Esekiel 32:1–32

32  I det tolvte året, på den første dagen i den tolvte måneden, kom Jehovas ord til meg enda en gang:  «Menneskesønn, syng en sørgesang om farao, Egypts konge, og si til ham: ‘Du var som en sterk ungløve* blant nasjonene,men du er blitt brakt til taushet. Du var som et havuhyre+ som fosset fram i elvene dine,du grumset til vannet med føttene og skitnet til elvene.’*   Dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier: ‘Ved hjelp av en samling av mange nasjoner skal jeg kaste mitt nett over deg,og de skal dra deg opp med min slepenot.   Jeg skal la deg ligge på land,jeg skal kaste deg ut på marken. Jeg skal få alle himmelens fugler til å slå seg ned på deg,og jeg skal la alle de ville dyrene på jorden spise seg mette på deg.+   Jeg skal kaste kjøttet av deg på fjelleneog fylle dalene med det som er igjen av deg.+   Jeg skal gjennomvæte landet med det blodet som flyter fra deg, helt opp til fjellene,og det skal fylle elveleiene.’*   ‘Og når jeg har slokket deg, skal jeg dekke til himmelen og formørke stjernene. Jeg skal skjule solen bak skyer,og månen skal ikke lyse lenger.+   Jeg skal formørke alle de skinnende lyskildene på himmelen på grunn av deg,og jeg skal dekke landet ditt med mørke’, sier Den Suverene Herre Jehova.   ‘Jeg skal skape uro i hjertet hos mange folkeslag når jeg tar fanger hos deg og fører dem til andre nasjoner,til land som du ikke har kjent.+ 10  Jeg skal gjøre mange folkeslag skrekkslagne,og på grunn av deg skal deres konger grøsse av redsel når jeg svinger sverdet foran dem. De skal skjelve hele tiden fordi de frykter for sitt livden dagen du faller.’ 11  For dette er hva Den Suverene Herre Jehova sier: ‘Sverdet til Babylons konge skal komme over deg.+ 12  Jeg skal la din folkemengde falle for sterke krigeres sverd,de er alle sammen de mest hensynsløse blant nasjonene.+ De kommer til å ødelegge det som Egypt er stolt av, og hele folkemengden skal bli utryddet.+ 13  Jeg skal utrydde alle husdyrene som er ved de mange vannløpene i landet,+og ingen menneskefot eller dyreklov skal grumse til vannet igjen.’+ 14  ‘På den tiden skal jeg gjøre vannløpene klare,og jeg skal få elvene til å flyte som olje’, sier Den Suverene Herre Jehova. 15  ‘Når jeg gjør Egypt til en forlatt ødemark, et land som er tømt for alt det var fullt av,+når jeg slår ned alle innbyggerne i det,da skal de innse at jeg er Jehova.+ 16  Dette er en sørgesang, og den kommer folk til å synge. Nasjonenes døtre kommer til å synge den. De skal synge den om Egypt og om hele dets folkemengde’, sier Den Suverene Herre Jehova.» 17  I det tolvte året, på den 15. dagen i måneden, kom Jehovas ord til meg: 18  «Menneskesønn, hold klage over Egypts folkemengde og kunngjør at landet og de mektige nasjonenes døtre skal bli ført ned til landet der nede, sammen med dem som farer ned i gravens dyp. 19  ‘Er du vakrere enn noen andre? Far ned og legg deg hos de uomskårne!’ 20  ‘De skal falle blant dem som er drept med sverdet.+ Egypt er blitt overgitt til sverdet. Slep landet bort sammen med hele dets folkemengde. 21  Fra gravens* dyp skal de sterkeste krigerne tale til farao og hans hjelpere. De kommer til å fare ned og legge seg der, akkurat som de uomskårne, drept med sverdet. 22  Der er Assyria med hele sitt folk. Gravene deres ligger rundt omkring ham.* De har alle falt for sverdet.+ 23  Gravene deres ligger dypt der nede,* og folket ligger rundt omkring landets grav. De er alle drept med sverdet fordi de spredte frykt i de levendes land. 24  Der ligger Elam+ med hele sin folkemengde rundt sin grav, alle sammen drept med sverdet. De har fart uomskåret ned til landet der nede, de som spredte frykt i de levendes land. Nå må de bære sin skam sammen med dem som farer ned i gravens dyp. 25  De har gjort klar en seng til Elam blant de drepte og til hele dets folkemengde rundt dets graver. De er alle uomskårne, drept med sverdet fordi de spredte frykt i de levendes land. De må bære sin skam sammen med dem som farer ned i gravens dyp. Elam er blitt lagt blant de drepte. 26  Der er Mesjek og Tubal+ og hele deres* folkemengde. Gravene deres* ligger rundt omkring ham.* De er alle uomskårne, gjennomboret av sverdet fordi de spredte frykt i de levendes land. 27  Kommer de ikke til å ligge hos sterke, uomskårne krigere som har falt, som fór ned i graven* med sine krigsvåpen? Og man skal legge deres sverd under hodet deres* og deres synder på knoklene deres. For disse sterke krigerne spredte frykt i de levendes land. 28  Men du,* blant de uomskårne skal du bli knust, og du skal ligge hos dem som er drept med sverdet. 29  Der ligger Edom+ med sine konger og alle sine høvdinger, de som til tross for sin makt ble lagt blant dem som er drept med sverdet. Også de skal ligge hos de uomskårne+ og hos dem som farer ned i gravens dyp. 30  Der er alle fyrstene* fra nord og alle sidonerne,+ som i likhet med de drepte har fart ned i vanære til tross for at de spredte så stor frykt på grunn av sin makt. De skal ligge uomskåret hos dem som er drept med sverdet, og de må bære sin skam sammen med dem som farer ned i gravens dyp. 31  Farao kommer til å se alle disse, og det vil gi ham trøst etter alt det som har skjedd med hans folkemengde.+ Farao og hele hans hær skal bli drept med sverdet’, sier Den Suverene Herre Jehova. 32  ‘Fordi farao spredte frykt i de levendes land, skal han og hele hans folkemengde bli lagt til hvile hos de uomskårne, hos dem som er drept med sverdet’, sier Den Suverene Herre Jehova.»

Fotnoter

Bokst.: «elvene deres».
El.: «en ungløve med manke».
Bokst.: «og elveleiene skal bli fulle av deg».
El.: «Sjeols», dvs. menneskehetens felles grav. Se Ordforklaringer.
Sikter muligens til Assyrias konge.
El.: «dypt i graven».
Bokst.: «hennes».
Bokst.: «hennes».
Sikter muligens til kongen over Mesjek og Tubal.
El.: «Sjeol», dvs. menneskehetens felles grav. Se Ordforklaringer.
Sikter muligens til krigere som ble gravlagt med sverdet sitt, dvs. med militære æresbevisninger.
Sikter muligens til farao eller til Egypt.
El.: «lederne».

Studienoter

Multimedia