Doorgaan naar inhoud

Wat is het wilde beest met zeven koppen uit Openbaring hoofdstuk 13?

Het antwoord uit de Bijbel

 Het wilde beest met zeven koppen dat in Openbaring 13:1 wordt geïntroduceerd, is een afbeelding van het wereldwijde politieke stelsel.

  •   Het heeft autoriteit, kracht en een troon, wat erop duidt dat het een politieke macht is (Openbaring 13:2).

  •   Het regeert over „elke stam en elk volk en elke taal en natie”, dus het is groter dan de regering van één land (Openbaring 13:7).

  •   Het heeft kenmerken van de vier beesten uit de profetie in Daniël 7:2-8: het ziet eruit als een luipaard, maar het heeft de poten van een beer, een leeuwenmuil en tien hoorns. Over de beesten in de profetie van Daniël wordt gezegd dat het koningen of politieke koninkrijken zijn die over wereldrijken heersen en elkaar opvolgen (Daniël 7:17, 23). Het wilde beest uit Openbaring 13 beeldt dus een samengestelde politieke organisatie af.

  •   Het stijgt op „uit de zee”, dat wil zeggen uit de onstuimige mensenmassa waaruit menselijke regeringen voortkomen (Openbaring 13:1; Jesaja 17:12, 13).

  •   De Bijbel zegt dat het getal of de naam van het beest — 666 — „het getal van een mens” is (Openbaring 13:17, 18). Die uitdrukking geeft te kennen dat het beest uit Openbaring 13 een organisatie is van mensen, niet van geesten of demonen.

 Hoewel naties het over veel dingen oneens zijn, hebben ze gemeen dat ze hun macht willen behouden en zich niet aan het bestuur van Gods Koninkrijk willen onderwerpen (Psalm 2:2). Ze zullen ook hun krachten bundelen om tijdens Armageddon te strijden tegen Gods legers onder leiding van Jezus Christus. In die oorlog zullen de naties worden vernietigd (Openbaring 16:14, 16; 19:19, 20).

„Tien hoorns en zeven koppen”

 Sommige getallen worden in de Bijbel symbolisch gebruikt. Tien en zeven bijvoorbeeld duiden op volledigheid. De sleutel om de specifieke betekenis van de „tien hoorns en zeven koppen” van het beest in Openbaring 13 te begrijpen, is „het beeld van het wilde beest”, dat later in Openbaring wordt beschreven als een felrood beest met zeven koppen en tien hoorns (Openbaring 13:1, 14, 15; 17:3). De Bijbel zegt dat de zeven koppen van dit rode beest „zeven koningen” of regeringen zijn (Openbaring 17:9, 10).

 Zo stellen ook de zeven koppen van het beest in Openbaring 13:1 zeven regeringen voor: de voornaamste wereldmachten die in de loop van de geschiedenis de leiding hebben genomen in het onderdrukken van Gods volk — Egypte, Assyrië, Babylon, Medië-Perzië, Griekenland, Rome en Engeland-Amerika. Als we vaststellen dat de tien hoorns alle soevereine staten (zowel groot als klein) afbeelden, dan betekent de diadeem of kroon op elke hoorn dat elke natie gelijktijdig regeringsmacht uitoefent met de voornaamste politieke macht van die tijd.