung okse av storfeet som syndoffer+ til de levittiske prestene som er etterkommere av Sadok,+ de som trer fram for meg for å gjøre tjeneste for meg’, sier Den Suverene Herre Jehova. 20  ‘Du skal ta noe av blodet fra den og stryke det på de fire alterhornene, på de fire hjørnene av den store delen og på kanten hele veien rundt, så alteret blir renset for synd og det blir gjort soning for det.+ 21  Ta så den unge oksen, syndofferet, og la den bli brent på det fastsatte stedet ved templet, utenfor helligdommen.+ 22  Den andre dagen skal du ofre en feilfri geitebukk som syndoffer. Og de skal rense alteret for synd, slik de renset det for synd med den unge oksen.’ 23  ‘Når du er ferdig med å rense alteret for synd, skal du ofre en feilfri ung okse av storfeet og en feilfri vær av småfeet. 24  Du skal føre dem fram for Jehova, og prestene skal kaste salt på dem+ og ofre dem som brennoffer til Jehova. 25  I sju dager skal du ofre en geitebukk som et daglig syndoffer+ og dessuten en ung okse av storfeet og en vær av småfeet. De dyrene du ofrer, skal være uten feil.* 26  I sju dager skal man gjøre soning for alteret, og man skal rense det og innvie det. 27  Når disse dagene er over, på den åttende dagen+ og framover, skal prestene ofre brennofrene og fellesskapsofrene deres* på alteret, og jeg skal vise dere velvilje’,+ sier Den Suverene Herre Jehova.»

Fotnoter

El. muligens: «han».
Bokst.: «huset».
Sikter muligens til avguder som de så på som konger.
El.: «deres».
El.: «deres».
Bokst.: «måle mønsteret».
Det siktes til lange alen. Se Tillegg B14.
Ca. 22,2 cm. Se Tillegg B14.
El.: «fullkomne».
Dvs. folkets ofre.

Studienoter

Multimedia