Doorgaan naar inhoud

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Wat is het scharlakenrode beest uit Openbaring hoofdstuk 17?

Het antwoord uit de Bijbel

Het scharlakenrode beest uit Openbaring hoofdstuk 17 is een symbool van de organisatie die het doel heeft de naties van de wereld te verenigen en te vertegenwoordigen. Het bestond eerst als de Volkenbond en is nu de Verenigde Naties (VN).

Het scharlakenrode beest identificeren

 1. Een politieke macht. Het scharlakenrode beest heeft ‘zeven koppen’ waarvan wordt gezegd dat ze ‘zeven bergen’ en ‘zeven koningen’ of regerende machten vertegenwoordigen (Openbaring 17:9, 10). Zowel bergen als beesten worden in de Bijbel gebruikt als symbolen van regeringen (Jeremia 51:24, 25; Daniël 2:44, 45; 7:17, 23).

 2. Overeenkomsten met het wereldwijde politieke stelsel. Het scharlakenrode beest vertoont overeenkomsten met het beest met zeven koppen uit Openbaring hoofdstuk 13, dat het wereldwijde politieke stelsel afbeeldt. Beide beesten hebben zeven koppen, tien hoorns en lasterlijke namen (Openbaring 13:1; 17:3). Deze overeenkomsten zijn te opvallend om toevallig te zijn. Het scharlakenrode beest is een beeld van het wereldwijde politieke stelsel (Openbaring 13:15).

 3. Krijgt macht van andere regerende machten. Het scharlakenrode beest ‘spruit voort uit’, of dankt zijn bestaan aan, andere regerende machten (Openbaring 17:11, 17).

 4. Nauwe banden met religie. Babylon de Grote, een afbeelding van alle valse religies in de wereld, zit op het scharlakenrode beest. Dat laat zien dat het beest wordt beïnvloed door religieuze groeperingen (Openbaring 17:3-5).

 5. Onteert God. Het beest is ‘vol van lasterlijke namen’ (Openbaring 17:3).

 6. Tijdelijk niet actief. Het scharlakenrode beest zou een tijd in ‘de afgrond’ * zijn, of niet actief, maar zou er ook weer uit opstijgen (Openbaring 17:8).

Bijbelse profetie vervuld

Kijk eens hoe de VN en haar voorganger, de Volkenbond, de Bijbelse profetie over het scharlakenrode beest hebben vervuld.

 1. Een politieke macht. De VN steunt het politieke stelsel door ‘het beginsel van soevereine gelijkheid van al haar Leden’ * hoog te houden.

 2. Overeenkomsten met het wereldwijde politieke stelsel. In 2011 werd de 193e lidstaat aan de VN toegevoegd. De organisatie werpt zich dan ook op als de vertegenwoordiger van de overgrote meerderheid van de naties en volken van de wereld.

 3. Krijgt macht van andere regerende machten. De VN heeft haar bestaan te danken aan haar lidstaten en heeft slechts zo veel macht en autoriteit als de lidstaten haar verlenen.

 4. Nauwe banden met religie. Zowel de Volkenbond als de VN heeft steeds de steun ontvangen van de religies van de wereld. *

 5. Onteert God. De VN werd opgericht ‘om internationale vrede en veiligheid te handhaven’. * Hoewel dat misschien een nobel doel lijkt, onteert de VN in feite God door te beweren dát te doen wat volgens God alleen zijn Koninkrijk zal bereiken (Psalm 46:9; Daniël 2:44).

 6. Tijdelijk niet actief. De Volkenbond, die kort na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht om de vrede te handhaven, was niet in staat internationale agressie te voorkomen. De Volkenbond hield op te functioneren toen in 1939 de Tweede Wereldoorlog begon. In 1945, na de Tweede Wereldoorlog, werd de VN opgericht. Haar doelstellingen, methoden en structuur komen sterk overeen met die van de Volkenbond.

^ ¶10 Volgens het Lexicon Nieuwe Testament van J.A. Murre betekent het Griekse woord dat met ‘afgrond’ is vertaald ook wel ‘grondeloze diepe plaats’. Het wordt ook weleens weergegeven met ‘bodemloze put’. In de Bijbel verwijst het naar een plaats of toestand van gevangenschap en volledige inactiviteit.

^ ¶13 Zie artikel 2 van het Handvest van de Verenigde Naties.

^ ¶16 In 1918 bijvoorbeeld noemde een samenwerkingsorgaan, dat tientallen protestantse kerkgenootschappen in Amerika vertegenwoordigde, de Volkenbond ‘de politieke uitdrukking van het koninkrijk Gods op aarde’. In 1965 kwamen in San Francisco vertegenwoordigers van het boeddhisme, het hindoeïsme, de islam, het judaïsme, het katholicisme, de oosters-orthodoxe kerken en het protestantisme bijeen om hun steun voor de VN uit te spreken en voor de organisatie te bidden. En in 1979 sprak paus Johannes Paulus II de hoop uit dat de VN ‘altijd het allerhoogste forum van vrede en gerechtigheid zal blijven’.

^ ¶17 Zie artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties.