Esekiel 40:1–49

40  I det 25. året vi var i eksil,+ ved begynnelsen av året, på den tiende dagen i måneden, i det 14. året etter at byen var blitt inntatt,+ nettopp på den dagen kom Jehovas hånd over meg, og han førte meg til byen.+  I et syn fra Gud førte han meg til Israels land og satte meg ned på et meget høyt fjell.+ I sør var det noe som lignet en by.  Da han hadde ført meg dit, så jeg en mann som skinte som kobber.+ Han hadde en linsnor og et målerør* i hånden,+ og han sto ved porten.  Mannen sa til meg: «Menneskesønn, se godt etter, lytt oppmerksomt, og merk deg* alt det jeg viser deg, for det er derfor du er blitt ført hit. Fortell Israels hus alt det du ser.»+  Jeg så at det gikk en mur hele veien rundt templet.* I hånden hadde mannen et målerør som var seks alen langt (hver alen var en ekstra håndsbredd lang).* Han begynte å måle muren, og tykkelsen var ett rør, og høyden var ett rør.  Så kom han til den portbygningen som vendte mot øst,+ og gikk opp trappen. Han målte portbygningens terskel, og den var ett rør bred. Den andre terskelen var også ett rør bred.  Hvert vaktrom var ett rør langt og ett rør bredt, og det var fem alen mellom vaktrommene.+ Terskelen til portbygningens forhall, som vendte inn mot templet, var ett rør.  Han målte forhallen innerst i portbygningen, og den var ett rør.  Så målte han portbygningens forhall, og den var åtte alen, og han målte sidesøylene der, og de var to alen. Forhallen lå i den enden av portbygningen som vendte inn mot templet. 10  I den østlige portbygningen var det tre vaktrom på hver side, og alle hadde samme mål. Også sidesøylene på hver side hadde samme mål. 11  Så målte han bredden på portinngangen, og den var 10 alen. På utsiden var bredden 13 alen. 12  Foran vaktrommene på hver side var det et avgrenset område på én alen. Hvert av vaktrommene på begge sider var på seks alen. 13  Deretter målte han portbygningen fra taket over det ene vaktrommet til taket over det andre, og bredden var 25 alen. Inngangene til vaktrommene lå rett overfor hverandre.+ 14  Så målte han sidesøylene, og de var 60 alen høye. Han målte også sidesøylene i de andre portbygningene rundt forgården. 15  Fra utsiden av portbygningens inngang til utsiden av forhallen innerst i portbygningen var det 50 alen. 16  Det var vinduer med skrånende* karmer+ i vaktrommene og i sidesøylene inne i portbygningen, på hver side. Også inne i forhallene var det vinduer på hver side, og på sidesøylene var det palmefigurer.+ 17  Så førte han meg inn i den ytre forgården, og jeg så spiserom*+ og et brolagt område rundt forgården. Det var 30 spiserom på det brolagte området. 18  Bredden av brolegningen ved siden av portbygningene svarte til lengden av portbygningene – dette var den nedre brolegningen. 19  Deretter målte han avstanden* fra utsiden av den nedre portbygningen til ytterkanten av den indre forgården. Avstanden var 100 alen både på østsiden og på nordsiden. 20  Den ytre forgården hadde også en portbygning som vendte mot nord, og han målte lengden og bredden på den. 21  Den hadde tre vaktrom på hver side. Sidesøylene og forhallen hadde samme mål som i den første portbygningen. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. 22  Vinduene, forhallen og palmefigurene+ hadde samme mål som dem i den østlige portbygningen. Når man skulle inn i portbygningen, gikk man opp sju trappetrinn, og forhallen lå lenger inne. 23  I den indre forgården var det en portbygning som lå rett overfor den nordlige portbygningen, og en som lå rett overfor den østlige portbygningen. Han målte avstanden mellom de portbygningene som lå overfor hverandre, og den var 100 alen. 24  Deretter førte han meg mot sør, og jeg så en portbygning på sørsiden.+ Han målte sidesøylene og forhallen der, og de hadde samme mål som de andre. 