Doorgaan naar inhoud

Wat betekent 666?

Wat betekent 666?

Het antwoord uit de Bijbel

 Volgens het laatste boek van de Bijbel is 666 het getal of de naam van het wilde beest met zeven koppen en tien hoorns dat uit de zee komt (Openbaring 13:1, 17, 18). Dat beest is een symbool van het wereldwijde politieke stelsel, dat regeert over „elke stam en elk volk en elke taal en natie” (Openbaring 13:7). De naam 666 maakt duidelijk dat het politieke stelsel in Gods ogen een grote mislukking is. Waarom kunnen we dat zeggen?

  Niet zomaar een naam. Namen die door God worden gegeven, hebben een betekenis. Toen God bijvoorbeeld beloofde dat hij Abram, wat „Verheven vader” betekent, tot „een vader van een menigte natiën” zou maken, gaf God hem de naam Abraham, wat „Vader van een menigte” betekent (Genesis 17:5; vtnn.). God gaf het beest de naam 666 als symbool voor de kenmerkende eigenschappen ervan.

  Het getal zes duidt op onvolmaaktheid. In de Bijbel hebben getallen vaak een symbolische betekenis. Zeven is een afbeelding van iets wat volledig of volmaakt is. Zes, wat één minder is dan zeven, kan duiden op iets wat in Gods ogen onvolmaakt of gebrekkig is of op iets wat met Gods vijanden in verband staat (1 Kronieken 20:6; Daniël 3:1).

  Drie keer voor nadruk. De Bijbel kan iets benadrukken door het drie keer te noemen (Openbaring 4:8; 8:13). De naam 666 benadrukt dus krachtig dat God de politieke stelsels op aarde als een grote mislukking ziet. Ze zijn er niet in geslaagd blijvende vrede en veiligheid te brengen. Alleen Gods Koninkrijk kan daarvoor zorgen.

Het merkteken van het beest

 De Bijbel zegt dat mensen „het merkteken van het wilde beest” ontvangen omdat ze het beest „met bewondering” volgen en het zelfs aanbidden (Openbaring 13:3, 4; 16:2). Dat doen ze door hun land, de symbolen ervan of de militaire macht van hun land eer te geven die op aanbidding neerkomt. The Encyclopedia of Religion zegt: „Nationalisme is tegenwoordig een belangrijke vorm van religie.” a

 Hoe krijgt iemand het merkteken van het beest op zijn rechterhand of voorhoofd? (Openbaring 13:16) God zei tegen het volk Israël over zijn wetten: „Gij moet (...) ze als een teken op uw hand binden, en ze moeten tot een voorhoofdsband tussen uw ogen dienen” (Deuteronomium 11:18). Dat betekende niet dat de Israëlieten letterlijk een teken op hun hand of voorhoofd moesten aanbrengen, maar dat Gods woorden al hun daden en gedachten moesten beïnvloeden. Het merkteken van het beest is dus niet zoiets als een 666-tatoeage, maar het is een symbool dat de drager identificeert als iemand die zijn leven door het politieke stelsel laat beheersen. Mensen met het merkteken van het beest hebben zich tegen God gekeerd (Openbaring 14:9, 10; 19:19-21).

a Zie ook Nationalism in a Global Era, blz. 134 en Nationalism and the Mind: Essays on Modern Culture, blz. 94.