Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP

Nadert het einde?

Nadert het einde?

Zal God blijven toelaten dat mensen elkaar onderdrukken en de aarde ruïneren? Nee, hij gaat ingrijpen en een eind maken aan eeuwen van ellende en onderdrukking. De Maker van de aarde en de mens wil dat we weten dat het einde nadert. Hoe maakt hij deze belangrijke informatie bekend?

Vergelijk het hier eens mee: U gaat met de auto op vakantie. Voordat u vertrekt, bestudeert u kaarten en routebeschrijvingen. Als u onderweg herkenningspunten en wegwijzers tegenkomt die overeenkomen met de aanwijzingen, weet u dat u steeds dichter bij uw bestemming komt. Op een vergelijkbare manier heeft God ons de Bijbel gegeven, waarin opvallende wereldwijde ontwikkelingen worden beschreven. Nu we die dingen zien gebeuren, weten we dat het einde nadert.

De Bijbel legt uit dat de geschiedenis een cruciale periode zou ingaan die zou leiden tot het einde. Die periode zou te herkennen zijn aan een unieke combinatie van kenmerken. Wat zijn enkele daarvan?

1. WERELDWIJDE CRISISSEN Een voorspelling in Mattheüs 24 heeft het over een combinatie van gebeurtenissen. Die zouden een teken vormen van ‘het besluit van het samenstel van dingen’ en leiden tot de tijd dat ‘het einde zal komen’ (vers 3, 14). Enkele kenmerken zijn grote oorlogen, voedseltekorten, aardbevingen, een toename van onrecht, een gebrek aan liefde en sluwe pogingen van religieuze leiders om mensen te misleiden (vers 6-26). Natuurlijk komen dit soort dingen al heel lang voor. Maar in de moeilijke tijdsperiode vlak voor het einde zouden ze allemaal tegelijk plaatsvinden, samen met de volgende drie waarschuwingssignalen.

2. DE HOUDING VAN MENSEN De Bijbel zegt dat in ‘de laatste dagen’ — de periode die tot het einde leidt — normen en waarden steeds verder achteruit zouden gaan. Er staat: ‘Mensen zullen zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, zullen aanmatigend zijn, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, deloyaal, zonder natuurlijke genegenheid, niet ontvankelijk voor enige overeenkomst, kwaadsprekers, zonder zelfbeheersing, heftig, zonder liefde voor het goede, verraders, onbezonnen, opgeblazen van trots, met meer liefde voor genoegens dan liefde voor God’ (2 Timotheüs 3:1-4). Gebrek aan respect is niet nieuw, maar alleen in ‘de laatste dagen’ zou die houding zo extreem worden dat die periode terecht omschreven zou kunnen worden als ‘kritieke tijden (...) die moeilijk zijn door te komen’. Hebt u deze negatieve trend opgemerkt?

3. DE AARDE WORDT GERUÏNEERD De Bijbel zegt dat God ‘hen zal verderven die de aarde verderven’ (Openbaring 11:18). Hoe zouden mensen ‘de aarde verderven’? We zien een opvallende parallel met Noachs tijd: ‘De aarde werd verdorven voor de ogen van de ware God en de aarde werd met geweldpleging vervuld. God zag de aarde dus en zie! ze was verdorven.’ Daarom zei God over die corrupte maatschappij: ‘Ik verderf hen met de aarde’ (Genesis 6:11-13). Het is een feit dat geweld steeds meer toeneemt. En we hebben een uniek punt in de geschiedenis bereikt: er zijn zoveel wapens dat de mensheid in één klap uitgeroeid zou kunnen worden. Bovendien wordt de aarde op nog een manier geruïneerd. De lucht die we inademen, planten en dieren, oceanen — ze raken steeds meer beschadigd door het wanbeheer van mensen.

 Amper een eeuw geleden hadden mensen niet eens het vermogen om zichzelf volledig te vernietigen. Nu hebben ze niet alleen het vermogen daartoe maar zijn ze zelfs al flink op weg, door geavanceerde wapens te maken en het milieu te verwoesten. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat mensen de consequenties daarvan niet kunnen overzien of niet in de hand hebben. Maar het lot van de aarde wordt niet door mensen bepaald. God zal mensen geen kans geven het leven op aarde uit te roeien. Hij zal degenen vernietigen die de aarde vernietigen. Dat belooft hij ons.

4. EEN WERELDWIJD EVANGELISATIEWERK Een ander kenmerk van het einde zou een uniek werk zijn: ‘En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14). Dit evangelisatiewerk zou aanzienlijk verschillen van bekeringscampagnes uit het verleden. Tijdens de laatste dagen zou het thema ‘dit goede nieuws van het koninkrijk’ zijn. Kent u een religieuze organisatie die de aandacht vestigt op dat goede nieuws? En is dat een lokale groep of hebben de leden dat goede nieuws ‘op de gehele bewoonde aarde’ verspreid?

Gods Koninkrijk wordt in honderden talen bekendgemaakt

De website jw.org richt zich op ‘dit goede nieuws van het koninkrijk’. Op de site staat informatie over dat onderwerp in meer dan zevenhonderd talen. Kent u een ander initiatief waarbij het goede nieuws van het Koninkrijk op zo’n grote schaal wordt verspreid? Lang voor internet stonden Jehovah’s Getuigen al bekend om hun prediking van het goede nieuws over Gods Koninkrijk. Sinds 1939 staan de woorden ‘Aankondiger van Jehovah’s Koninkrijk’ op elke editie van De Wachttoren. Een boek over religie zegt dat het evangelisatiewerk van Jehovah’s Getuigen ‘uniek is in omvang en intensiteit’. Door dit werk wordt overal het goede nieuws bekendgemaakt dat heel binnenkort ‘het einde zal komen’ door ingrijpen van Gods Koninkrijk.

EEN CRUCIAAL PUNT IN DE GESCHIEDENIS

Is het u opgevallen dat we deze waarschuwingssignalen nu duidelijk kunnen zien? Al meer dan honderd jaar geeft dit tijdschrift haar lezers informatie over wereldgebeurtenissen om ze te helpen inzien dat we het einde naderen. Natuurlijk zijn er sceptici die zeggen dat feiten en statistieken subjectief zijn en beïnvloed  kunnen worden. Ze zeggen ook dat het slechter lijkt te gaan omdat we door de massamedia nu alles meekrijgen. Toch kunnen we steeds duidelijker zien dat we aan het einde van een unieke periode in de geschiedenis beland zijn.

Sommige deskundigen zijn van mening dat de aarde binnenkort grote veranderingen zal ondergaan. In 2014 bijvoorbeeld waarschuwde de Science and Security Board van het Bulletin of the Atomic Scientists dat het voortbestaan van de mensheid ernstig bedreigd wordt. De onderzoekers verklaarden tegenover de VN-Veiligheidsraad: ‘Na nauwkeurig onderzoek van deze bedreigingen moeten we concluderen dat het risico op een technologische ramp die de beschaving in gevaar zou brengen, groot blijft.’ Voor velen is het steeds duidelijker dat we een cruciaal punt in de geschiedenis hebben bereikt. De uitgevers van dit tijdschrift en veel lezers ervan twijfelen er niet aan dat we echt in de laatste dagen leven en dat het einde nadert. Maar u hoeft niet bang te zijn voor de toekomst; u kunt juist blij zijn. Waarom? Omdat u het einde kunt overleven!