25  Portbygningen og forhallen i den hadde vinduer på hver side, og de var lik de andre vinduene. Portbygningen var 50 alen lang og 25 alen bred. 26  Det var sju trappetrinn som førte opp til den,+ og forhallen lå lenger inne. Og det var palmefigurer på sidesøylene, én på hver side. 27  Den indre forgården hadde en portbygning som vendte mot sør. Han målte sørover fra denne portbygningen til den som lå overfor den, og avstanden var 100 alen. 28  Så førte han meg inn i den indre forgården gjennom den sørlige portbygningen. Han målte den sørlige portbygningen, og den hadde samme mål som de andre. 29  Vaktrommene, sidesøylene og forhallen hadde samme mål som de andre. Portbygningen og forhallen i den hadde vinduer på hver side. Den var 50 alen lang og 25 alen bred.+ 30  Det var forhaller hele veien rundt. De var 25 alen lange og 5 alen brede. 31  Forhallen i portbygningen vendte ut mot den ytre forgården. Det var palmefigurer på sidesøylene,+ og trappen opp hadde åtte trinn.+ 32  Så førte han meg inn i den indre forgården fra øst. Han målte portbygningen, og den hadde samme mål som de andre. 33  Vaktrommene, sidesøylene og forhallen hadde samme mål som de andre, og portbygningen og forhallen i den hadde vinduer på hver side. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. 34  Forhallen i portbygningen vendte ut mot den ytre forgården. Det var palmefigurer på begge sidesøylene, og trappen opp hadde åtte trinn. 35  Han førte meg så inn i den nordlige portbygningen+ og målte den. Den hadde samme mål som de andre. 36  Vaktrommene, sidesøylene og forhallen var lik de andre. Portbygningen hadde vinduer på hver side. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. 37  Sidesøylene vendte ut mot den ytre forgården. Det var palmefigurer på begge sidesøylene, og trappen opp hadde åtte trinn. 38  I nærheten av portbygningenes sidesøyler var det et spiserom med inngang. Der ble brennofrene vasket.+ 39  Det sto to bord på hver side av forhallen i portbygningen. På dem slaktet man brennofrene,+ syndofrene+ og skyldofrene.+ 40  Utenfor inngangen til den nordlige portbygningen, ved trappen opp til den, sto det to bord. Det sto også to bord på den andre siden av portbygningens forhall. 41  Portbygningen hadde fire bord på den ene siden og fire bord på den andre siden – åtte bord i alt – og på dem slaktet man offerdyrene. 42  De fire bordene til brennofrene var av tilhogd stein. De var en og en halv alen lange, en og en halv alen brede og en alen høye. På dem la man de redskapene som ble brukt når man slaktet brennofrene og slaktofrene. 43  Hele veien rundt på de innvendige veggene var det festet hyller som hadde en bredde på en håndsbredd. Kjøttet til offergavene ble lagt på bordene. 44  Utenfor den indre portbygningen lå det spiserom for sangerne.+ De lå i den indre forgården i nærheten av den nordlige portbygningen, og de vendte mot sør. Det lå et annet spiserom i nærheten av den østlige portbygningen. Det vendte mot nord. 45  Han sa til meg: «Her er et spiserom som vender mot sør. Det er for de prestene som har ansvaret for tjenesten i templet.+ 46  Det spiserommet som vender mot nord, er for de prestene som har ansvaret for tjenesten ved alteret.+ Det er Sadoks sønner,+ de av levittene som har fått i oppdrag å tre fram for Jehova for å gjøre tjeneste for ham.»+ 47  Så målte han den indre forgården. Den var 100 alen lang og 100 alen bred, altså kvadratisk. Alteret sto foran templet. 48  Så førte han meg inn i templets forhall,+ og han målte pilarene på hver side av inngangen til forhallen. Den på den ene siden var fem alen, og den på den andre siden var fem alen. Begge pilarene gikk tre alen ut fra veggen på hver side av inngangen. 49  Forhallen var 20 alen lang og 11* alen bred. En trapp førte opp til den, og det var søyler ved siden av pilarene, én på hver side.+

Fotnoter

Bokst.: «rett ditt hjerte mot».
Bokst.: «huset». I kap. 40–48 brukes gjengivelsen «templet» når det siktes til tempelkomplekset eller selve tempelbygningen.
Bokst.: «et målerør på seks alen, en alen og en håndsbredd». Dette sikter til lange alen. Se Tillegg B14.
El.: «traktformede; avsmalnende».
El.: «kamre».
Bokst.: «bredden».
El. muligens: «12».

Studienoter

Multimedia